Image

Hulegårdh: "Nödlidande bostadsprojekt"

Juridik Delphis Anders Hulegårdh synar bostadssituationen ur ett juridiskt perspektiv.


Aviseringslättja kan stå fastighetsägare dyrt

Juridik Nyligen slog Högsta Domstolen fast att en hyresvärd kan förlora sin rätt att kräva omsättningshyra till följd av passivitet. För Fastighetssverige reder Jonas Svahn, advokat på Front Advokater, ut vad som gäller.


Kindberg backar – drar tillbaka skadeståndskrav

Juridik Östersundshems tidigare vd, Daniel Kindberg, drar tillbaka kraven om ersättning för förlorad inkomst.


Strippshow på restaurang – Skebo säger upp avtal

Juridik Kommunala Skebo kommer att säga upp hyresavtalet i en lokal på Nygatan i centrala Skellefteå där det finns en indisk restaurang.
Detta efter att det visat sig att det har bedrivits strippshower i lokalens källare.
– Det är en verksamhet som inte är förenlig med vad vi på Skebo står för, säger Skebos vd Åsa Andersson.


Avslöjar: Ytterligare bostadsutvecklare riskerar stämning

Juridik Under våren drogs ett antal mindre bostadsutvecklare inför rätta när angivna tillträdesdatum sköts på framtiden. Nu kan Fastighetssverige avslöja att även två av Sveriges absolut största byggjättar riskerar stämningar på grund av förseningar.


Kommunen: "Vi bedömer inte att vi har brustit i prövningen"

Juridik Slår tillbaka mot bostadsutvecklarens bygglovskritik: "Handlingarna har varit tillräckliga."


Bostadsutvecklare stämmer kommun för bristfälliga bygglovshandlingar

Juridik Menar att kommunens undermåliga granskning fått projekt att gå på grund.

"De försöker blöda ut mig"

Bolag När kommunen förändrade spelreglerna för bostadsprojektet försvann utvecklarens möjligheter till bankfinansiering. Efter att ha tömt alla reserver och till och med pantsatt döttrarnas cyklar hoppas han nu på en vändning: "Jag kommer att kämpa till slutet".


Botrygg drar Stockholms stad inför rätta

Juridik Menar att ett markanvisningsbeslut bryter mot EU-lagstiftningen. "Inte marknadsmässigt prissatt".


2,5 års fängelse för BRF-bedrägeri

Juridik Dom har slutligen fallit i bedrägerihärvan kring en av Malmös största bostadsrättsföreningar, HSB-föreningen BRF Ida i Malmö.

…Och föreningen får tillbaka 9,5 miljoner

Juridik Skickade sju förskottsfakturor men levererade ingenting. Nu tvingas Malmöbolaget betala tillbaka.


…Och föreningen får tillbaka 9,5 miljoner

Juridik Skickade sju förskottsfakturor men levererade ingenting. Nu tvingas Malmöbolaget betala tillbaka.


Mitt i turbulensen – Kindberg kräver lön av Östersundshem

Juridik Menar att bolaget begått avtalsbrott och vill ha ut sex månadslöner. Bolaget: "Fullständigt uteslutet".


Miljontals kronor kan ha förts ut från Östersundshem

Juridik Östersundshems internutredning gällande den brottsmisstänkte tidigare vd:n Daniel Kindberg agerande under sin tid i bolaget är färdig. Och den visar på flera fall av suspekta överföringar och saltade fakturor.


Ytterligare en utredning startas gällande härvan i Östersundshem

Juridik Efter internrevisionen – nu tillsätter kommundirektören en egen utredning gällande Östersundshem.


Regeringen vill låsa mark till hyresrätter

Juridik Översiktsplaneutredningen föreslår en ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken.
Fastighetsägarna riktar stark kritik mot förslaget.


Bygglov utan detaljplan kan öka byggandet

Juridik Översiktsplaneutredningen föreslår att kravet på detaljplan ska begränsas. Betänkandet har nu överlämnats till regeringen.


Advokat till attack mot flera bostadsutvecklare: "Oseriösa och hänsynslösa"

Juridik I kölvattnet av den inbromsade bostadsmarknaden har ett flertal nyproduktionsprojekt försenats ordentligt. Och medan de pressade bostadsutvecklarna skyller på yttre omständigheter menar allt fler jurister att köparna har rätt att häva sina avtal: "Infernaliskt ohederligt".

Kartläggning: bostadsutvecklarnas uppskjutna projekt

Bostäder Fastighetssverige har kartlagt de pressade bostadsutvecklarnas senaste rapporter och kan konstatera att så väl förväntade avslut som säljstarter skjutits upp på flera håll. Och att ett projekt helt lagts på is.


Hittills har cirka tio stämningsansökningar registrerats av tingsrätten i Stockholm. Ytterligare drygt 40 stycken väntas vara på väg.

SSM-fejden snart i rätten

Juridik Tvisten mellan den SSM-utvecklade bostadsföreningen West Side Solna och 53 bostadsköpare gällande förhandsavtalens giltighet kommer snart att tas upp i rätten. Fastighetssverige har tagit del av stämningsansökningarna: ”Väsentligt avtalsbrott”.


...Men Fastighetsägarna menar att Hyresgästföreningen utnyttjar sin maktposition

Juridik Hyresgästföreningen har ännu en gång använt sitt veto i de årliga förhandlingarna för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån. För de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad ökar den allmänna hyresnivån med 1,3 procent under 2018, vilket motsvarar en real sänkning med 0,5 procent om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en mycket dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden, enligt Fastighetsägarna Stockholm.


Hyresgästföreningen ser ny lösning på hyrestvister...

Juridik För första gången har HMK löst en tvist med hjälp av en opartisk ordförande. Tvisten rörde hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bolagen i Stockholm.


Rättsprocessen till trots – Skanska ger inte upp

Juridik Trots att Trafikverket drar bolagets jättesatsning i Göteborg till mark- och miljödomstolen är Skanska hoppfulla.