Image
Benkammen 16 i Malmö.

Wihlborgs hyr ut 5 900 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning Wihlborgs har tecknat avtal med en logistikkund om 5 900 kvadratmeter i Benkammen 16 i Fosie i östra Malmö, ett område med låg vakansgrad och stor efterfrågan. Tillträdet äger rum i juni 2022.


Peab köper fastigheten Draglädret 2 om 20 000 kvadratmeter mark i Fosie/Jägersro, Malmö.

Peab Fastighet köper mark för lager och logistikverksamhet i Malmö

Transaktioner Peab Fastighet har förvärvat ytterligare värdefull mark i området Fosie/Jägersro. Fastigheten är 20 000 kvadratmeter stor vilket motsvarande drygt fyra fotbollsplaner och är belägen mellan Inre och Yttre ringvägen, alldeles intill E65:an. Ett utmärkt läge för en affärsverksamhet inom industri, lager/logistik eller också ett kontor.


CA Fastigheter köper i Malmö

Transaktioner CA Fastigheter genomför ytterligare ett förvärv i Malmö av en fullt uthyrd lager- och verkstadsfastighet. Fastigheten Smörbollen 52 utgörs av cirka 3 700 kvadratmeter uthyrningsbar yta belägen på det etablerade industriområdet Fosie med god access till Inre Ringvägen.


Illustration över planområdet i Fosieby Industriområde där kommunen vill tillföra fler verksamheter och kontor.

Vill förtäta med 26 000 kvadratmeter industri och kontor

Bygg/Arkitektur Malmö stad tittar på att utöka Fosieby industriområde med fler verksamheter och kontor.


Areco köper industrifastigheter i Malmö

Transaktioner Areco förvärvar två nya fastigheter i Malmö: Bronsspannen 2 och 12. Fastigheterna ligger i Malmös största industriområde, Fosieby, och inkluderar en tomträtt som erbjuder utvecklingsmöjlighet i form av nyproduktion av lokaler för industriändamål.


Tungviktare får markreservation i starkt logistikläge

Bolag I södra Malmö vill Castellum uppföra en logistiklokal på 15 000 kvadratmeter tomtyta för ett av Europas snabbast växande bolag inom last mile logistics. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Fastigheten Olsgård 8 i Fosie.

Wihlborgs hyr ut 3 700 kvadratmeter i Malmö

Uthyrning Wihlborgs hyr ut 3 700 kvadratmeter till ACNR Cyber Technology i Malmö.


Wihlborgs bygger produktionsanläggning i Malmö.

Wihlborgs bygger produktionsanläggning i Malmö

Bygg/Arkitektur Wihlborgs har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Voestalpine Böhler Weldcare om 4 300 kvadratmeter. Avtalet gäller en produktionsanläggning som Wihlborgs kommer att bygga på fastigheten Stenåldern 7 i Fosie, Malmö.


ABB tecknar nytt hyresavtal med Wihlborgs

Uthyrning ABB fortsätter hyresrelationen med Wihlborgs genom att teckna ett tioårigt hyresavtal avseende 7 700 kvadratmeter i fastigheten Boplatsen 3 i Fosie, Malmö.


Willhem hyr ut i Malmö

Uthyrning Gymkedjan Fitness 24 Seven har tecknat ett hyreskontrakt med Willhem och öppnar i morgon ett gym på Dalaplan i Fosie, Malmö.


Briggen hyr ut 13 000 kvadratmeter

Uthyrning Briggen har hyrt ut hela fastigheten Benkammen 6 i Fosie, omfattande 13 000 kvadratmeter lager och kontor.


Wihlborgs hyr ut 5 600
kvadratmeter kontor i Fosie

Uthyrning Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal om 5 600 kvadratmeter kontorsyta i Fosie.


Wihlborgs köper i centrala Lund

Transaktioner Wihlborgs köper en kontors- och butiksfastighet i Lund för 320 miljoner kronor och en logistikfastighet i Fosie, Malmö, för 36,4 miljoner kronor.