Image

Husägare skyldiga att PCB-inventera

JURIDIK Alla som äger byggnader som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973, måste enligt en ny förordning som trädde i kraft den 1 mars 2007, inventera förekomsten av PCB-haltiga fog- och golvmassor. Resultatet redovisas till kommunens miljöstab senast den 30 juni 2008. Fogmassor som innehåller mer än tillåten halt PCB ska sedan saneras.


Allokton köper i Sundsvall

AFFÄRER Redan i våras var den nu genomförda affären i Sundsvall aktuell. Men som bekant kom det en insiderhärva emellan där Alloktons huvudägare Bernard von der Osten-Sacken häktades misstänkt för grova insiderbrott. Nu har affären genomförts.


Tunga aktörer i tvist

JURIDIK Det verkar som att ett undertecknat hyreskontrakt inte alltid borgar för att den blivande hyresgästen får lov att flytta in i den förhyrda lokalen. I alla fall inte om man ska gå efter vad en butiksägare i Sundsvall hävdar. Enligt denne, har han skrivit ett kontrakt men vägras sedan att flytta sin verksamhet om han inte skriver på ett tilläggskontrakt.


HSB-chefer dömda för svindleri

JURIDIK HSB Malmös förre vd Johnny Örbäck samt förre affärsutvecklingschefen Hans Lindqvist döms till fängelse i ett år och sex månader för grov trolöshet mot huvudman. Fastighetsmäklaren Mats Carlsson döms till samma straff för medhjälp till grov trolöshet. Johnny Örbäck döms därtill till näringsförbud i tre år. Det meddelade Malmö Tingsrätt i sin dom idag.


Floppvarning för energideklaration

POLITIK Det finns inte tillräckligt många energiexperter för att klara av att energideklarera alla fastigheter inom rimlig tid. Nu döms initativet med energideklaration ut av branschorganisationen Fastighetsägarna.