Image
Sehlhall planerar förskola i Halmstad.

Sehlhall köper i Halmstad

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4 000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflytt till hösten 2021.


Dan T Sehlberg och Anders Borg.

Sehlhall emitterar obligationslån om 175 miljoner

Ekonomi/Finansiering Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 250 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid om tre år med en fast ränta om 8 procent.


Bernt-Olof Gustavsson

Sehlhall in i Stadsbyggnadsbolaget

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850 000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.


Modelfabriken i Eskilstuna.

Sehlhall köper i Eskilstuna

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 kvadratmeter, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.


Lotshems förskola i Gustavsberg.

Sehlhall köper in sig i Lotshem

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar 33 procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.


Dan T Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall köper i Falun

Transaktioner Sehlhall Fastigheter köper en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Sehlhall planerar att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.


Dan T Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.


Dan T Sehlberg och Anders Borg är vd och ordförande i det nya bolaget Sehlhall Fastigheter AB.

Anders Borg ordförande i ny fastighetssatsning

Bolag Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB, grundat av Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg och med den förre finansministern Anders Borg som ordförande. Bolagets ambition är att "ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare".