Image

P-regler sätter P för Diös planer i Mora

JURIDIK Diös och Ejendoms invest planerar tillsammans en större centrumexploatering i Mora. Men en gammal parkeringspolicy från 1974 kan sätta P för planerna.


Tingsrätten jagar Hans Thulin

JURIDIK 80-talets fastighetskung, klipparen Hans Thulin, fortsätter att gäcka sina fordringsägare.
Han stäms på 54 miljoner kronor plus ränta - men tingsrätten hittar honom inte.


Grannarna protesterar mot miljardärens planer

JURIDIK Den norrländske fastighetskungen Maths O Sundqvist vill bygga ett fritidshus på Alnö bara 25 meter från vattnet. Tjänstemän på stadsbyggnadskontoret vill ge honom dispens från strandskyddet.
Men grannarna protesterar mot planerna.


PTS ska utreda råden - postboxbesked 19 juni

JURIDIK Regeringen har gett i uppdrag till Post- och telestyrelsen att klargöra hur myndighetens
allmänna råd om postutdelning i tätort förhåller sig till den lagstadgade utdelningsplikten.
- Vi är inte villiga att på något sätt begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. PTS ska lämna ett svar senast den 19 juni.


Heimstaden körde över hyresgäster

JURIDIK Hyresgästerna på Östra Prinsgatan 22 i Karlskrona bildade en bostadsrättsförening med avsikten att köpa loss huset de bor i. Men fastighetsbolaget Heimstaden hann före och fick köpa fastigheten. Nu känner hyresgästerna sig lurade och tar strid i hyresnämnden.


Sundsvallsvärd betalar skadestånd till rom

JURIDIK En romsk kvinna tvingades flytta från sin bostad i Sundsvall efter en knapp månad. Hyresvärden Linden Kevin AB hade satt upp särskilda regler för kvinnan, regler som inte gällde andra hyresgäster. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har drivit ärendet och nått en förlikning som innebär att hyresvärden betalar 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan.


DO stämmer fastighetsbolag i Hällefors

JURIDIK En flyktingfamiljs hyra var nästan 4 000 kronor högre än deras grannars i en motsvarande lägenhet. Bostadsbolaget motiverade detta med att det generellt sett är dyrare att ha invandrare som hyresgäster. – Diskriminering! säger Katri Linna, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), och stämmer Skarets fastigheter i Hällefors.


Larry Andow slår tillbaka

BOLAG Larry Andow, tidigare ordförande i HSB Skåne, gick under jorden när HSB Skåne-skandalen rullades upp för en dryg månad sedan.
Nu går han, i ett brev till tidningen Skånska Dagbladet, till attack mot styrelsen och mot den nuvarande ordföranden Christer Nilsson.
"Christer Nilsson vill gärna framstå som den räddande ängeln, men sanningen om honom är att han har noll kunskap om HSB och dess verksamhet", skriver Larry Andow.


"Detta är en tickande bomb"

BYGG Skandalen med fasader av putsad frigolit växer. Enligt nya beräkningar ligger 22 500 villor och 15 000 lägenheter i riskzonen för att drabbas av fuktskador på grund av den felaktiga byggmetoden.
- Detta är en tickande bomb, säger Erik Hellqvist på Svensk Byggtjänst.


Allokton stäms för diskriminering

JURIDIK Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) stämmer Allokton för diskriminering. Skadeståndskravet uppgår till 80 000 kronor.


Fastighetsägare stämmer LKAB

JURIDIK 46 fastighetsägare i Malmberget stämmer det statliga gruvbolaget LKAB inför Miljödomstolen.
De boende menar att gruvdriften ställer till med oacceptabla problem i området, och kräver att LKAB ska lösa in fastigheter om de boende vill det.


Förslag om ägarlägenheter på remiss

JURIDIK Nu har Justitiedepartementet skickat ut promemorian om ägarlägenheter.
Departementet föreslår att nya regler ska införas från och med den 1 april 2009. Ägarlägenheter ska utgöra ett komplement till nuvarande former för boende i flerbostadshus, främst då bostadsrätt.


Koppeltvång skrivs in i hyreskontraktet

BOSTÄDER Nu tar Stenungsundshem tag i problemet med lösspringande hundar och katter.
Koppeltvång skrivs in i hyreskontraktet.


Affär med sociala klausuler prisas

TÄVLING Affären mellan Årehus och Akelius får priset "Årets finansiella transaktion inom offentlig sektor".
Affären med så kallad sociala klausuler är den första i sitt slag i Sverige.


Lägenheter på Friggagatan försenas

JURIDIK Byggstarten för 500 centrala smålägenheter vid Friggagatan i Göteborg försenas ytterligare.
En ensam granne har överklagat.


Regeringen presenterar lagförslag om ägarlägenheter

POLITIK Inom de närmaste dagarna kommer regeringen att kunna presentera ett lagförslag om införande av ägarlägenheter. Förslaget ska sedan gå på remiss och regeringen räknar med att en proposition ska vara klar vid årets slut. Även skattereglerna för ägarlägenheter beräknas bli presenterade nu under våren. Det bekräftade ämnesråd Mikael Gulliksson vid Justitiedepartementet vid Bofrämjandedagen i Stockholm.


Omedelbart stopp för handelsbolagslösning

JURIDIK Regeringen har nu täppt till ett skattemässigt kryphål som använts flitigt vid fastighetstransaktioner. Man har satt stopp för den så kallade handelsbolagslösningen, det vill säga möjligheten att göra försäljningar av fastigheter via handelsbolag och utländska koncernbolag skattefria. Man har även satt stopp för nedskrivning på vissa lageraktier för bland annat byggbolag.


Överklagan försenar Citytunneln

JURIDIK Citytunnelns upphandling för järnvägstekniska installationer i projektets tunneldel har överklagats. Överklagan innebär att kontraktet som skrevs den 31 mars med Banverket Produktion tillsvidare är ogiltigt. Därmed blir sannolikt projektet försenat.


Bygglov söks – för nästan färdigt bygge

JURIDIK Försäkringskassans stora bygge i Lidköping byggs på ett annorlunda sätt:
Först nu, när bygget nästan är färdigt, ansöker Porslinsstadens fastigheter om bygglov.


"Ren och skär skandal"

JURIDIK Exploateringsnämnden i Stockholm säger ja till ett upplägg som innebär att Boultbee säljer bostäderna i Fältöversten och Ringen till bostadsrättsföreningar via ett dotterbolag.
Upplägget innebär att man undviker att betala 380 miljoner i skatt.
- Ren och skär skandal, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.