Image
Den första etappen av Älta omfattar cirka 135 bostäder.

Anbudstävling om Älta torg

Bygg/Arkitektur Nacka kommun bjuder in till anbudstävling i centrala Älta. Den första etappen omfattar cirka 135 bostäder.


110 hyresrätter planeras i Nacka

Bostäder Nacka kommun bjuder in till markanvisningstävling på Nya gatan i centrala Nacka, en del av Nacka stad.


500 nya bostäder planeras i Nacka

Bygg/Arkitektur I Svindersberg i närheten av Sickla köpkvarter planeras för flerbostadshus, stadsradhus, kontor och handel.


Grönt ljus för bostäder i Turbinhallen

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt medger inte prövningstillstånd avseende överklagandet av bygglov för Profi Fastigheters och SSM´s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka.


Oscar Properties köper fastighet i Nacka

Transaktioner Oscar Properties Holding har förvärvat fastigheten Nacka Sicklaön 88:1. Avsikten är att uppföra bostäder på fastigheten när ny detaljplan antagits.


1 500 bostäder planeras i Saltsjöbaden

Bostäder Saltsjöbaden centrum föreslås ersättas av ett nytt centrum fördelat på tre byggnader med bostäder ovanpå. Mellan dagens bensinstation och järnvägsbron vill man även omvandla Saltsjöbadsleden till en stadsgata. 


200 lägenheter ska byggas i Orminge Centrum

Bostäder Nacka kommun bjuder in till anbudstävling om markanvisning av det så kallade Nybackakvarteret mitt i Orminge centrum.


Hemköp storsatsar i Nacka Forum

Uthyrning Inom kort inleds en om- och tillbyggnad av Hemköp i Nacka Forum som kommer att innebära en ny butik om 3 250 kvadratmeter.


Alm Equity köper projekt i Sollentuna och Nacka

Transaktioner Alm Equity går in i projekt i både Sollentuna och Nacka.


Delseger för Nacka kommun kring Bergs oljehamn

Juridik Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd för Statoils överklagande av uppsägningen av Bergs oljehamn. Nacka kommuns uppsägning av Statoils oljedepåverksamhet vid Bergs gård är alltså korrekt och arbetet med att bygga en levande stadsdel med 2 000 bostäder vid Bergs oljehamn fortsätter. Men hela målet är ännu inte avgjort.


Tobin väljer Utopia Arkitekter i Nacka

Bygg/Arkitektur Tobin Properties AB har avslutat upphandlingen av arkitekt för tredje etappen av bostadsprojektet Tollare i Nacka.


Detaljplan för boende i Nacka har vunnit laga kraft

Bygg/Arkitektur Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt boende för äldre i Graninge i Nacka kommun.


Genova köper i Stockholm

Transaktioner Genova köper en kommersiell fastighet i Saltsjöbaden. Bolaget köper även 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB, som äger en handelsfastighet i Nacka.


Besqab köper 220 byggrätter i Nacka

Transaktioner Besqab köper cirka 220 byggrätter i Nacka strand. Köpeskillingen uppgår till cirka 230 miljoner kronor och säljare är Carlyle.


Tobin köper byggrätter av Carlyle i Nacka Strand

Transaktioner Tobin Properties har tecknat avtal om köp av sammanlagt fyra bostadsprojekt i Nacka om totalt ungefär 50 000 kvadratmeter motsvarande cirka 600 lägenheter.


Besqab och Ersta diakoni bygger vårdboende i Nacka

Bygg/Arkitektur Ett vårdboende för äldre med hemkänsla och där de boende kan känna trygghet och trivsel. Det är ledorden för det nya äldreboendet i Nacka som Besqab föreslås uppföra och när det står klart, drivas av Ersta diakoni.


Kvalitena bygger skola på Kvarnholmen

Bygg/Arkitektur Kvalitena köper en tomträtt och en byggrätt av Nacka kommun för drygt 46 miljoner kronor.
Planen är att bygga en skola med plats för 650 elever.


Sagax köper för 156 miljoner i Stockholm

Transaktioner Sagax köper tre fastigheter i Huddinge, Nacka och Järfälla. Totalt handlar det om 14 500 kvadratmeter uthyrningsbara ytor och drygt 24 000 kvadratmeter friköpt mark.


300 bostäder ska byggas på Telegrafberget.

300 bostäder och småbåtshamn byggs i Nacka

Bygg/Arkitektur Telegrafberget vid Nackas norra kust byggs ut med omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn.


Nacka kommun vill förvandla oljehamnen till bostadsområde.

Hovrätten ger Nacka rätt – ett steg närmare bostäder i oljehamnen

Juridik Hovrätten har nu gett Nacka kommun rätt i tvisten med Statoil. Kommunen vill bygga en stadsdel med 2 000 bostäder vid Bergs oljehamn.