Image

Kalmar kommun överklagar inte dom om hotell i Ölandshamnen

Bolag Efter en dialog med Skanska har parterna enats om att inte överklaga mark- och miljödomstolens avslag på detaljplanen för ett nytt hotell.


Verdandi 5, en av tre fastigheter som säljs.

CA Fastigheter säljer till Klippudden

Transaktioner CA Fastigheter AB avyttrar fastigheter i Borgholms tätort till Klippudden Fastigheter AB. Försäljningen som görs i bolagsform omfattar cirka 8 000 kvadratmeter varav merparten av ytan utgörs av bostadslägenheter. Fastigheterna utgör del av CA koncernens fastigheter inom Region Kalmar.


Jägmästarbostaden.

Sveaskog avyttrar Jägmästarbostaden till entreprenör från Kalmar

Transaktioner Sveaskog avyttrar lokal- och hyresfastighet, del av Skäftekärr 1:12 belägen vid ekopark Böda på norra Öland. Köpare är Mats Melander, entreprenör från Kalmar, som ämnar bedriva caféverksamheten vidare på fastigheten.


Peab och Veidekke testar solcellsfasader

Energi/miljö Soltech Energy har nu tecknat sina två första avtal i Sverige och i Norge för det nya fasadsystemet Soltech Facade till det sammanlagda ordervärdet om cirka 1,5 miljoner kronor.


Projektbyggaren och NCC går vidare i Färjestaden

Bygg/Arkitektur NCC bygger 24 lägenheter i Färjestadens gamla hamnområde med utsikt över Kalmarsund och Ölandsbron. För sju år sedan stod totalt 40 lägenheter klara här. Nu bygger NCC sista etappen i samarbete med Projektbyggaren och ordern är värd 70 miljoner kronor.


Pigge värvar vd från Peab

Karriär Pigge Werkelins Drömstugan har rekryterat en ny vd, som efterträder Pigge Werkelin, som dock kommer att stanna kvar som huvudägare och med att utveckla konceptet och nya anläggningar.