Image

Stora Samhällsfastighetsdagen - 9 februari 2023

Årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, samhällsfastigheter.

Torsdag 9 februari 2023

Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Program Stora Samhällsfastighetsdagen 2023
 
09.00 Välkommen!

Anna Bellman
, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News

09.10 Makroanalys
Lågkonjunktur, inflation, krig i Ukraina och effekter av de senaste årens pandemi. Hur ser de makroekonomiska utsikterna ut? Hur mår världen i dag och vilka möjliga ljusningar finns i horisonten?
Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank

09.40 Analys – fastighetsmarknaden i dag

Hur är läget på den svenska och den regionala fastighetsmarknaden – och vilka är de centrala trenderna? Hur utvecklas de olika segmenten i allmänhet och samhällsfastigheter i synnerhet?Vad har vi att vänta oss framöver nu när räntorna har gått upp? Vilka utmaningar väntar investerare framöver?
Mikael Söderlundh, analyschef/partner, Colliers i Norden

10.10 Kommunernas skulder

Räntorna för kommunsektorn fortsätter att stiga. Från tredje kvartalet 2021 till tredje kvartalet 2022 ökade den genomsnittliga räntan, inklusive derivat, för nya affärer från 0,25 procent till 2,09 procent. Detta börjar nu få substantiella effekter för den totala låneskulden och därmed på de samlade räntekostnader som kommuner och regioner behöver hantera. Frågan är hur?
Erik Törnblom, tf forskningschef, Kommuninvest
 
10.40 Fika och mingelpaus

11.10 Framtida högtryck på samhällsfastigheter

En sak är säker när man talar om samhällsfastigheter: Det framtida behovet är stort. Riktigt stort. Med en allt mer åldrande befolkning så kommer både sjukhus och äldreboenden behöva byggas eller utvecklas på lång sikt. Hur ser de framtida demografiska trenderna och utmaningarna ut?
Tomas Johansson, befolkningsstatistiker, Sweco

11.35 Panelsamtal: Behovet av vårdfastigheter

Över en halv miljon svenskar är över 80 år gamla. Fram till 2026 kommer den siffran att öka till 800 000. Coronapandemin satte också fingret på hur skör den äldre befolkningen kan vara. Vilka lärdomar har dragits av pandemin? Vilka krav ställs på fastighetsägare framöver?
Nils Styf, vd, Hemsö
Maria Lidström, vd, Stenvalvet
Anders Broberg, vd/affärsområdeschef, Humana Omsorg

12.05 Vd-intervjun: Dan T. Sehlberg – författare och fastighetsentreprenör

Tillsammans med den forne finansministern Anders Borg har Dan T. Sehlberg byggt upp samhällsfastighetsbolaget Sehlhall Fastigheter som vid grundandet för tre år sedan skulle bli ”Sveriges nya samhällsutvecklare.” Hur har resan varit? Och, som deckarförfattare, hur hinner han med båda rollerna?
Dan T. Sehlberg, vd, Sehlhall Fastigheter

12.30 Lunch och mingelpaus

13.30 Trygghetsboenden – ett kostnadseffektivt komplement till äldreboenden
Det finns ett stort underskott av trygghetsbostäder. Varför byggs det inte fler? Varför borde det byggas fler? Saknas de ekonomiska incitamenten? Gör kommunerna det som krävs? Vems ansvar är det egentligen?
Stenvalvet analyserar och försöker här ge svar på frågorna.
Daniel Öhman, investeringschef, Stenvalvet

13.55 Panelsamtal: Investerarläget

Hur stor är konkurrensen kring samhällsfastigheterna ute på marknaden? Vilka geografier gäller? Hur fungerar det att köpa från kommuner och regioner? Tre aktörer på samhällsfastighetsmarknaden om deras syn på investeringsläget för dagen.
Anette Frumerie, vd, Rikshem
Krister Karlsson, operativ chef, SBB
Åsa Hedenberg, vd, Specialfastigheter

14.25 Fika och mingelpaus

14.55 Var ska polisen husera?

De kommande åren tillkommer tusentals fler poliser och politiker från alla håll har högt uppställda mål. 2024 kommer det enligt polisens prognos att vara cirka 38 000 anställda i Polismyndigheten, varav 26 000 poliser. Vilka krav väntar för fastighetsägarna?
Åsa Welander, chef för lokalförsörjningsenheten, Polismyndigheten

15.20 Avslutningspanel: Samhällsfastigheterna i framtiden – visioner och breda tankar
Hur ska egentligen samhällsfastigheterna bli klimatneutrala och hälsofrämjande för personal och boende? Hur utvecklas sektorn som investeringsslag framöver? Hur löser man ekvationen med kommunernas risiga ekonomi och det ökande behovet? Hur kan man jobba med utemiljön för att höja attraktiviteten?
Här möts ett antal personer med stor insikt på området i ett framåtlutat samtal om samhällsfastigheternas och dess verksamheters framtid.
Dorotea Stellmach, Sverigechef, Altura
Poyan Katebi, vd, Samfastigheter
Alexandra Hagen, vd, White
Maria Frid, vd, Hoivatilat
Camilla Fransson, klimatrådgivare, cost management, AFRY

Stora Samhällsfastighetsdagen 2023

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 9 februari, 09.00 - 16.00

Pris: 5995 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.
(Anmälan är bindande)
Stora Samhällsfastighetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhälls­byggnadssektorn som jobbar med, eller är intresserad av, alla aspekter av samhällsfast­igheter.
Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom området samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com


Arrangörer:https://fastighetssverige.se/

Partner: