Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros minskar omsättningen – rörelseresultatet upp

Bolag Aros Bostadsutvecklings omsättning minskar under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan medan resultatet i rörelsen ökar. Det strategiska beslutet att avyttra en stor del av byggrättsportföljen med flerfamiljshus som hyresrätter gör att bolaget kan produktionsstarta i en svår tid.


Fastigheten i Täby som CBRE IM förvärvat.

CBRE IM köper bostadsfastighet från Aros i Täby

Transaktioner CBRE Investment Management, på uppdrag av en av bolagets fonder, har förvärvat en bostadsfastighet i Täby från Aros Bostad.


John Sjölund, CFO på ALM Equity, berättar om det speciella förutsättningarna som rådde när de tillsammans med Corem grundade Klövern.

ALM Equity kommenterar Nreps köp av Klövern: "Flera var aktuella"

Bolag John Sjölund, CFO på ALM Equity medverkade på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdagar med fokus på fastighetsmarknaden. Han berättade bland annat att det fanns flera intressenter på Klövern, men också vad som fällde avgörandet till Nreps fördel i den affären. Samtidigt ser han ljusa förutsättningar för nyproducerade hyresbostäder framåt.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros sålde tolv bostäder under andra kvartalet

Bolag Aros Bostad redovisar en mer än fördubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelsevinsten ökade. Samtidigt uppgick antalet sålda bostäder under perioden till endast tolv stycken (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet skriver bolaget i sin Q2 rapport.


Invernesshöjden etapp 1 och 2.

Aros tecknar avtal med NCC för uppförande av 170 hyresrätter i Danderyd

Bygg/Arkitektur Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC för uppförande av ett flerbostadshus med 170 lägenheter i Invernesshöjden. Samtliga lägenheter är sålda till en investerare som hyresrätter.


Det går framåt med planen för den femte etappen av Årstafältets utbyggnad och nu ska planen ut på granskning. Till höger syns en illustration av kvarter D inom den femte etappen som totalt innehåller 1 400 bostäder.

Nästa stora del av Årsta-kakan till granskning

Bygg/Arkitektur Hittills har nio olika aktörer fått markanvisningar för att bygga bostäder inom Årstafältet femte etapp som totalt ska innehålla cirka 1 400 bostäder. Efter senaste beslutet i stadsbyggnadsnämnden är detaljplanen nu redo att ta nästa steg närmare ett antagande.


Projekten Tallbacken Snättringe utgörs av totalt cirka 190 bostäder.

Aros Bostad och TL Bygg bygger 156 hyreslägenheter i Huddinge

Bygg/Arkitektur Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med TL Bygg för uppförande av fyra flerbostadshus med totalt 156 hyreslägenheter i Huddinge. Samtliga lägenheter är sålda som del av en större hyresrättsportfölj.


Vasagatan i Fabriksparken, Sundbyberg.

Aros Bostad förvärvar bostadsprojekt av Skandia Fastigheter

Transaktioner Aros Bostad har förvärvat fastigheten Blåslampan 1 i Sundbyberg från Skandia Fastigheter. Förvärvet omfattar byggrätter för cirka 180 nya bostadsrättslägenheter, vilket motsvarar den sista etappen med bostäder inom Fabriksparken.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros Bostad avyttrar mindre bostadsutvecklingsprojekt i Salem

Transaktioner Aros Bostad har avyttrat Parkvillorna, ett mindre bostadsprojekt i Salems kommun, till en köpeskilling som överstiger bokfört värde. Köparen, Tantalos Utveckling AB, tillträder projektet vid lagakraftvunnet bygglov.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Starkt resultat men avvaktande kundunderlag i Aros delårsrapport

Bolag Aros Bostadsutveckling AB omsättning ökar, projektmarginalerna ser bra ut och rörelseresultat är starkt under årets första kvartal. Bostadspriserna pekar svagt uppåt men marknaden och kunderna är fortfarande osäkra och avvaktande, vilket ger långa köpprocesser.


David Johansson.

Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice vd och COO

Bolag Aros Bostad anställer David Johansson för en nyinrättad roll som operativ chef för bolagets projektverksamhet. David Johansson börjar sin anställning den 24 april 2023 och tar då plats i Aros Bostads ledningsgrupp som vice vd och COO.


Kvarteret Femöringen som nu har tillträtts av Aros Bostad.

Aros Bostad tillträder fastigheten Femöringen 2 i Solna

Transaktioner Aros Bostadsutveckling har tillträtt fastigheten Femöringen 2 i Solna, vilken förvärvades av NCC i november 2021. Tillträdet motsvarar första etappen av bostadsprojektet Femöringen, vilket såldes som hyresrätter till den globala kapitalförvaltaren Patrizia i juni 2022.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Fortsatt avvaktande fram till efter sommaren för Aros – "Fokuserar på hyresrätter"

Bolag Det blev tydliga besked när Aros ledning under fredagen presenterade sitt bokslut för 2022. Men man kunde också spåra lite av en lättnadens suck när Fastighetssverige fick en pratstund med vd:n Magnus Andersson.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Starkt resultat och hög försäljningsgrad under 2022 för Aros

Bolag Aros Bostadsutveckling rapporterar ett starkt resultat och en försäljningsgrad om 88 procent i pågående produktion vid årets utgång, till följd av strategisk hyresrättsförsäljning och ett större portföljförvärv.


Maja Dahlén, Daniel Bergström och Emmy Fredenklo.

Aros Bostad utser Maja Dahlén till ny CFO

Bolag Aros Bostadsutveckling har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har Daniel Bergström utsetts till finans- och transaktionschef och Emmy Fredenklo till chefsjurist.


Femöringen, situationsmodell.

NCC bygger 213 nya bostäder i Järva Krog

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Aros Bostad bygga 213 hyreslägenheter i Järva Krog i anslutning till NCC:s huvudkontor i Stockholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 400 miljoner kronor.


Magnus Andersson, vd & Ken Wendelin, cfo & vvd, Aros Bostad.

Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö

Bolag Aros Bostadsutveckling har erhållit bygglov för 22 nya bostäder i projektet Hofgården inom Ekerö kommun, vilket är del av den byggrättsportfölj som förvärvades av ALM Equity under 2022.


Kvarteret Femöringen byggstarts under första kvartalet 2023.

Aros Bostad erhåller bygglov i Solna

Bostäder Aros Bostadsutveckling har erhållit bygglov för 213 bostäder i kvarteret Femöringen i Solna. Byggstart planeras till första kvartalet 2023.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros ökade vinsten under Q3

Bolag Aros Bostadsutveckling redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.


16 förslag för att korta ledtiderna

Fastighetsbolagens 16 förslag på reformer för att korta ledtiderna

Bygg/Arkitektur Idag lanserar Initiativet Bygg i Tid en reformagenda med 16 skarpa förslag för att påskynda byggandet av bostäder. Det handlar både om att se över befintlig lagstiftning och förordningar, men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan.