Image
Niclas Bergman, vd för Nivika.

Nivika anpassar kostymen rejält: "Rädd för att räntan kommer vara hög länge"

Bolag Nivika är inne i en hård konsolideringsperiod med minskad personalstyrka och energibesparingar för att få ner driftskostnaderna. Samtidigt letar vd:n Niclas Bergman efter vägar att lösa en av bolagets obligationer samtidigt som man redan lyckats förlänga bolagets tidigare väldigt korta räntebindningar. För Fastighetssverige berättar han mer om bolagets status idag och hur man ämnar anpassa sig efter den nya verkligheten.


Niclas Bergman.

Nivikas förvaltningsresultat mer än halverat

Bolag Nivika redovisar ett mer än halverat förvaltningsresultat under sitt tredje kvartal jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.


Mats Nyström blir ny regionchef i Växsjö.

CA Fastigheter rekryterar regionchef från Nivika

Karriär CA Fastigheter har rekryterat Mats Nyström som ny regionchef i Växjö.


Niclas Bergman.

Nivika ökade hyresintäkterna

Bolag Fastighetsbolagens rapportperiod inleds idag och först ut är Nivika som levererar en rapport där hyresintäkterna uppgick till 151 miljoner kronor (112) under perioden september till november 2022, en ökning med 34,8 procent mot föregående år. Samtidigt redovisar bolaget ett lägre förvaltningsresultat under den här perioden jämfört med samma period året innan.


Hematiten i Värnamo.

Nivika tecknar hyreskontrakt och uppför en industrifastighet i Värnamo till DS Smith

Uthyrning Nivika har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med DS Smith avseende uppförande av en ny industribyggnad på Bredasten industriområde i Värnamo. Tomten ligger på Bredastens nya etapp med skyltläge mot E4:an.


Nivika-grundaren Niclas Bergman.

Nivika startar bostadsutvecklingsbolag – första projektet redan igång

Bostäder Nivika har en omfattande projektportfölj med flera större byggrättsområden med möjlighet till byggnation av olika typer av boenden inom fastigheten. Flera lägen är utpräglade bostadsrätts- och/eller villaområden. Tanken är att bedriva utveckling-, genomförande- samt säljprocessen i ett separat bostadsutvecklingsbolag som ligger i Nivika-koncernen. Mikael Fritzell blir vd samt minoritetsdelägare och kommer att driva verksamheten.


Niclas Bergman.

Nivika i sju förvärv i december – växer i Småland

Transaktioner Nivika Fastigheter har i december i fem transaktioner förvärvat sju fastigheter till ett fastighetsvärde om 312 miljoner kronor, främst kommersiella fastigheter i anslutning till befintlig fastighetsportfölj.


Nivika expanderar sin bostadsportfölj i Småland och på västkusten.

Nivika förvärvar fastigheter till värde av en halv miljard

Bolag Nivika fortsätter att expandera sin bostadsportfölj och har tecknat avtal om förvärv av SantHem, ett fastighetsbestånd med bostadsfastigheter om totalt ca 16 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Kalmar, Höganäs och Båstad.


Niclas Bergman.

Nivika köper i centrala Värnamo

Transaktioner Bengt Maurd har under sommaren sålt av sitt bestånd till Nivika fastigheter.


Niclas Bergman.

Nivika köper Jönköpingsbolag

Bolag Nivika har tecknat avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem Jönköping AB, som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen, med 25 medarbetare, har sin produktion på Torsvik strax utanför Jönköping och omsätter på cirka 100 miljoner kronor per år.


Niclas Bergman.

Det här ska Nivika Fastigheter förbättra före börsnoteringen

Bolag Smålandsbaserade Nivika Fastigheters vd och grundare Niclas Bergman berättar för Fastighetssverige vilka delar av företaget som behöver stärkas upp före den planerade börsnoteringen. Vi når honom på telefon när han befinner sig på resa i Spanien. Därför är en börsnotering en fördel och på de här orterna ska de växa sig större.


Nivika gör strukturaffär i Växjö.

Nivika genomför strukturaffär för 800 miljoner i Växjö

Transaktioner Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter.