Image

Estea gör emission riktad till allmänheten

Bolag Estea (före detta Svensk Fastighetsfond) gör nu en emission riktad till allmänheten i Sverige.


Svensk Fastighetsfond byter namn och expanderar

Bolag Svensk Fastighetsfond byter namn till Estea AB till följd av en nordisk expansion och planerar en emission riktad till allmänheten.


Svensk Fastighetsfond inleder samarbete med internationell jätte

Bolag En global aktör, som förvaltar fastigheter för 16,2 miljarder euro, motsvarande knappt 140 miljarder kronor, satsar nu på den nordiska marknaden och inleder ett samarbete med Svensk Fastighetsfond.
Bolaget håller just nu på att rekrytera en landschef.


Logistic Contractor
bygger för 100 miljoner i Märsta

Bygg Logistic Contractor har inlett byggnationen av en ny stor logistikanläggning på 17 000 kvadratmeter i Märsta nära Arlanda flygplats norr om Stockholm. Projektsumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor.