Image

Handelsbodarna delas upp

Transaktioner Sedan 2009 har Coop Fastigheter och SPP tillsammans drivit Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB. Nu delar Coop och SPP upp Handelsbodarnas bestånd – värt 700 miljoner kronor – mellan sig. En fastighet undantas i affären.


KF utvecklar i Nyköping

Bygg På Uppdrag av Handelsbodarna utvecklar KF Fastigheter en handelsplats vid den befintliga Coop Forum i Nyköping.


Handelsbodarna-fastighet guld-klassad

Energi/miljö Handelsbodarnas fastighet Coop Konsum Folkparken i Södertälje har tilldelats guld enligt Miljöbyggnad.


Första miljöklassningarna: Guld till Mjölby…

Energi/miljö Coop Extra i Mjölby är först i Sverige med att tilldelas guld i klassen handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad.


KF Fastigheter säljer för 218 miljoner

Transaktioner KF Fastigheter har sålt handelsfastigheterna Årdret 3 och Välten 10 på Mobiliaområdet i Lund för 218 miljoner kronor i en bolagsaffär. Byggnaderna som är uppförda 2010 har en sammanlagd uthyrbar yta om cirka 9 400 kvadratmeter.


Handelsbodarna köper av KF

Transaktioner KF Fastigheter har sålt två fastigheter till Handelsbodarna - som KF äger gemensamt med SPP – för 150 miljoner kronor.