Image

Wihlborgs fortsätter köpa i Köpenhamn

Transaktioner Wihlborgs har köpt fastigheten Literbuen 6-10 i Ballerup/Herlev i västra Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 56 miljoner kronor.


Stark nettouthyrning för Wihlborgs

Bolag Wihlborgs resultat ökar till 282 miljoner kronor (214) under årets första kvartal. Värdeförändringarna uppgick till 216 miljoner kronor (105).


Wihlborgs hyr ut på Dockan

Uthyrning Wihlborgs hyr ut större delen av en kontorsfastighet under uppförande på Dockan i Västra Hamnen, Malmö.


Wihlborgs köper i Helsingborg

Transaktioner Helsingborg köper en fastighet i Helsingborg av Tamar European Industrial Fund Limited för 46,4 miljoner kronor. Avkastningen ligger på cirka nio procent.


Wihlborgs hyr ut i Magasinet

Uthyrning Wihlborgs har hyrt ut 1 900 kvadratmeter i den gamla magasinsbyggnaden nära centralstationen i Malmö. Byggnaden omvandlas just nu till en modern kontorsfastighet om 5 000 kvadratmeter kontor.


Wihlborgs säljer till JM

Transaktioner Wihlborgs säljer exploateringsfastigheten Nils 24 vid Värnhem i Malmö till JM och köpeskillingen uppgår till 41 miljoner kronor.


Wihlborgs hyr ut mer till Sparbanken

Uthyrning Sparbanken Öresund utökar sina ytor på Dockan i Västra Hamnen, Malmö.
Wihlborgs hyr nu ut ytterligare 1 000 kvadratmeter till banken.


Kronofogdemyndigheten fyller upp Polisen 3

Uthyrning Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Kronofogdemyndigheten om en uthyrning av 1 600 kvadratmeter i fastigheten Polisen 3 i Helsingborg. Inflyttningen sker under hösten 2012. Avtalet löper till utgången av 2018. I och med uthyrningen är Polisen 3 praktiskt taget fullt uthyrd.


Wihlborgs hyr ut 5 600
kvadratmeter kontor i Fosie

Uthyrning Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal om 5 600 kvadratmeter kontorsyta i Fosie.


Wihlborgs hyr ut i Malmö

Uthyrning Plusgymnasiet hyr 2 500 kvadratmeter av Wihlborgs och flyttar in i en hel fastighet vid Universitetsholmen i Malmö.


Wihlborgs höjer utdelningen

Bolag Efter ett positivt 2011 höjer Wihlborgs utdelningen från 3,50 till 3,75 kronor per aktie.
Wihlborgs höjer sina finansiella målsättningar inför 2012.
– Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i hyresmarknaden. Efterfrågan på bra lokaler är fortsatt stor i Malmö, Lund och Helsingborg, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.


Wihlborgs köper av Bockasjö

Transaktioner Wihlborgs köper en nybyggd lagerfastighet på Väla södra i Helsingborg av Bockasjö.


Wihlborgs köper mer i Köpenhamn

Transaktioner Wihlborgs köper en lagerfastighet i Köpenhamn för 26 miljoner kronor.


Börskvartett bildar finansbolag

Bolag Med avsikt att hitta alternativ till traditionell bankfinansiering bildar fyra börsnoterade bolag ett gemensamt finansbolag.


Wihlborgs tecknar tioårigt avtal i Gallerian

Uthyrning Andra våningen i fastigheten Elefanten 40, Gallerian, som ligger på Södra Förstadsgatan i Malmö, har byggts om och hyrts ut till kontor.


Wihlborgs växer i Lund – köper för 310 miljoner kronor

Transaktioner Wihlborgs köper två byggnader på 11 000 kvadratmeter intill Ideon i nordöstra Lund. Köpeskillingen uppgår till 310 miljoner kronor.


Fyra nya aktörer in i Hyllie

Öresund Ytterligare fem aktörer får markanvisning för kontor i Hyllie, utbyggnadsområdet i södra Malmö.


Wihlborgs köper för 68 miljoner

Transaktioner Wihlborgs fortsätter att växa i Fosie och förvärvar 28 000 kvadratmeter tomt med en byggnad på 6 800 kvadratmeter.
Köpeskillingen är 68 miljoner kronor.


Wihlborgs säljer hotell för nästan 100 miljoner

Transaktioner Wihlborgs säljer ett Helsingborgshotell till hyresgästen för 97,5 miljoner kronor.


Rekord i förvaltningsresultat för Wihlborgs

Bolag 176 miljoner i förvaltningsresultat det tredje kvartalet (158) innebär ett nytt rekord för Wihlborgs.
Förvaltningsresultatet för niomånadersperioden uppgick till 511 miljoner kronor (460).