Image

Alm köper i Hässelby

Transaktioner Alm Equity har köpt två bostadsprojekt i Hässelby strand, Stockholm av Skanska.


Och i Bromma

Bygg/Arkitektur Dessutom har Alm Equity byggstartat bostadsprojektet BRF Slottsallén i Ulvsunda, Bromma. Projektet består av en byggrätt om cirka 7 100 kvadratmeter fördelat på totalt 73 bostadsrättsradhus varav 22 ingår i den första etappen som nu byggstartas.


Alm Equity säljer i Uppsala

Transaktioner Alm Equity säljer en mindre kontorsfastighet i Uppsala.


Alm konverterar på Birger Jarlsgatan

Bygg/Arkitektur Alm Equity har byggstartat projektet BJG 53. En kontorsfastighet på drygt 3 200 kvadratmeter på Birger Jarlsgatan i Stockholm byggs om till 19 exklusiva bostäder.


Alm Equity byggstartar i Uppsala

Bygg/Arkitektur Alm Equity har byggstartat bostadsprojektet BRF Boktryckeriet i centrala Uppsala. Projektet omfattas av cirka 900 kvadratmeter industri- och kontor som omvandlas till exklusiva bostäder med bevarad industrikaraktär.


Litet minusresultat för Alm Equity

Bolag Alm Equity redovisar ett resultat på -1 miljon kronor för årets andra kvartal (7,5).


Alm Equity säljer till BRF

Transaktioner Alm Equity säljer tillsammans med investerare fastigheten Östra Kråkhagen 4 i Uddevalla till en nybildad bostadsrättsförening.


Ökat resultat från Alm

Bolag Alm Equity ökar sitt resultat till 23,0 miljoner kronor (16,0) för årets första kvartal.


Alm köper projekt i Bromma

Transaktioner Alm Equity köper fastigheten Archimedes 1 i Bromma.


Alm byggstartar i Enköping

Bygg/Arkitektur I december köpte Alm Equity fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping av Akelius Fastigheter. Affären villkorades av en fördjupad miljöundersökning som nu är godkänd. Därmed kan byggnationen av de 180 bostäderna i projekt Linbanan nu påbörjas.


Alm säljer på Lidingö

Bolag Alm Equity säljer en fastighet på Lidingö till en bostadsrättsförening. Alm säljer också en del av ett annat projekt på Lidingö.


Alm Equity emitterar och ändrar villkor för preferensaktier

Bolag Alm Equity kallar till en extra bolagsstämma där man vill ändra villkoren för bolagets preferensaktier.


Alm ser expansionsmöjligheter

Bolag Alm Equitys resultat för fjärde kvartalet blev 11,0 (5,7) miljoner kronor och årets resultat blev 49,2 (67,3) miljoner kronor. Förbättringen under fjärde kvartalet beror främst på att fler projekt kommit i produktionsfas. Skillnaden mellan åren 2011 och 2012 förklaras till stor del av att 2011 års resultat inkluderar effekter från vinster på projekt- och optionsförsäljningar om cirka 20 miljoner kronor.


Grönt ljus för bostäder på Birger Jarlsgatan

Bostäder Alm Equity har tillsammans med Stockholm stad genomfört en detaljplaneändring för Såpsjudaren 14, belägen på Birger Jarlsgatan 53 i centrala Stockholm.


Alm Equity köper byggrätter i Bromma

Transaktioner Alm Equity har tillsammans med investerare köpt fastigheterna Prästgården 3-7 i Ulfsunda Slottspark i Bromma.


Alm noteras på First North

Bolag Alm Equity kommer att noteras på First North-listan den 8 juni.


Alm/SMF köper 350 hektar mark

Transaktioner Alm Equity och dess bolag för markaffärer, SMF, köper 350 hektar mark i Salem mellan Södertälje och Stockholm.


Alm rekryterar planarkitekt

Karriär Eftersom Alm Equity har gått in satsningen Svensk Markförvaltning AB, som ska köpa marktillgångar och driva projekt utifrån detta har man nu valt att rekrytera en planarkitekt.


Alm och Andersson köper i Uppsala

Transaktioner Alm Equity och Andersson Company köper via ett gemensamt bolag fastigheten Kvarngärdet 35:3 i centrala Uppsala, granne med Kvarnengallerian, vid Vaksala Torg.


Alm byggstartar i Enköping

Bygg Alm Equity har byggstartat 46 bostadsrättslägenheter i projektet BRF Stadsterrassen i centrala Enköping.