Image

Stora Retaildagen - 9 November 2022

Årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, retailfastigheter.

9 november 2022

Handelssektorn är mitt i en stor transformation – hur ser trenderna ut och hur kommer morgondagens retaillandskap att utvecklas? Vilka är vinnarna och förlorarna och hur bör fastighetsaktörerna agera?
Stora Retaildagen är årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, retailfastigheter.


Program Stora Retaildagen 2022

09.00 Välkommen!

Anna Bellman
, moderator
Fredrik Kolterjahn, expertkommentator

09.10 Makroanalys

Galopperande inflation, kraftigt höjda räntor, lågkonjunktur och geopolitiska utmaningar. Det händer oerhört mycket i den makroekonomiska världen. Hur hårt kommer det slå mot ekonomin?

Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar Bank

09.40 Analys – marknadsläget för handeln och handelsfastigheterna

KI förutspår nu att vi går mot en lågkonjunktur nästa år. Hur mår handeln i Sverige för dagen? Hur utvecklas marknaden för retailfastigheter av att konsumtionen förväntas minska? Hur ser intresset ut, hur utvecklas yielder och hyror och vad har vi att vänta oss av framtiden? Hur tuffa blir de kommande åren?
Anders Elvinsson, analyschef, Cushman & Wakefield
Frida Carlsson, värderare, Cushman & Wakefield

10.10 Analys – e-handelns första kris?

Handeln har länge befunnit sig i en transformation, där e-handeln successivt har tagit marknadsandelar på den fysiska handelns bekostnad – på fastighetsmarknaden har detta inneburit fördel logistik vs retailfastigheter. Pandemin förstärkte den här trenden, men i det nya inflationslandskapet post pandemin har e-handelsutvecklingen bromsat in. Med ökade bränsle- och elkostnader väntas konsumtionen sjunka. Går handeln mot en ny kristid?
Joakim Wirén, detaljhandelsanalytiker, HUI
 
10.35 Fika- och mingelpaus

11.05 Panelsamtal: Hur stadigt står cityhandeln i stormen?

Cityhandeln har drabbats hårt under ett par år när människor har arbetat hemifrån och turismen har minskat. Samtidigt har attraktionskraften ökat efter pandemin. Men med en stundande lågkonjunktur; kommer citybutikerna att överleva en ny kris?
Monica Bruvik, vd, City i Samverkan
Magnus Behrenfeldt, Chef Stadsutveckling, AMF Fastigheter
Christopher Thour, koncept- och expansionschef, Kjell & Company

11.30 Projektet: Skärholmen centrum

Grosvenor har ändrat strategi i Sverige. Svenska handelsplatser har sålts, till förmån för en stor omdaning av Skärholmen centrum. Vilka möjligheter ser den globala investeraren framåt på den svenska marknaden?
Eva Enochsson, director, asset management, Grosvenor Property Europe

11.55 Vd-intervjun: Mattias Jacobsson, Jollyroom

Jollyroom slog flera rekord under senaste verksamhetsåret. Den snabbväxande baby- och barnbutiken har under det senaste året haft Mattias Jacobsson som ny vd. Hur ser han på rollen och bolagets framtida tillväxt med en avtagande köpkraft i hushållen?

Mattias Jacobsson, vd, Jollyroom


12.20 Lunch- och mingelpaus

13.20  Ett av Sveriges största återbruksprojekt
Många av våra handelsmiljöer står inför stora utmaningar i dag med upprustningsbehov, dåligt fungerande enheter och minskade intäkter kopplat till det. Hur går man vinnande ur den knipan? Med ledord som Reparera, Återanvända & Uppgradera visar Rstudio for architecture exempel på hur man formgivit en inomhusmiljö som svarar an på utmaningarna. I projektet Väla förvandlade man en nedgången restaurangmatsal till ett uppdaterat restaurangtorg i flera nivåer, innehållande en ökning av kommerisella ytor och ett återbruk av över 500 möbler.
Parisa Pour, inredningsarkitekt SIR/MSA, Rstudio for architecture
Mathias Arnlinder, inredningsarkitekt SIR/MSA, Rstudio for architecture
 
13.45 Panel: Framtidens handel

Handeln var mitt i en transformation när pandemin slog till med full kraft - hur kommer vårt sätt att shoppa och handla se ut i framtiden? Och hur påverkar de skenande el- och drivmedelspriserna handeln?
Ronald Rico, vd och grundare, RED
Lisa Lagerén, analyschef, RSD
Anna K Johansson, Change Management Director, TAM
 
14.10 Handelns utmaningar – en internationell utblick och jämförelse
Den fysiska handeln står inför stora utmaningar. Men även möjligheter. Hur ser läget ut runt om i världen, vad kan vi lära oss? En av sektorns mest kunniga med en djup internationell expertis ger sin bild.
Louise Ryningoperativ chef Northern Europe, Unibail Rodamco Westfield

14.35 Fika- och mingelpaus

15.05 Panelsamtal: Hur skapas attraktiva handelsplatser?
 

Handeln är satt under stark press. Vilka utmaningar följer nu för att skapa attraktiva handelsplatser, när folks köpkraft minskar alltmer och fler gör sina inköp på nätet? Hur ska framtidens butikslokaler och köpcentrum se ut?

Jonas Ericsson, kundansvarig arkitekt, handel, Strategisk Arkitektur

Alessandro Cardinale, partner, arkitekt SAR/MSA, Studio Stockholm

Nadia Tolstoy, gestaltningsledare, Tengbom

  

15.30 Profilen: 23-åringen som byggde ett handelsområde
 

Blott 23 år gammal sparkade han igång Albyberg motorpark på 110 000 kvadratmeter som i dag är en av landets största handelsplatser för fordon. I dag är Max Hultner 30 år och en fullfjädrad retail-entreprenör med stora framtidsplaner.

Max Hultner, vd, Örnnästet Invest

Stora Retaildagen 2022

Var: Helio, GT 30 (Bond), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

När: 9 november 2022 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
 


Stora Retaildagen är ett heldagsseminarium om handel och handelsfastigheter. Sektorn stöps om i en rasande fart, e-handeln tar marknadsandelar, köpcentrum blir upplevelsecentrum – de som inte hänger med i den snabba utvecklingen hamnar hopplöst på efterkälken.
Det här seminariet avhandlar de senaste trenderna inom sektorn. Skarpa analyser och spaningar blandas med intervjuer med nyckelpersoner inom retail och retailfastigheter.
Du kan följa framväxten av seminariet på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Film från tidigare event:
Partners: