Image

Ny stadsarkitekt i Nacka

Karriär Nina Åman anställs som ny stadsarkitekt i Nacka kommun. Samtidigt blir Katarina Fredrika ny stadskreatör.


Nacka kommuns överklagan om Bergs gård inskickad

Stockholm Nacka kommun har lämnat in sin överklagan och ansökan om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I och med landstingets beslut att stödja Bergs gårds utveckling till bostadsområde stärks kommunens sak ytterligare. 


Nacka överklagar domen om Bergs gårds framtid

Juridik Mark- och miljödomstolen fastslog att Nacka kommun inte har tillräckliga skäl för att säga upp Circle K:s tomträttsavtal i Bergs gård. Trots Tunnelbaneavtalet anser domstolen att det saknas nödvändiga statliga och regionala beslut som gör att Bergs oljehamn kan avvecklas. Domen kommer att överklagas.


NCC fortsätter bygga åt Bonava

Bygg/Arkitektur För en vecka sedan kom beskedet NCC att man bygger lägenheter åt Bonava i Ursvik. Nu meddelar NCC att bygga åt sitt tidigare dotterbolag, den här gången i Nacka.


Global motorjätte etablerar sig i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg hyr ut i Sickla Front när Yahama Motors etablerar svenskt huvudkontor.


Genova och Fastator utvecklar i Nacka

Uthyrning Ett gemensamägt bolag som ägs till lika delar av Genova Property Group och Fastator planerar 300 bostäder vid Skvaltan i Nacka. Samtidigt hyr man ut till Rusta i fastigheten Nacka Sicklaön 386:6.


Tobin köper 35 000 kvadratmeter mark i Nacka

Bolag Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvadratmeter mark i Nacka. Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 600–700 bostäder.


"Lokalerna blir lite coolare"

Bolag Stendörren lanserar nu sin nya konceptfastighet Point Nacka. Enligt Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef, finns det en ökad efterfrågan på kombinationslokaler: "Man ska inte bara ha ett skrivbord".


Stendörren lanserar ny konceptfastighet i Nacka

Bolag Stendörren lanserar sin nya konceptfastighet Point Nacka och får Nacka Energi som hyresgäst.


HSB säljstartar i Nacka

Bostäder Söndagen den 26 mars startar försäljningen av HSB BRF Tollare Strand i Nacka.


Domstolen prövar om bostadsbyggande väger tyngre än tomträttsavtal

Sverige Rättegången i mark- och miljödomstolen som ska avgöra om Nacka kommun har tillräckliga skäl för att säga upp det tomträttsavtal som Circle K har i Bergs gård i Nacka inleds. 


Ikano köper mark och bygger i Nacka

Transaktioner Ikano Bostad har köpt mark i Älta, Nacka, för att bygga 100 nya bostäder.


HSB säljstartar i Nacka

Bostäder Söndagen den 19 mars startar försäljningen av HSBs BRF Fyrhusen i Nacka som innehåller 66 lägenheter.


Gotska bygger det nya landmärket i Orminge Centrum

Bygg/Arkitektur Gotska Fastighets AB har vunnit markanvisningen för att utveckla Orminge Centrums nya landmärke. Projektet ingår i den första etappen av Nacka kommuns stora planprogram för området. Ambitionen är att uppgradera till ett nytt, attraktivt stadsdelscentrum som är tryggt, tillgängligt och levande för boende, besökare och företag. Här spelar Gotskas nya projekt en central roll med en dynamisk blandning av butiker, lägenheter, kontor och parkering.


Ny Virtual Reality-utbildning accelererar digitalisering inom byggbranschen

Sverige Behovet och användningen av Virtual Reality inom byggbranschen väntas accelerera under kommande år. Därför startas nu en av de allra första yrkeshögskoleutbildningarna till Virtual Reality-utvecklare.


JM bygger studentbostäder i Nacka

Bostäder Nu startar byggnationen av JMs studentbostäder i Alphyddan i Sickla, Nacka.


Gotska vinner markanvisningstävling i Nacka

Bygg/Arkitektur Gotska Fastighets AB föreslås tilldelas mark i den andra markanvisningen i Orminge centrum i Nacka kommun. Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.


Alm Equity köper bostadsprojekt i Nacka

Transaktioner Alm Equity har tecknat avtal med HSB Stockholm angående förvärv och utveckling av bostadsbyggrätter om cirka 7 280 kvadratmeter boarea vid Telegrafberget, Nacka kommun. Förvärvet om 137,7 miljoner kronor finansieras via delägare.


250 bostäder och ny förskola byggs i Järla

Stockholm Cirka 250 lägenheter, plats för förskola och en upprustad park planeras för området Birkavägen, nära den nya tunnelbanestationen Järla. 


SSM köper bostadsprojekt i Nacka

Transaktioner Ambitionen är att, tillsammans med Libu Invest, utveckla 350 bostäder i Nacka stad.