Image
Rebecka Eidenert.
Rebecka Eidenert. Bild: SBS

Studentbostäder: Klart med samgåendet, nya finansiella och operationella mål

Bolag Prime Living och Studentbostäder i Sverige slutför samgåendet efter att man fått godkänt från Nasdaq. Det nya bolaget Studentbostäder i Sverige siktar på att generera 20 procents årlig tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde per aktie. Bolaget har dessutom köpt en fastighet i Södertälje.
Publicerad den 9 December 2020

Studentbostäder i Sveriges fastighetsportfölj består av över 4 000 studentbostäder på 13 orter med ett fastighetsvärde om cirka 3 500 miljoner kronor. Utöver fastighetsportföljen har bolaget en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder till ett värde vid slutförande om cirka 2 000 miljoner kronor. Bolaget är idag ett rikstäckande studentfastighetsbolag på den svenska marknaden. Bolagets EPRA NAV uppgick per den 30 september 2020 till cirka 1 347 miljoner kronor.

Studentbostäder i Sveriges nya finansiella mål:
• Generera tillväxt i förvaltningsresultat per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år
• Generera tillväxt i substansvärde per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år
• Räntetäckningsgrad över tid om minst 2,0 gånger
• Belåningsgrad om maximalt 70 procent av marknadsvärdet av koncernens förvaltningsfastigheter
• Soliditet om minst 25 procent

Studentbostäder i Sveriges nya operationella mål:
• Produktionsstarta i genomsnitt 700 - 1 000 studentbostäder per år över en femårsperiod
• Vid utgången av år 2025 förvalta minst 10 000 studentbostäder

Studentbostäder i Sveriges nya utdelningspolicy:

• Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet. Studentbostäder i Sverige kommer de närmaste åren prioritera tillväxt före utdelning vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning.

Bolagets intjäningsförmåga motsvarade vid utgången av Q3 ett förvaltningsresultat om 47,2 miljoner kronor. Justerat för projekt i produktion uppgår förvaltningsresultatet till 68,7 miljoner kronor.

Studentbostäder i Sverige AB har även tecknat avtal om att förvärva fastigheten Södertälje Lina 4:50 från Cederdalen Fastigheter där cirka 50 studentlägenheter kommer att utvecklas. Cederdalen Fastigheter kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i sin helhet och Studentbostäder i Sverige kommer därefter tillträda fastigheten, vilket beräknas ske under andra halvåret 2021. Projektet ska i första hand byggas med investeringsstöd med energibonus och följer den standard som Studentbostäder i Sverige byggt upp som koncept. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 66 miljoner kronor. Studentbostäder i Sverige har erlagt handpenning och resterande del av köpeskillingen erläggs vid tillträdet och Studentbostäder i Sveriges avsikt är att finansiera förvärvet med banklån och eget kapital.

Fastigheten Södertälje Lina 4:50 har en yta om cirka 1 700 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 3,5 miljoner kronor. Fastigheten är belägen intill Södertäljekanalen, med ett avstånd om 1 km till KTH Södertälje och cirka 2,5 km till Södertälje centrum. Samtliga våningsplan kommer ha utsikt över kanalen. Närheten till KTH Södertälje gör att lägenheterna blir attraktiva för nuvarande och blivande studenter.

– Detta är ett viktigt steg för oss i vår större tillväxtstrategi. I detta fall förvärvar vi en modern fastighet med bra läge i en intressant och modern region, säger Rebecka Eidenert, vd, Studentbostäder i Sverige.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

De vinner prestigeuppdrag när börsjätten bygger höghus

Bygg/Arkitektur Skanska siktar på 30 000 kvadratmeter förtätning med kongresscenter och hotell i centrala Lund. Läs om vilket kontor som står bakom det vinnande arkitektförslaget och se bilder på det ambitiösa projektet i direkt anslutning till Lund C.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY