Image
Mattias Lundgren, SSM

SSM:s vd förvärvar en miljon köpoptioner i bolaget

Ekonomi/Finansiering SSMs tillträdande VD & koncernchef Mattias Lundgren har förvärvat en miljon köpoptioner i SSM utställda av huvudägaren Eurodevelopment.


Mattias Lundgren, SSM.

SSM tilldelas brf-anvisning i Sjöstadshöjden

Bolag SSM Holding har tilldelats en markanvisning av Stockholms stad i Sjöstadshöjden, beläget mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Markanvisningen bedöms motsvara 150 bostäder samt kommersiella lokaler. Tidigast möjliga färdigställande av projektet bedöms till 2027.


Casper Tamm.

Casper Tamm slutar som CFO på SSM

Karriär Casper Tamm, CFO och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för att börja som CFO inom en annan koncern. Rekrytering av ny CFO till SSM kommer att påbörjas inom kort.


Mattias Lundgren, SSM

Stora nedskrivningar för SSM – fokuserar om till hyresrätter

Bolag SSM gör nedskrivningar om 312,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Q3 uppgår till -377,7 miljoner kronor. Rensat från nedvärderingarna uppgår det till -17,7 miljoner kronor.


Peter Wågström.

Wågström: "Spännande att de stora ägarna vill ha in mig"

Karriär Peter Wågström är föreslagen som ny styrelseledamot i SSM Holdings styrelse. Så här kommenterar han det till Fastighetssverige.


Täby Turf.

SSM byggstartar Täby Turf

Bostäder Utvecklaren drar igång bygget med 178 hyresrätter.


Lars Wikström, vd för Prime Living.

Minusresultat från Prime Living

Bolag Prime Living rapporterar ett rörelseresultat om 10,1 (32,6) miljoner kronor för Q2. Resultatet före skatt blev negativt, -6,2 miljoner kronor (21,7).


Mikael Bölander, Mecon Bygg, och Mattias Lundgren, SSM.

Efter vd-bytet: SSM avyttrar verksamhet

Bolag SSM Holding fokuserar kärnverksamheten till projektutveckling och inleder ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg AB. Förändringen genomförs i syfte att reducera bolagets fasta kostnader samt förstärka SSM:s långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet. Till följd av samarbetet avvecklar SSM den egna entreprenadverksamheten och cirka 15 medarbetare från SSM erbjuds möjlighet till anställning hos Mecon Bygg. Samarbetet och övergången av personal har en marginell resultateffekt under 2019.


SSM återköper egna obligationer – för 70 procent av nominellt värde

Bolag SSM har återköpt 7,75 procent av bolagets egna utestående obligationer. SSM har betalat 70,4 procent av det nominella värdet.


Toppnamn lämnar SSM

Bolag Christer Ljung, chef för produktion och inköp, slutar på SSM.


Mattias Roos.

SSM sparkar Mattias Roos – han ersätter

Bolag SSM genomför vd-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan.


SSM:s Brf West Side Solna vinner en tvist mot en köpare enligt dom i Stockholms tingsrätt.

SSM vinner tvist mot bostadsköpare

Bolag Stockholms tingsrätt meddelade på tisdagen dom i en tvist mellan SSM:s Brf West Side Solna och ett par som tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel.


Mattias Roos, vd för SSM.

SSM på väg att överlåta entreprenadverksamheten

Bolag SSM vill fokusera på sin kärnverksamhet. Ett led i detta är att överlåta entreprenadverksamheten till Mecon Bygg AB, som man samtidigt inleder ett strategiskt samarbete med.


Mattias Roos, vd för SSM.

Minusresultat från SSM

Bolag SSM:s rörelseresultat uppgick till -12,4 miljoner kronor under Q1. Ett sparprogram för 25 miljoner i besparingar har initierats. Vd Mattias Roos ser en viss stabilisering av marknaden.


Mattias Roos.

SSM satsar på billigare lägenheter

Bolag SSM redovisar minusresultat i Q4 och satsar på att bygga mindre och billigare lägenheter. 90 procent av lägenheterna ska kosta mindre än två miljoner kronor.


Turbinhallen innebar kostnadsökningar om nästan åtta miljoner som slår på Q4-resultatet för SSM, med Mattias Roos som vd.

Turbinhallen färdig – kostnadsökning för SSM om 8 miljoner

Bolag SSM Holdings bostadsprojekt Turbinhallen, som består av 205 bostadsrätter samt en skola för årskurs 6 – 9 i Järla Sjö är färdigställt. Inom ramen för projektets färdigställande har en kostnadsökning uppstått, vilken kommer att belasta SSM med en resultateffekt om -7,8 miljoner kronor i Q4 2018.


SSM, med vd Mattias Roos, ändrar redovisningsprincip från och med Q4-rapporten.

SSM anpassar redovisning efter dialog med Nasdaq

Bolag SSM meddelar nu att bolaget ska tillämpa en ny redovisningsprincip för bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar, detta sker från och med Q4-rapporten som kommer den 21 februari.


Mattias Roos.

Fortsatt planarbete för Tellus Towers

Bygg/Arkitektur Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 31 januari fattades beslut om fortsatt planarbete för totalt 1 500 bostäder vid Telefonplan där SSM:s och Partners Groups två bostadstorn Tellus Towers ingår.


Mattias Roos.

SSM vill bygga 50 procent hyresrätter

Bolag SSM har reviderat sin affärsstrategi till att öka produktionen av hyresrätter samtidigt som bostadsprodukten ytterligare optimeras för att fler ska ha råd med bostaden.


Så går SSM vidare med Brommaprojektet

Bolag Detaljplanen för Bromma Boardwalk är upphävd. För Fastighetssverige berättar SSM:s vd om vad som händer härnäst. "Ett stort och utmanande förvärv", säger han.