Image
Dan T Sehlberg och Anders Borg.

Stena investerar i Sehlhall – blir största externa ägare

Bolag Intresset för att investera i Sehlhall Fastigheter är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt en miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 miljoner kronor och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om tio procent.


Kristoffer Lidbrandt och Mikaela Malmgren.

Sehlhall rekryterar nyckelpersoner

Bolag Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt som ny förvärvsansvarig. Mikaela Malmgren kommer närmast från Genova Property Group och Kristoffer Lidbrandt från Serafim Fastigheter.


Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall tar hem upphandlingar i tre kommuner

Bolag Sehlhall Fastigheter vinner Finspångs upphandling av dubbelt gruppboende. Även Ekerö väljer Sehlhall för sitt nya vårdboende och Norrtälje för sin nya förskola.


Sehlhall förvärvar Kista Gård.

Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård

Transaktioner Sehlhall Fastigheter utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet. Sehlhall vill utveckla fastigheterna genom att säkerställa att det kulturhistoriska värdet bibehålls, samtidigt som bolaget vill komplettera med social infrastruktur för framtiden.


Skärmavbild 2021-02-03 kl. 07.44.59

Sehlhall förvärvar – skapar livsstilsboende för seniorer med varierande omsorgsbehov

Bolag Sehlhall Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby kommun. Sedan tidigare uppför Sehlhall Fastigheter ett vårdboende om 90 lägenheter samt ett gruppboende på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3. Nu planerar Sehlhall Fastigheter för att ett unikt seniorkvarter med ytterligare vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet.


Erik Bragg.

Sehlhall värvar från Skanska

Bolag Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Han kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.


Altura köper i Upplands Väsby.

Altura köper samhällsfastigheter av Sehlhall

Transaktioner Med ambitionen att förse en växande befolkning med framtidssäkra samhällsfastigheter expanderar Altura kraftigt. Nu blir Altura långsiktig ägare av flera samhällsfastigheter i norra Stockholm. I Upplands Väsby utvecklas ett äldreboende med en förskola på bottenplan, och i Täby ska ytterligare ett äldreboende med 90 lägenheter uppföras. Fastigheterna utformas med gediget fokus på att möta behov hos de som ska vistas i lokalerna.


Sehlhall köper mer i Järfälla.

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.


Sehlhall etablerar sig i Nyköping.

Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping

Transaktioner Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun.
Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.


Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall köper i Nacka och Huddinge

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder. Samtidigt tecknas 15-åriga hyresavtal för de båda fastigheterna med omsorgsföretaget Patia. Fastigheterna har färdiga byggrätter och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning under våren 2021. Bedömt fastighetsvärde för de båda gruppbostäderna uppgår till cirka 50 miljoner kronor.


Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall: Finansiell styrkeposition i en osäker omvärld

Bolag Sehlhall Fastigheter redovisar en stark delårsrapport för det första kvartalet, där hyresintäkterna uppgick till nästan tre miljoner kronor.


Sehlhall planerar förskola i Halmstad.

Sehlhall köper i Halmstad

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4 000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflytt till hösten 2021.


Dan Sehlberg, vd för Sehlberg Fastigheter, har nyligen släppt sin tredje roman.

Dans sehlsynta kombo – fastigheter och författande

Bolag Till vardags är Dan T. Sehlberg vd för Sehlhall Fastigheter som han driver tillsammans med bland andra Anders Borg. Vid sidan om är han författare och skriver spänningsromaner som översatts till över 20 språk och sålts till Hollywood. Efter fem års arbete har han nyligen släppt sin tredje bok, om flygplanskrascher och hemliga sällskap.
– Att skriva bok är som att laga en boeuf bourguignon, den mår bra av att puttra ett tag, säger han till Fastighetssverige.


Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola

Transaktioner Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.


Sehlhall skapar innovativt energicentrum åt Eskilstuna kommun, i samarbete med Energimyndigheten.

Sehlhall skapar nytt energicentrum i Eskilstuna

Bygg/Arkitektur Sehlhall Fastigheter skapar ett nytt centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.


Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden

Bolag Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.


Modelfabriken i Eskilstuna.

Sehlhall köper i Eskilstuna

Transaktioner Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 kvadratmeter, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.


Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, där planerar man att bygga vårdboende och trygghetsbostäder.

Sehlhall köper för att bygga nytt i Järfälla

Transaktioner Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.


Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.

Sehlberg: "Genuint orolig över underskottet"

Bygg/Arkitektur Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter uttrycker en djup oro för landets underskott på omsorgsbostäder. I en intervju med Fastighetssverige utvecklar han problemställningen och pekar på hur man bör angripa problemet.


Dan T Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall köper i Falun

Transaktioner Sehlhall Fastigheter köper en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Sehlhall planerar att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.