Image

Stora Retaildagen - 9 November 2022

Årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, retailfastigheter.

9 november 2022

Handelssektorn är mitt i en stor transformation – hur ser trenderna ut och hur kommer morgondagens retaillandskap att utvecklas? Vilka är vinnarna och förlorarna och hur bör fastighetsaktörerna agera?
Stora Retaildagen är årets mötesplats för dig som jobbar med, eller är intresserad av, retailfastigheter.


RED

Partnerlogo

RED, utvecklar, hyr ut, investerar i och förvaltar fastigheter i externa handelsområden. Sedan 2008 har RED förmedlat närmare 750 000 kvadratmeter handelsyta från Luleå i norr till Malmö i söder. Parallellt med uthyrningsverksamheten har bolaget framför allt utvecklat en stabil plattform för utveckling av nya byggrätter. RED förfogar idag över en byggrättsportfölj som omfattar drygt 50.000 kvm BTA fördelat på olika handelsområden i landet.

RED utmärker sig som ett extremt entreprenöriellt bolag. De är snabba, effektiva och flexibla. Bolagets kunder känner igen sig i deras sätt att göra affärer och litar på deras förmåga att genomföra projekten med bästa tänkbara kvalité.


Ronald Rico, vd, RED

Rstudio

Partnerlogo

Rstudio är ett arkitektkontor med specialkompetens inom kommersiella programfrågor i synnerhet inom handel och stadsplanering. Genom den specifika kunskapen i kombination med övergripande målsättningar i hållbar utveckling är vi med och skapar socialt, ekonomiskt och miljömässigt bärkraftiga projekt som skapar värden för alla stadens medborgare och för våra uppdragsgivare.


Sofia Andersson, vd, arkitekt MSA, partner, BREEAM AP

Strategisk Arkitektur

Partnerlogo

Som främsta rådgivande arkitekt skapar vi på

Strategisk Arkitektur mätbara och kännbara värden för våra kunder. Vi utformar konceptstarka handelsmiljöer med en väl genomtänkt gestaltning och funktion, vilket skapar förutsättningar för en mer hållbar miljö. Vi börjar varje projekt med att lägga en strategisk grund om förutsättningar och behov. Så låt oss utforska dina visioner. I en nära dialog med dig som kund driver vi tillsammans projektet från idé till realitet.


Johanna Munck af Ros, vd, Strategisk Arkitektur

Stora Retaildagen 2022

Var: Helio, GT 30 (Bond), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

När: 9 november 2022 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.
 


Stora Retaildagen är ett heldagsseminarium om handel och handelsfastigheter. Sektorn stöps om i en rasande fart, e-handeln tar marknadsandelar, köpcentrum blir upplevelsecentrum – de som inte hänger med i den snabba utvecklingen hamnar hopplöst på efterkälken.
Det här seminariet avhandlar de senaste trenderna inom sektorn. Skarpa analyser och spaningar blandas med intervjuer med nyckelpersoner inom retail och retailfastigheter.
Du kan följa framväxten av seminariet på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Film från tidigare event:
Partners: