Image

Rekordår för Scandic

BOKSLUT Ökad omsättning och större vinst. Hotellkejan Scandic presenterar ett rekordresultat när man för första gången sedan 2001 kan redovisa sin ekonomi som ett fristående och oberoende företag.


2007 - ett starkt fastighetsår

EKONOMI Fastigheternas värde ökade med 9,7 procent 2007 jämfört med året innan. Och totalavkastningen var 14,9 procent. Färska siffror från Svenskt Fastighetsindex visar att 2007 var ett starkt år för den svenska fastighetsmarknaden.


FastPartner levererar kanonbokslut

BOKSLUT FastPartner överträffade sina mål vad gäller såväl förvaltningsresultat, soliditet och avkastning på eget kapital. 2007 föreföll enligt bokslutet ha varit ett mycket bra år för FastPartner.


Fördubblat resultat i Atrium Ljungberg

BOKSLUT Under förra året steg Atrium Ljungbergs hyresintäkter från 669 miljoner kronor till 1 513 miljoner kronor. Samtidigt presenterar man ett mer än fördubblat resultat exklusive värdeförändringar och reavinster.


Balder redovisar förbättrat resultat

BOKSLUT Fastighets AB Balder levererar en alltigenom positiv boskslutsrapport för 2007. Såväl resultat som hyresintäkter ökade kraftigt.


Bra bokslut från Sagax

BOKSLUT Sagax förvaltningsresultat uppgick förra året till 134,2 miljoner kronor, jämfört med 92,9 miljoner kronor förra året. För 2008 räknar bolaget med att den siffran ska uppgå till cirka 170 miljoner kronor.


Sänkt utdelning och lägre resultat i Heba

BOKSLUT Hebas resultat var vid årets bokslut nästan 100 miljoner kronor lägre än för motsvarande period året innan. Samtidigt föreslår styrelsen en utdelning om 2,80 kronor per aktie, vilket är nästan fem kronor lägre än 2006.


Minskad vinst men ökat värde för Kungsleden

BOKSLUT Kungsledens vinst för fjärde kvartalet 2007 uppgick till 1 070 miljoner kronor. Det är en minskning med cirka 36 procent jämfört med motsvarande period året innan. Men fastighetsvärdet och uthyrningsgraden ökade rejält.


Wallenstam vinnare efter positiv rapport

BOKSLUT När Wallenstam presenterade sitt bokslut konstaterar man att man har uppnått samtliga sina uppställda mål. Substansvärdet och förvaltningsresultatet har ökat, samtidigt som vakanserna har minskat. Aktien blev en av gårdagens vinnare med fem procents uppgång.


Open House lägger ner i Arlöv

EKONOMI Husproducenten Open House Production AB säger upp samtliga anställda och lägger ned sin fabrik i Arlöv utanför Malmö. Nedläggningen är en följd av för höga byggkostnader, osäker marknad för nyproducerade bostadsrätter och för låg beläggning i fabriken.


NCC gör storutdelning till aktieägarna

EKONOMI NCC utvecklas starkt såväl i Sverige som i Finland och Tyskland. Bolagets vinst efter skatt ökade till 2 252 miljoner kronor, jämför med 1 708 kronor förra året. Och vinsten ska delas ut till aktieägarna.


Home Properties fördubblar resultatet

EKONOMI Det av norske finansmannen Petter Stordalen kontrollerade Home Properties visade upp ett bra resultat för 2007. Och förväntningarna på 2008 är att såväl beläggning som rumspriser ska utvecklas positivt.


Ökad vinst för Wihlborgs

EKONOMI Öresundsregionens starka tillväxt har en gynnsam effekt för Wihlborgs. Resultatet för 2007 var nästan 300 miljoner kronor bättre än året innan.


Skanska når nästan upp till förväntningarna

EKONOMI Skanskas resultat ökade med nästan en halv miljard kronor för fjärde kvartalet 2007. Men ändå när man inte helt och hållet upp till förväntningarna för helåret.


Fortsatt storm kring Boultbee och hyrorna

SVERIGE En grupp företagare i Stockholm går nu samman för att få till stånd en juridisk prövning om huruvida Boultbee har fått en alltför dominerande ställning på marknaden. Boultbee å sin sida menar att hyrorna helt enkelt ska marknadsanpassas.


Vasakronans levererar rekordrapport

EKONOMI Värdet på Vasakronans fastigheter ökade under 2007 med sju miljarder kronor. Företagets resultat efter skatt ökade också, med drygt 1,2 miljarder kronor. 2007 var, kort sagt, ett bra år för Vasakronan.


Norska staten ska miljardinvestera i fastigheter

UTLAND Fram till 2012 beräknas den norska pensionsfonden, Oljefonden, ha en investeringsvolym riktat mot fastigheter om cirka 370 miljarder kronor. Fondens totala tillgångar uppgår till nästa 2500 miljarder kronor.


Klövern presenterar rekordresultat

AFFÄRER Intäkterna har ökat, uthyrningsgraden likaså och resultatet efter skatt nästan fördubblades.
Det finns många skäl för Klöverna att vara nöjda över 2007.


Castellum presenterar ett bra bokslut

EKONOMI Castellum kunde under onsdagen presentera ett positivt bokslut för 2007. Hyresintäkterna ökade under perioden med 245 miljoner kronor. Och styrelsen föreslår en ökad aktieutdelning.


Hyresgäster får förtur

EKONOMI Uppsalahem erbjuder befintliga hyresgäster i hyreslägenheter att gå före i kön när det gäller bolagets nya bostadsrätter. Som motprestation lämnas hyreslägenheten tillbaka till Uppsalahem.