Image
Annika Edström och Karl Persson.
Annika Edström och Karl Persson. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield: Optimismen är tillbaka

Sverige Cushman & Wakefields senaste Property Investor Confidence Index vittnar om att fastighetsinvesterare nu tydligare ser var effekterna av pandemin påverkar och inte påverkar den svenska fastighetsmarknaden.
Publicerad den 17 December 2020

Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som nu visar sig tydligt i resultatet för Cushman & Wakefield Property Investor Confidence Index Sweden Q4. Relativt speciellt Q2 i april, men också Q3 i augusti, visar indexet nu att en optimism har letat sig tillbaka. Investerarna ser idag både mer positivt på sina innehav och planerar också fler förvärv under de kommande månaderna.

För industri/logistik väntas utvecklingen vara en ökad lokalefterfrågan, högst sedan mätningar startade 2008, vilket även speglas i de försiktigt positiva yieldförväntningarna på segmentet framöver. Sämst förväntningar spås fortsatt handelssegmentet stå för där efterfrågan på handelsytor generellt väntas fortsätta falla, dock inte lika enhälligt som under tidigare två kvartal. Synen på handelsyielder är dock fortsatt försiktigt negativa.

Avseende kontor ser majoriteten däremot oförändrade yieldnivåer. Efterfrågan på kontorslokaler väntas också ligga mer stabil under kommande månader relativt resultaten från tidigare två kvartal. De segment som sticker ut mest positivt är både industri/logistik och främst bostadssegmentet; här spår hela 56 procent av svarande investerare sjunkande yielder under kommande sex månader.

Flest investerare ser idag att deras egen portfölj kommer att antingen ligga stabilt eller öka i värde under det närmaste halvåret. Vakansutvecklingen anses vara en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen framöver, detta tillsammans med yield- och hyresutveckling.
Finansieringsvillkoren spås av majoriteten vara oförändrade, en klar förbättring relativt Q2 då majoriteten såg försämrade finansieringsvillkor framför sig. Investeringsviljan fortsätter att stärkas och 58 procent av de svarande planerar utöka sin portfölj genom nyförvärv under kommande månader.

Karl Persson, vd, Cushman & Wakefield i Sverige, säger:
– Trots rådande konjunkturläge och en pågående pandemi så är investerings- och finansieringsviljan mycket stark. Det tyder på att de flesta bedömer att vi kommer att komma ur detta och då även fortsättningsvis söka långsiktigt stabil avkastning inom fastighetssegmentet.
Det segment som investerarna bedömer klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra är idag främst bostäder, tätt följt av logistikfastigheter och samhällsfastigheter. I botten hittas i nuläget handel, kontor och hotell. Vidare frågades även efter vilken kontorsdelmarknad i Stockholm som väntas ha bäst förutsättningar för hyrestillväxt under kommande två år. Här är det tydligt att det är CBD som väntas ha något bättre förutsättningar än tätt följande Hagastaden och Hammarby Sjöstad/Globen.

Annika Edström, head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger:
– Det är intressant att följa investerarna förtroendeutvecklingen under pandemin, från chock och pessimism under början av våren till det självförtroende som visar sig i resultatet av vår senaste undersökning. Många ser idag tydligare vilka typer av objekt som fortsätter att leverera och i vissa fall till och med öka i attraktivitet kopplat till dagens nya marknadsförutsättningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige