Image
Liia Nõu, vd för Pandox.

God resultatutveckling för Pandox

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Pandox sitt delårsresultat.


Förändringar i Pandox koncernledning

Bolag Pandox har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget. Jonas Törner har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Han utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox förlänger 15 Scandic-avtal

Uthyrning Pandox och Scandic Hotels har ingått avtal om förlängning av hyresavtal för 15 hotellfastigheter och en kongressfastighet. Hyresavtalen är omsättningsbaserade med kontrakterad miniminivå och löper över 12–20 år. Parterna åtar sig även att över en flerårsperiod gemensamt investera cirka 700 miljoner kronor i hotellfastigheterna.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner

Bolag Pandox redovisar ett miljardresultat för första kvartalet, men större delen av resultatet beror på orealiserade värdeförändringar av derivat.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox säljer hotellfastighet i Mora

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige. Köpare är Cibola Holding AB. Transaktionsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner kronor före uppskjuten skatt. Frånträde förväntas ske omkring den 2 maj 2022.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox vinner tvist mot Skatteverket

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm har nu meddelat dom och bifallit Pandox talan i bolagets tvist med Skatteverket. Domen innebär att den beskattningshöjning som Skatteverket beslutade om 2019 undanröjs.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox: God hotellefterfrågan under större delen av kvartalet

Bolag Pandox redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox om de utökade restriktionerna: "Kraften finns där"

Bolag Första förvärvet sedan pandemiperioden inleddes har precis gjorts. Samtidigt skärps restriktionerna igen. Pandox vd Liia Nõu om hotellmarknaden just nu.


Pandox köper lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh.

Pandox köper i Edinburgh

Transaktioner Pandox har ingått avtal om förvärv av lägenhetshotellet Adagio Aparthotel Edinburgh med 146 rum i centrala Edinburgh, Skottland. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 40,5 miljoner pund (nästan 500 miljoner kronor) inklusive stämpelskatt och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.


Pandox har utsett Erik Möller till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden.

Förändring i Pandox koncernledning

Karriär Erik Möller har utsetts till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Han efterträder Erik Hvesser som har beslutat sig för att lämna företaget.


Handbollslegendaren Stefan Lövgren är med och startar en stiftelse till minnet av Pandox tidigare vd Anders Nissen.

Handbollslegendarer startar stiftelse till Nissens minne

Bolag Pandox tidigare vd Anders Nissen gick tragiskt bort den 30 maj i år, och vid bolagets årliga hotellmarknadsdag som hölls under tisdagen hedrades hans minne av både både Pandox-anställda och branschprofiler. Förutom att han var en maktfaktor inom hotellfastighetsbranschen var Anders Nissen även starkt engagerad inom svensk handboll och var ordförande i Svenska Handbollslandslaget AB. Handbollslegendaren Stefan Lövgren lovordade Anders Nissens arbete för svensk handboll och berättade samtidigt att man startar en stiftelse för att hedra hans minne.


Avenyn ska få sig ett ordentligt ansiktslyft när Göteborgs stad och fastighetsägarna längs gatan samarbetar för en större satsning framöver.

Stort samarbete ska ge Avenyn ny glans

Bygg/Arkitektur Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Affärsresandet ökar – Pandox vd med hoppfull prognos

Bolag Pandox vd Liia Nõu ser lovande signaler på hotellmarknaderna i Europa där beläggningsgraden ökar eller är stabil i de flesta länder tack vare ett ökande affärsresande. 2022 tror hon att omsättningsbaserade hyror kommer vara normen i de flesta avtalen. Här berättar hon mer om Pandox tredje kvartal och utsikterna för framtiden.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Minimihyror fortsatt största intäkten för Pandox

Bolag Under det tredje kvartalet utgjordes Pandox intäkter fortsatt i huvudsak av minimihyror och fasta hyror. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamhet ökade dock i takt med att beläggningsgraden stärktes.


Anneli Lindblom, ny CFO på Pandox.

Anneli Lindblom ny CFO för Pandox

Karriär Anneli Lindblom tillträder som ny CFO för Pandox den 1 december 2021. Hon har lång erfarenhet från börsnoterade bolag både i rollen som CFO och styrelseledamot. Hon kommer närmast från Cabonline där hon var CFO och tillförordnad vd.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Pandox tar över driften av hotellfastighet i Tyskland

Bolag Då hyresavtalet löpt ut har Pandox per den 31 augusti 2021 tagit över driften av Maritim Hotel Nürnberg i centrala Nürnberg, Tyskland, i en hotellfastighet Pandox redan äger. Pandox ser stor värdepotential i att utveckla hotellet i egen regi och kommer att investera cirka 20 miljoner euro i en omfattande renovering och ompositionering. Hotellfastigheten kommer per den 1 september 2021 omklassificeras till operatörsverksamhet från fastighetsförvaltning.


Liia Nõu, vd för Pandox.

Så ska Pandox förvalta arvet efter Anders Nissen

Bolag Pandox har utsett Liia Nõu till permanent vd för bolaget. För Fastighetssverige berättar hon om sin syn på uppdraget, hur bolaget ska förvalta arvet efter Anders Nissen och om marknadsläget efter 18 månaders pandemi.


Liia Nôu, tf vd för Pandox.

Liia Nõu utsedd till ny vd för Pandox

Bolag Pandox styrelse har utsett Liia Nõu till vd. Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021.


Liia Nôu, tf vd för Pandox.

Pandox: "Sorg och beslutsamhet"

Bolag Pandox, med tf vd Liia Nõu lämnar första rapporten efter Anders Nissens bortgång.


I söndags gick Pandox vd Anders Nissen bort, efter att ha drabbats av covid-19. Liia Nõu är nu tf vd för bolaget.

Första dagarna utan Anders Nissen

Bolag Blommor, kondoleanser från hela världen, samtal, minnen – men också blickar framåt.
Liia Nõu, tf vd på Pandox berättar om arbetsveckan efter ikonen Anders Nissens tragiska bortgång.