Image
Christina Kazeem & Thomas Tranberg, nya i Hifabs styrelse.

Nya ansikten i Hifab Groups styrelse

Bolag Vid årsstämman den 7 maj 2024 valdes Christina Kazeem, vd för Link Arkitektur och Thomas Tranberg, Vice vd och ansvarig för kommersiella fastigheter på Bonnier Fastigheter, in som ordinarie styrelseledamöter i styrelsen för Hifab Group AB.


Amanda Tevell.

Amanda Tevell ny vice vd för Hifab Group

Bolag Hifab Group har idag utsett Amanda Tevell till vice vd. Amanda Tevell har arbetat på Hifab sedan november 2022, både som en del av koncernledningen och som vd för dotterbolaget Hifab Advisory. Hon kvarstår i sin roll som vd för Hifab Advisory och aktiv rådgivare i kunduppdrag.


Linus Vesander.

Hifab rekryterar Linus Vesander som ny affärschef

Bolag Hifab rekryterar Linus Vesander som ny affärschef för den enhet som arbetar med lokalstrategi och hyresgästrådgivning. Linus Vesander kommer närmast från Tenant & Partner där han har arbetat med arbetsplatsstrategi och förändringsledning.


Amanda Tevell.

Ny rapport från Hifab kartlägger en bransch i förändring

Energi/miljö Fastighetsbranschen befinner sig under ett ständigt förändringstryck, drivet av bland annat politiska beslut, nya regelverk samt rådande konjunktur och marknadsläge medför både utmaningar och möjligheter. Hållbarhetsomställningen tar nu också fart i praktiken. Detta visar en ny rapport från Hifab som släpps 23:e november. Fastighetssverige har fått en exklusiv förhandstitt och intervju med Hifabs strategi- och hållbarhetschef, Amanda Tevell.


Shabnam Tavakoli.

Shabnam Tavakoli ny affärschef på Hifab

Bolag Hifab rekryterar Shabnam Tavakoli som ny affärschef för de team som arbetar med anläggning, mark och miljö i Stockholm. Hon kommer senast från Trafikverket där hon varit projektledare på avdelningen för Stora Projekt, nu senast för Projekt E4 Förbifart Stockholm. Med rekryteringen stärker Hifab sitt erbjudande kring infrastruktur, mark och anläggning.


Michaela Reali blir ny affärsutvecklingschef på Hifab.

Michaela Reali ny affärsutvecklingschef på Hifab

Bolag Hifab rekryterar Michaela Reali till rollen som affärsutvecklingschef. Michaela kommer närmast från Ramboll där hon haft rollen som Tender Manager.


Amanda Tevell.

Amanda Tevell blir tf hållbarhetschef på Atrium Ljungberg

Bolag Amanda Tevell, vd på Hifab Advisory har fått i uppdrag att gå in som tillförordnad hållbarhetschef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Uppdraget, som påbörjades i april 2023 och sträcker sig fram till maj 2024, levereras som en teamlösning tillsammans med Linda Högbacka, junior strategikonsult på Hifab Advisory, som kommer att stötta kring rapportering och social hållbarhet.


Darian Hassan rekryteras till rollen som Hifabs affärschef.

Darian Hassan blir ny affärschef på Hifab

Karriär Hifab rekryterar Darian Hassan som affärschef i Stockholm med ansvar för de grupperingar som erbjuder projektledning och besiktning inom byggnader och fastigheter. Darian kommer närmast från Tjuren Projektpartner där han bland annat haft rollen som gruppchef. Han tillträder sin nya roll på Hifab den 22 maj och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.


Hifab får två ramavtal i Örebro

Hifab stärker sin närvaro i Örebro

Bygg/Arkitektur Hifab har tilldelats två ramavtal med Örebro kommun. Avtalen gäller i maximalt fyra år och omfattar bygg- och projekteringsledning för husbyggnation, med projekt i varierande storlek.


Nicke Rydgren.

Nicke Rydgren blir ny vd för Hifab

Karriär Hifab har utsett Nicke Rydgren till ny vd med tillträde senast 1 augusti 2022. Han kommer närmast från det börsnoterade bolaget Projektengagemang Sweden AB (PE Teknik & Arkitektur) där han verkat sedan 2017, nu senast som COO i koncernledningen.


Robert Johansson.

Hifabs CFO lämnar

Karriär Robert Johansson har meddelat att han beslutat att lämna sin roll som CFO på Hifab för nya utmaningar. Nu inleds processen för att tillsätta en ny CFO samtidigt som Robert Johansson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden.


Patrik Schelin.

Hifab: Tillväxtverket överväger återkräva korttidsstöd

Bolag Hifab informerar om Tillväxtverkets övervägande att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd, avseende år 2020, för Hifab AB om 1,8 miljoner kronor. Bolaget gör samtidigt bedömning att även ansökt korttidsstöd för innevarande år kan vara i farozonen.


Han blir ny CFO på Hifab

Bolag Hifab Group AB har anställt Robert Johansson som ny CFO.


Farshad Saba.

Hifab startar nytt marknadsområde

Bolag För att möta marknadens ökade efterfrågan, och ytterligare stärka sin position, startar Hifab ett nytt marknadsområde som har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr.


Stefan Bäcklund

Hifab rekryterar Luleåchef från NCC

Bolag Hifab rekryterar Stefan Bäcklund som ny avdelningschef i Umeå.


Sanktion mot Hifab efter korruption i Laos

Bolag Världsbanken har tillsammans med Hifab genomfört en revision av ett Världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Världsbanken har nu meddelat beslut i sanktionsärendet och gör bedömningen att det är mer sannolikt än osannolikt att Hifab Internationals anställda varit delaktiga i korrupt agerande. Detta har resulterat i att sanktion utfärdats för de två anställda samt för Hifab International AB och dotterbolaget Hifab Oy.


Hifab utser ny marknadsområdeschef

Karriär Per Ångquist har utsetts till chef för Marknadsområde Mitt, vilket omfattar Hifabs verksamhet i Stockholm och Mellansverige.


Hifab rekryterar marknadsområdeschef

Karriär Sedan september är Markus Olofsson ny marknadsområdeschef för Hifabs verksamhet i norra Sverige och även avdelningschef på Umeåkontoret.


Ny styrelseordförande för Hifab

Bolag I maj 2017 tillträdde Rikard Appelgren som ny styrelseordförande för Hifab.


Etiska tveksamheter inom Hifab

Bolag Hifab utreder etiska tveksamheter i samband med ett uppdrag i Laos 2013-2014.