Image

SBB köper i Sundbyberg och Luleå

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom köp av ett äldreboende i Sundbyberg och en skolfastighet i Luleå till ett totalt fastighetsvärde om 238 miljoner kronor.


AMF tecknar avtal om resecentrum i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Sundbybergs stad tecknar ett intentionsavtal med AMF Fastigheter om att utveckla ett nytt resecentrum. Nu finns de första idéskisserna framme.


Så blir Sundbybergs nya landmärke

Bygg/Arkitektur Den gamla parfymfabriken vid Bällsta bro i Sundbyberg är ett steg närmare att bli ett landmärke i Sundbyberg i form av ett 16-våningshus med plats för 87 hyreslägenheter. För Fastighetssverige berättar Therese Lundborg, fastighetsutvecklare på Förvaltaren om varför man väljer att slopa parkeringsplatserna och hur man ska göra huset till en mötesplats för hela Sundbyberg.


Stor ombildning i Hallonbergen

Transaktioner Kommunala Förvaltaren i Sundbyberg säljer en fastighet i Hallonbergen för ombildning till bostadsrätt för 481 miljoner kronor.


Skandia utvecklar skola i Sundbyberg

Uthyrning Stiftelsen Viktor Rydberg har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om en högstadie- och gymnasieskola i Sundbyberg. Skolan öppnar hösten 2019.


SSM får markanvisning i Ulvsunda

Bygg/Arkitektur SSM har tilldelats en markanvisning om 150 bostäder av Stockholms stad. Markanvisningen är belägen vid Bällstaviken i nuvarande Ulvsunda industriområde. Första inflyttning planeras att kunna ske med början under 2022. 


Tord Thunman ny projektchef på Förvaltaren

Bolag Under november har Tord Thunman ”smygstartat” som projektchef två dagar i veckan på Förvaltaren i Sundbyberg. I januari 2018 tillträder han tjänsten på heltid. Tord kommer närmast från Polygon group där han har varit affärsområdeschef.


Balder utvecklar mer i Sundbyberg

Transaktioner Nyligen stod det klart att Balder köper Hallonbergen centrum. Nu köper man även Rissne centrum av Sundbybergs stad. Tanken är att utveckla hela centrumområdet och bygga 350 nya bostäder.


Förvaltaren ombildar 270 lägenheter i Ör

Transaktioner Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Violen 2 i Ör till Brf Logen f ör ombildning till bostadsrätt . Fastigheten ligger på Logdansvägen 2 - 48 och Örsvängen 6. Med 270 lägenheter är ombildningen en av de största i Sundbyberg. Köpeskillingen är 429,5 miljoner kronor.


Balder köper Hallonbergen centrum för 840 miljoner kronor

Transaktioner Balder ska utveckla Hallonbergen centrum med ett hotell och ett helt nytt torg som ramas in av restauranger, butiker och en saluhall. Dessutom ska 800 hyres- och bostadsrätter byggas i nära anslutning till centrum.  


Swedbank flyttar in i slutet av 2018.

Därför valde Swedbank Fabege

Uthyrning Bankens stabschef berättar för Fastighetssverige varför årets största kontorsuthyrning hittills landade hos Fabege i Sundbyberg: ”Känns väldigt rätt”.


Fabege hyr ut stort till Swedbank

Uthyrning Swedbank samlokaliserar flera olika funktioner till Grand Central Sundbyberg och hyr cirka 16 500 kvadratmeter av Fabege.


”Det blir inget nytt Manhattan”

Bygg/Arkitektur Sundbybergs nye planchef om hur man ska kunna bygga ut Sveriges snabbast växande stad – trots att den ligger i landets minsta kommun.


Ny vd för Lokalfastigheter i Sundbyberg

Karriär Fredrik Holm är från och med den 14 augusti ny vd för Lokalfastigheter i Sundbyberg. Bolaget är ett dotterbolag till Sundbybergs stadshus och ansvarar för lokalförsörjning och förvaltning av verksamhetslokaler inom Sundbybergs stad.


Förvaltaren säljer till BRF för 625 miljoner

Transaktioner Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Terränglöparen 9 i Hallonbergen till BRF Terränglöparen 9 för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten ligger på Lötsjövägen 9-99 och har 463 lägenheter, vilket gör ombildningen till den enskilt största i Sundbyberg. Köpeskillingen är 625 miljoner kronor.


De vill köpa centrumen i Sundbyberg

Bygg/Arkitektur Åtta idékoncept tävlar om att vilka som ska få köpa och utveckla centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör.


Magnus Löfgren ny chef för verksamhetsutveckling på Förvaltaren

Karriär Magnus Löfgren är ny chef för verksamhetsutveckling på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. I uppdraget ingår att utveckla bolagets arbete nära 10 000 bostads- och lokalhyresgäster, samt vidareutveckla Förvaltarens servicetjänster för övriga bolag inom Sundbybergs stadshus AB.


Serneke bygger Fabriksparken åt Skandia

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att bygga första etappen av bostäder i Fabriksparken i Sundbyberg. Kontraktet är värt omkring 320 miljoner kronor.


AMF Fastigheter satsar på solenergi

Energi/miljö AMF Fastigheter har installerat solceller i åtta fastigheter som ett led i en satsning på förnyelsebar energi. Energin från solcellerna kommer bland annat att driva hissar och belysning.


Wallenstam hyr ut till Project Playground

Uthyrning Wallenstam kommer att bygga om och upplåta en lokal för Project Playground i Umami Park i Sundbyberg. Lokalen kommer att bli navet för den ideella organisationens svenska verksamhet som inriktar sig på utsatta barn och unga.