Image
Intea ökar i Kristianstad.

Intea etablerar ny projekt- och förvaltningsorganisation i Kristianstad

Bolag Inteas fastighetsbestånd i södra Sverige har under de senaste åren vuxit snabbt genom flera förvärv. I området pågår även flera omfattande nybyggnadsprojekt. Med Kristianstad bedriver nu Intea förvaltnings- och projektarbete med egen organisation på sex orter i Sverige.


Linda Schuur.

Intea rekryterar hållbarhetschef

Karriär Linda Schuur har blivit utsedd till hållbarhetschef för Intea och kommer att tillträda tjänsten den 1 oktober.


Henrik Lindekrantz., vd för Intea.

Intea: Nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy

Bolag Styrelsen för Intea Fastigheter har inför den planerade börsnoteringen fastställt nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy för verksamheten. Målen ersätter bolagets tidigare finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy.


Pernilla Ramslöv.

Pernilla Ramslöv till Inteas styrelse

Bolag Entreprenören Pernilla Ramslöv valdes till ny styrelseledamot i Intea Fastigheter vid den extra bolagsstämman i går.


Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab bygger om anstalt på uppdrag av Intea

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga om och renovera den tidigare riksanstalten i Härnösand. Beställare är Intea Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 157 miljoner svenska kronor.


Kjell-Åke Nilsson.

Intea i avtal om nytt polishus i Strömstad

Bygg/Arkitektur Intea och Polismyndigheten har ingått ett projekteringsavtal för att utreda en byggnation av ett nytt polishus i Strömstad.


Intea hyr ut i Halmstad.

Intea hyr ut i Halmstad

Uthyrning Intea och Trafikverket har tecknat hyresavtal avseende 1 165 kvadratmeter kontors- och utbildningslokaler på högskoleområdet i Halmstad.


Intea bygger och hyr ut till Skatteverket i Östersund.

Intea växer i Östersund

Uthyrning Intea har träffat ett sexårigt hyresavtal med Skatteverket avseende nya lokaler på Campusområdet i Östersund. En helt ny byggnad om 6 750 kvadratmeter kommer att uppföras med beräknad inflyttning tredje kvartalet 2023.


Henrik Lindekrantz och Christian Haglund, Inteas grundare.

Intea siktar på börsen

Bolag Intea Fastigheter AB har påbörjat ett arbete med avsikt att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.


Intea bygger åt Region Östergötland.

Intea bygger nytt åt Region Östergötland

Bolag Intea och Region Östergötland har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende 6 600 kvadratmeter nya lokaler där vård och forskning kommer att bedrivas i nära samarbete med Linköpings universitet.


Skärmavbild 2021-03-10 kl. 08.20.14

Intea startar nytt förvaltningsbolag i Halmstad

Bolag Genom förvärvet i januari i år har Inteas bestånd i Halmstad vuxit till att omfatta närmare 80 000 kvadratmeter. Som ett första steg i att etablera en egen lokal förvaltningsorganisation ansluter nu Mona Magnusson och Ola Larsson.


Detaljplanen för rättscentrumet i Kristianstad har vunnit laga kraft.

Grönt ljus för rättscentrum i Kristianstad

Bygg/Arkitektur På torsdagen togs nästa steg i Inteas projekt för uppförande av nya rättscentrum i Kristianstad då detaljplanen för del av Kristianstad 4:47 m.fl. (Bangårdsområdet) vann laga kraft. I och med detta skapas de byggrätter om motsvarande cirka 40 000 kvadratmeter BTA som behövs.


Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea, som har köpt Högskolan i Kristianstads nuvarande lokaler (i bakgrunden) och som även ska ta fram Högskolans nya.

Intea: Otypiskt förvärv och ändrade planer i Kristianstad

Transaktioner Charlotta Wallman Hörlin om Inteas tankar efter storförvärvet i Kristianstad och de ändrade planerna för Högskolans nya lokalisering.


Intea köper i Malmö och Kristianstad av Akademiska Hus.

Intea köper för 1,6 miljarder av Akademiska Hus

Transaktioner Intea har ingått avtal med Akademiska Hus om att förvärva Malmö universitets portalbyggnad Niagara i Malmö och Campus Kristianstad med Högskolan Kristianstad som hyresgäst. Portföljen har en uthyrningsbar yta om 54 700 kvadratmeter och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.


Intea fortsätter att utveckla polishus

Bolag En begäran om planbesked har lämnats in för att sätta igång arbetet med en ny detaljplan för ett nytt polishus i Ystad. Arbetet med det nya polishuset i Ystad har pågått sedan sommaren 2020 då Intea och Polismyndigheten träffade ett projekteringsavtal för det fortsatta samarbetet.


Den gamla Härnösandsanstalten blir återigen fängelse. Intea äger fastigheten.

En fängslande historia om återbruk

Uthyrning 1861 byggdes Härnösandsanstalten.
Nästan 150 år senare – år 2009 – lades verksamheten ner. Men – nu blir det återigen fängelse i fastigheten.
– Det pratas mycket om hållbarhet och retro i dag. Det här är ett strålande exempel på det, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.


Fanborgen 3 under namnet Trade Center är en välkänd och reslig ikonbyggnad med sina 24 våningar, 73,5 meter och speglande glasfasad.

Intea köper resten av högskoleområdet i Halmstad

Transaktioner Intea köper tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad av Castellum för 730 miljoner kronor.


Serneke och Intea bygger larm- och ledningscentral för Polisen i Örebro.

Serneke bygger för Intea i Örebro

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat entreprenadavtal för att bygga ny larm- och ledningscentral i Örebro åt Polismyndigheten. Intea Fastigheter är hyresvärd och beställare av projektet som är värt cirka 405 miljoner kronor.


Intea hyr ut till Åklagarmyndigheten.

Intea hyr ut till Åklagarmyndigheten i Kristianstad

Uthyrning Intea har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Åklagarmyndigheten, som flyttar in i det nya polishuset i Kristianstad.


Polishus i Kristianstad exteriör.

Här är Inteas plan för fortsatt expansion

Bolag Inriktningen mot offentliga hyresgäster ligger helt rätt i tiden, konstaterar Intea AB:s vd Charlotta Wallman Hörlin i en intervju med Fastighetssverige.