Image

Wallenstam får stadsbyggnadspris

Bolag Av nio nominerade kandidater vann Wallenstams nybyggnation Södra Strandparken, på Stensövägen i Nacka, Nacka stadsbyggnadsutmärkelse 2012.


Skanska/Swecoförslag ska kunna sänka t-banekostnad

Bygg Skanska och Sweco föreslår en kombinerad tunnel under Saltsjön för tunnelbana och vägtrafik för att binda ihop de norra och östra delarna av huvudstadsregionen. Genom vägavgifter och effektivare bygg- och driftsformer ska vägförbindelsen Östra Länken kunna byggas utan att belasta offentliga budgetar samtidigt som kostnaderna för förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka ska kunna bli cirka två miljarder kronor lägre.


Tunnelbana kan göra Nacka mer intressant

Stockholm Stockholms tunnelbana har inte byggts ut sedan 70-talet. Men nu vill Alliansen bygga ut - till Nacka.


Ny fastighetsdirektör i Nacka

Karriär Jenny Asmundsson är ny fastighetsdirektör i Nacka kommun.


Äldreboende i Nacka först i världen med certifiering

Event Det kommunala äldreboendet Nacka Seniorcenter Ektorp är först i världen att bli certifierat som ett Tryggt och Säkert boende av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion. I morgon högtidlighålls certifieringen med en ceremoni.


Diligentia investerar i Nacka-beståndet

Bostäder Under 2009 och 2010 har Diligentia renoverat och moderniserat sina 376 lägenheter från 50-talet i Finntorp, Nacka. När dessa nu är färdigställda växlas projektet upp med ytterligare 200 lägenheter i Eknäs. Totalt omfattar bostadsprojekten i Nacka investeringar om cirka 400 miljoner kronor.


Brostaden köper för 137 miljoner

Transaktioner Brostaden köper fem fastigheter för 137 miljoner kronor.
Fastigheterna ligger i Järfälla, Upplands Väsby och Nacka.