Image

Ny designchef på Oscar Properties

Bolag Herman Persson blir ny designchef på Oscar Properties. Han kommer även att ingå i ledningsgruppen.


Oscar Properties säljer i Stockholm

Transaktioner Oscar Properties har sålt den helägda förvaltningsfastigheten Barnhusväderkvarnen 29 med adress Tegnérlunden 2 i Vasastan, Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Köparen beräknas tillträda fastigheten den 15 september 2015. Försäljningen ger en reavinst om cirka 23 miljoner kronor.


Oscar Properties pref-erbjudande övertecknat

Bolag Cirka 90 procent av Oscar Properties befintliga preferensaktieägare valde att återinvestera i bolagets nya preferensaktier. Erbjudandet om att teckna nya aktier övertecknades kraftigt.


Oscar löser in befintliga och emitterar nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties avser att lösa in bolagets befintliga preferensaktier, till ett värde av 175 miljoner kronor. Bolaget avser sedan att emittera nya preferensaktier, till ett värde om 270 miljoner kronor.


Ny projektutvecklingschef på Oscar Properties

Bolag Den nye chefen kommer närmast från en tjänst på Steen & Ström och har dessförinnan även jobbat på SGA Fastigheter.


Oscar Properties byter lista

Bolag Oscar Properties byter på torsdag lista och börjar handlas på Nasdaq Stockholm.


Oscar Properties skapar bostäder i mytomspunnet Stockholms-kvarter

Bostäder I mer än hundra år var kvarteret runt Lyceum i Vasastan ett område i vetenskapens och bildningens tjänst. Nu ska Oscar Properties skapa bostäder i kvarteret.


Vasakronan säljer för 920 miljoner

Transaktioner Vasakronan säljer en fastighet på Lilla Essingen i Stockholm som framöver ska utvecklas till bostäder.


Oscar Properties i två affärer

Transaktioner Oscar Properties har sålt en mindre del av den helägda förvaltningsfastigheten Vega 5. Samtidigt avyttras genom en bolagsaffär Oscar Properties 50-procentiga andel i etapp två av projektet Tyresö Trädgårdar till projektpartnern Wallenstam.


Oscar Properties gör bostäder av gammalt bageri

Transaktioner Oscar Properties köper ”Bageriet” på Kvarnholmen för 117 miljoner kronor.


Carlyle och Oscar bygger bostäder i Nacka Strand

Transaktioner Carlyle och Oscar Properties bildar ett joint venture-bolag som ska konvertera en fastighet i Nacka Strand till 200 bostadsrätter.


Oscar: Amorteringskrav påverkar inte

Bolag Oscar Properties vd Oscar Engelbert tror inte att eventuella förändringar när det gäller amorteringskrav kommer att påverka bolaget.


Oscar och Balder gör bostäder av Länsstyrelsens kontor

Transaktioner Oscar Properties köper 50 procent av kontorsfastigheten Murmästaren 3 – Länsstyrelsens kontor – på Kungsholmen i Stockholm av Balder.
Balder och Oscar Properties ska nu gemensamt konvertera fastigheten till bostäder.


Oscar Properties vill öka likviditeten i aktien

Bolag Oscar Properties har ingått avtal med Carnegie Investment Bank om att Carnegie skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från i dag.


Länsstyrelsen på Oscars linje kring gasklockorna

Bolag Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat till förmån för detaljplanen att bygga bostäder vid gasklockorna i Djurgårdsstaden i Stockholm. Oscar Properties är därmed ett steg närmare att förverkliga visionen om att förvandla gasklockorna till bostäder.


Oscar Properties gör lägenheter av Chokladfabriken

Bygg/Arkitektur Oscar Properties bygger om Chokladfabriken på Kungsholmen till bostäder.
Oscar Properties skapar 85 unika lägenheter i den gamla fabriken. Inflyttning sker under 2015.


Oscar Properties emitterar obligationslån 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 miljoner kronor.


Detaljplan för Oscar-projekt vinner laga kraft

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Oscar Properties kommande Stockholmsprojekt Stettin 7. Därmed vinner planen laga kraft.


Oscar Properties utvärderar obligationsemission

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties har gett Swedbank i uppdrag att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett icke säkerställt obligationslån inom en ram om 500 miljoner kronor.


Oscar Properties genomför internaffär

Transaktioner Oscar Properties Holding AB har förvärvat samtliga andelar i Oscar Properties Gasklockor AB – som har en markanvisning om 400 bostäder i Norra Djurgårdsstaden – från sitt intresseföretag Oscar Properties AB.