Image

Tobin Properties avser köpa ut medinvesterare i Sundbyberg

Transaktioner Tobin Properties avser förvärva samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin Properties blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgår till cirka 130 miljoner kronor.


Försäljningsprocess startar för centrumen i Sundbyberg

Transaktioner Sundbybergs stad bjuder in fastighetsbranschen att ta fram idékoncept för att utveckla centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör samt fastigheten Ekbacken som i dag består av ett äldreboende. Värdet på dagens fastigheter är cirka två miljarder kronor.


Byggstart för 147 lägenheter i Umami

Bostäder Bygglov har beviljats för Umami Park i Sundbyberg. Därmed startar förberedelsearbetet för byggnationen av första etappen med 147 hyresrätter och kommersiella ytor i bottenvåningarna.


Lägger ner biltvättar - bygger laddstationer

Bolag Kommunala Förvaltaren i Sundbyberg lägger ner 28 bilspolplatser i sina fastigheter då de inte lever upp till dagens miljökrav. På de avvecklade spolplatserna kommer Förvaltaren att bygga parkeringsplatser med moderna laddstationer för elbilar.


Oscar Properties bygger märkesbyggnad i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Oscar Properties vann tävling om att få bygga ny märkesbyggnad i Sundbyberg. Bolagets bostadshus "Cubrick" blir granne med Tuletornen och kyrkan.


De ritar Sundbybergs nya landmärke

Bygg/Arkitektur Det vinnande förslaget för märkesbyggnaden Parfymfabriken – som uppförs av Förvaltaren intill Bällsta bro – har utsetts.


Migrationsverket flyttar in i Grand Central

Uthyrning Migrationsverket samlar stora delar av region Stockholms verksamhet till Grand Central Sundbyberg. Hyresavtalet gäller cirka 17 000 kvadratmeter, av totalt 36 000 kvadratmeter i kontorsbyggnaden, och löper i minst sex år.  Hyresvärdet årligen är cirka 45 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske efter sommaren 2018.


Riksbyggen bygger 160 bostadsrätter i Västra Ursvik

Bygg/Arkitektur Klart för Riksbyggens tredje etapp i Ursvik, Sundbyberg. Bolaget planerar nu för 160 nya bostadsrätter med beräknad byggstart under 2018 i Västra Ursvik.


450 bostäder byggs i nytt område i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Skandia Fastigheter påbörjar förberedande arbeten för att omvandla sitt kontorsområde i Sundbyberg till en blandad stadsdel där kontorshus blandas med bostäder, restauranger, service och butiker.


Så kan Dramatens och Operans nya scener ser ut

Bygg/Arkitektur Nationalscenerna Dramaten och Operan behöver renoveras. Tillsammans med arkitekt Thomas Sandell och Wallenstam har Sundbybergs stad tagit fram ett förslag för de nya scenerna.


Atrium Ljungberg rekryterar affärsutvecklare

Karriär Magnus Källgren kommer bland annat att vara ansvarig för utvecklingen av Atrium Ljungbergs nyförvärvade fastigheter i Sundbyberg och på Lindholmen i Göteborg.


Fabege investerar 944 miljoner i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Fabege påbörjat ett större om- och tillbyggnadsprojektet för i Sundbyberg. Investeringen uppgår till 944 miljoner kronor och beräknas vara klart sommaren 2018. Den nya byggnaden går under namnet Grand Central Sundbyberg.


Ikano köper byggrätter i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Ikano Bostad köper byggrätter för ett bostadskvarter i västra Ursvik i Sundbyberg.


Stjärnkock öppnar pop up-restaurang i Sundbyberg

Uthyrning 20-21 augusti kommer en del av New York och Harlem till Hallonbergen, Sundbyberg. Då öppnar stjärnkocken Marcus Samuelsson en pop up-restaurang för två dagar i Umami Park.


Bonava och Vasakronan säljer byggrätter i Sundbyberg

Transaktioner Bonava och Vasakronan säljer, genom det samägda bolaget Stora Ursvik, byggrätter i Sundbyberg för 444 miljoner kronor.


Atrium Ljungberg köper Eken 6 i Sundbyberg för 1059 miljoner kronor.

Atrium Ljungberg miljardköper på ny delmarknad

Transaktioner Atrium Ljungberg tar klivet in i Sundbyberg genom förvärv av en kontorsfastighet på nästan 30 000 kvadratmeter.


Serafim köper småhustomter i Ursvik av Bonava

Transaktioner Bonava säljer mark med byggrätter till ett värde av 50,4 miljoner kronor till Serafim Fastigheter AB. Marken som kommer att bebyggas med småhus, ligger i Stora Ursvik, etapp 3, Sundbybergs Stad, Stockholm.


Bostäder planeras vid Tuletornen

Bygg/Arkitektur Sundbybergs stad bjuder in till markanvisningstävling för ett markområde som är granne med landmärket Tuletornen och kyrkan centralt i Sundbyberg.


Förvaltaren ger hyresgäster i Hallonbergen köperbjudande

Bolag Styrelsen i Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg har beslutat att ge hyresgästerna i Terränglöparen 9 på Lötsjövägen 9-99 i Hallonbergen ett köperbjudande för att ombilda fastigheten till bostadsrätt.


Förvaltaren sätter 60 sommarlediga ungdomar i arbete

Bolag I sommar kommer 60 ungdomar i gymnasieåldern från Sundbyberg att arbeta hos bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren. Med sommarjobben vill Förvaltaren ge ungdomarna en bra första kontakt med arbetslivet. Uppgifterna består av allt ifrån kontorsarbete till miljösortering.