Image
Diös, med Rolf Larsson som CFO och Johanna Olofsson som hållbarhetschef, etablerar det första finansieringsramverket enligt EU-taxonomin och European Green Bond

Diös etablerar första finansieringsramverket enligt EU-taxonomin

Ekonomi/Finansiering Som första bolag i världen uppdaterar Diös sitt gröna finanseringsramverk till att vara i enlighet med nuvarande EU-taxonomin och den av EU-kommissionen föreslagna European Green Bond Standard. Finansiering av fastighetstillgångar och initiativ som kvalificerar för kraven i ramverket kommer ske genom obligationer, certifikat och gröna banklån.


Rolf Larsson blir projektchef på Midroc.

Rolf Larsson till Midroc

Bolag Midroc rekryterar Rolf Larsson till rollen som projektchef. Han kommer närmast från Jernhusen.


Diös upprättar certifikatprogram

Ekonomi/Finansiering Diös har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om två miljarder kronor.


Jernhusen rekryterar från Wihlborgs

Karriär Jernhusen stärker organisationen i Malmö genom att rekrytera Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområde stadsprojekt. Tidigare regionchefen Rolf Larsson går vidare i en ny nationell roll som affärsstrateg inom stadsutveckling.


Jernhusen planerar 800 bostäder i Malmö

Bostäder Stadsbyggnadskontoret i Malmö har fått i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Jernhusens fastighet i Ellstorp nära Malmö centralstation. Här planerar Jernhusen för 800 bostäder.


Samtliga kontorsytor i Glasvasen är nu fullt uthyrda.

Fullt uthyrt i Glasvasen

Uthyrning Läkemedelsföretaget Novo Nordisk tecknar avtal om 800 kvadratmeter i Jernhusens kontorshus Glasvasen i Södra Nyhamnen, Malmö.
Därmed är Glasvasens kontorsytor fullt uthyrda.


Diös förlorar i Kammarrätten

Juridik Kammarrätten har beslutat att avslå Diös Fastigheters yrkande om skatteavdrag för en kapitalförlust om cirka 421 miljoner kronor för taxeringsåret 2006. Beslutet är i enlighet med Förvaltningsrättens dom från 2014 som Diös Fastigheter överklagade.


Diös lånar genom Nya SFF

Ekonomi/Finansiering Under maj har ett emissionserbjudande om 500 miljoner kronor tecknats inom ramen för Nya SFF:s MTN-program. Diös Fastigheter lånar hela beloppet på cirka två år till en fast årlig ränta om 0,4375 procent.


Ny koncernledning i Diös

Bolag Sedan Diös nya vd Knut Rost tillträdde våren 2014 har bolaget genomfört en översyn av verksamheten som bland annat har resulterat i en förändrad sammansättning av koncernledningen.


Marknads- och IR-chefen lämnar Diös

Bolag Margaretha Bygdeståhl, marknads- och informationschef, lämnar sin tjänst på Diös den sista november.


Ny ledningsgrupp i Diös

Bolag Diös utökar sin ledningsgrupp. Tre nya medarbetare tar plats.


Diös marknadsområdeschefer utsedda

Bolag Efter förvärvet av Norrvidden har nu Diös omorganiserats. Den nya organisationen bygger på sex geografiska marknadsområden. Cheferna för dessa är nu utsedda.


Här är Diös nya ledningsgrupp

Bolag Efter förvärvet av Norrvidden har den nya ledningsgruppen för Diös utsetts.
Den består av fem personer, varav två från gamla Norrvidden.


Diös säkrar halva låneportföljen

Bolag Diös har ingått ett femårigt ränteswapavtal, som har ingåtts på en räntenivå om 1,95 procent.


Diös räntesäkrar

Bolag Diös har, mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor, valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom ettrakt femårigt ränteswapavtal.
Avtalet har ingåtts på en räntenivå om 2,3 procent.


Jernhusen rekryterar från Vasakronan

Karriär Rolf Larsson har rekryterats som affärsutvecklare till Jernhusen i Malmö. Han kommer närmast från Vasakronan.