Image

Branden snart släckt

SVERIGE Igår klockan 21.30 utbröt en brand i Swedbanks lokaler på Stora Essingen i Stockholm. Inga personer har kommit till skada och det är heller inga driftsstörningar i verksamheten.
Vissa mindre störningar kan dock förekomma för Swedbank Finans och trade finance kunder. Branden är under kontroll men är ännu ej helt släckt.


Fortsatt storm kring Boultbee och hyrorna

SVERIGE En grupp företagare i Stockholm går nu samman för att få till stånd en juridisk prövning om huruvida Boultbee har fått en alltför dominerande ställning på marknaden. Boultbee å sin sida menar att hyrorna helt enkelt ska marknadsanpassas.


Som väntat: Johan Karlström ny vd för Skanska

KARRIÄR Det blev som väntat Johan Karlström som efterträder Stuart Graham på Skanskas vd-stol. Han har jobbat på Skanska sedan 1983 och är sedan 2004 ansvarig för verksamheten i USA. Johan Karlström kommer att tillträda sin befattning den 3 april i samband med Skanskas årsstämma 2008. Han kommer att vara baserad på Skanskas koncernkontor i Solna.


Kungsleden startar året med stor uthyrning

AFFÄRER Kungsleden AB har tecknat ett hyresavtal med Försäkringskassan (Nationellt försäkringscenter), om cirka 6000 kvadratmeter i Sollentuna.
Det totala hyresvärdet uppgår till 54 miljoner kronor. Avtalet löper på sex år med start i oktober 2008.


Haninge toppar Fastighetsägarindex 2007

SVERIGE Haninge kommun är etta i Fastighetsägarna Stockholms årliga undersökning om fastighetsklimatet i Stockholmsregionen. Förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i regionen har förbättrats varje år sedan mätningarna inleddes. Samtidigt visar undersökningen att fastighetsägarna är kritiska mot hanteringen av plan- och byggärenden och de långa handläggningstiderna.


Miljardöverenskommelse skapar 2000 nya bostäder

POLITIK Stockholms stad och Storstockholms Lokaltrafik har efter flera års förhandlingar nått en överenskommelse om gemensamma lösningar på bland annat fastighetsfrågor som påverkar båda parters möjligheter till utveckling. En överenskommelse om cirka en miljard kronor finns nu klar med ett omfattande byte av byggnader och mark mellan Stockholms stad och SL. Överenskommelsen möjliggör byggandet av minst 2000 nya bostäder.


Stockholms första passivhus

BYGG NCC Boende bygger två lågenergihus med totalt 20 lägenheter i Beckomberga i Stockholm. Husen får 50 procent lägre energibehov än vanliga flerbostadshus och saknar traditionella värmesystem.


Stark start på 2008

AFFÄRER För Fabege har året börjat mycket positivt med flera stora uthyrningar i Stockholms innerstad. Bland bolagets nya hyresgäster märks företag som Tiger och Stockholms Stift.


Valads största affär hittills - och mer är att vänta

AFFÄRER Valad har förvärvat en fastighetsportfölj med 34 fastigheter i södra och mellersta Sverige till ett värde av 2,4 miljarder kronor. Det är den största affären som Valad genomfört på den svenska marknaden. Säljare är Alecta. Under kort tid planerar Valad investeringar för ytterligare cirka 5-6 miljarder kronor, varav 50 - 75 procent beräknas att bli investerade på den svenska marknaden.


I dag öppnar Stockholms största hotell

SVERIGE I dag (tisdag) slår Clarion Hotel Sign upp portarna till 558 nya rum mitt i Stockholm.
Med det är man Stockholms största hotell. Och Stockholm city blir ett landmärke rikare.


Solna bygger barnvänligt

BYGG Fullmäktige i Solna kommun har antagit en detaljplan som innebär att cirka 1100 bostäder byggs i kvarteret Grönlingen i den nya stadsdelen Järvastaden. Bostadsområdet byggs nära bland annat Överjärva Gård, Igelbäckens Naturreservat och Ulriksdals slottspark. Och området ska särskilt anpassas för barnfamiljer.


Locum och Landic i miljardsamarbete

AFFÄRER Locum och Landic Property har tecknat en avsiktsförklaring avseende utveckling av ett nytt forskningscenter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Byggnaden kommer att vara 70000 kvadratmeter stor, och den uppskattade investeringen beräknas till drygt en miljard kronor.


Honeywell flyttar till Globen

AFFÄRER Newsec Asset Management hyr ut cirka 1000 kvadatmeter i Globen City till det globala styr- och reglerföretaget Honeywell. Inflyttning sker den 1 april 2008.


Genesta köper i Kista

AFFÄRER Genesta Property Nordic genomför sitt femte förvärv i Sverige i och med köpet av fastigheten Hornafjord 1 i Kista. Fastigheten som består av sju sammanhängande byggnader omfattar totalt 23000 kvadratmeter.


Tekniska nämndhuset byggs om

BYGG Fastighetsnämnden i Stockholm förväntas på torsdagens nämnd fatta beslut om ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Detta Kungsholmens riktmärke ska utvecklas till att även vara en samlingsplats för medborgarservice. I och med att gården byggs in skapas ett stort öppet rum för samlingslokaler, utställningar av byggprojekt, informationsdiskar för bygglovsansökningar och bostadsförmedling.


Försäljningen av Skrapan oroar studenter

POLITIK Studentskrapan, som i dag ägs av Svenska Bostäder, ska säljas. Detta oroar studenterna som bor i fastigheten då de tror att en ny ägare ska omvandla lägenheterna till något mer lönsamt. Nu kräver man garantier av Kristina Alvendal (m) att studentlägenheterna ska bli kvar.


Sagax genomför sale and lease back för 225 miljoner kronor

AFFÄRER Sagax har idag avtalat om förvärv av fastigheten Verkmästaren 4 i Solna stad. Fastigheten förvärvas från Arvid Nordquistkoncernen som kommer att hyra samliga lokaler. Köpeskillingen uppgår till 225 miljoner kronor. Förvärvet sker i bolagsform. Tillträde sker under första kvartalet 2008.


Aberdeen köper portfölj för 2,1 miljarder kronor

AFFÄRER Aberdeen Fastighetsfond Pan-Nordic har träffat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i Stockholm med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor. Portföljen består av åtta fastigheter på sammanlagt cirka 70000 kvadratmeter kontor belägna i Marievik i södra Stockholm. Säljare är Whitehall Street Real Estate Funds och Niam Fond III som äger portföljen till lika delar.


Helt ny stadsdel byggs i Södertälje

BYGG 600 helt nya bostäder och en konstgjord badsjö. Det satsas friskt på den nya stadsdelen Glasberga sjöstad i Södertälje. På lördag sätter kommunalrådet Anders Lago spaden i jorden.


Storinvestering i Nynäshamn

BYGG Det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget NGL gör investeringar i Nynäshamn för närmare 800 miljoner kronor. Det handlar om fastigheterna där Ericsson tidigare legat. Området kommer att bestå av en teknikby, köpcentrum och bostäder. Säljare är Ullberg & Partner Holding AB.