Image
Eric Bergström på Regio.

Regio tecknar femårigt avtal med Uppsala Stadsmission

Uthyrning Regio har en ambition att bidra till levande, trygga och inkluderande städer genom samverkan med kommuner och aktörer som skapar förutsättningar för socialt hållbara stadsmiljöer. Nu har ett femårigt avtal tecknats med Uppsala Stadsmission, som hyr lokal inom Regios bestånd i Boländerna. Regio blir huvudpartner till Uppsala Stadsmission under fem år och bidraget ska nyttjas till hyra och utveckling av verksamheten.


Regio har utvecklat ett nytt huvudkontor åt Currentum i Sisjön utanför Göteborg.

Regio utvecklar nya lokaler åt Currentum

Uthyrning Fastighets AB Regio har utvecklat ett nytt huvudkontor åt Currentum Partner Väst AB i Sisjön utanför Göteborg. De nya lokalerna omfattar ett helt hus om ca 2 700 kvm kontor och lager, vilka förhyrs på ett 10-årigt avtal.


Mälardalens Campus Eskilstuna.

Regio hyr ut till Mälardalens universitet i Eskilstuna

Uthyrning Fastighets AB Regio har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Mälardalens universitet för en ny tentamenslokal i centrala Eskilstuna. Lokalen omfattar ca 1 000 kvadratmeter, vilket kommer att motsvara ca 200 tentamensplatser.


Hydroponiska odlingar kräver ett tak, fyra väggar och tillgång till el.

Tillgången till lokaler största bromsklossen för stadsodling

Bygg/Arkitektur I dag importerar Sverige mer än hälften av de grönsaker som äts i landet och 80 procent av all odlingsbar mark är redan uppodlad. Därför behövs nya sätt att producera mat. Med vertikal odling kan man odla inomhus i städerna, till exempel i lokaler som inte används, i våningsplan i ett hyllsystem med led-belysning.


Helen Teame Bairu.

Butiksdöden del två – Helen Teame Bairu: "Butiken blir showroom och plats för rådgivning"

Bygg/Arkitektur I gårdagens nyhetsbrev pratade vi med Christina Heikel på Västsvenska Handelskammaren, som fick ge sin syn på den presumtiva butiksdöd som drabbat de centrala delarna av Göteborg. Idag går ordet till Helen Teame Bairu, etableringsrådgivare för retail på Business Region Göteborg. Hon ser butiksdöden som verklig samt att den drabbat Göteborg – men kontrar också med att många nya butiker tillkommit. För Fastighetssverige berättar hon bland annat vad hon tror att detta beror på.


Centralpalatset i Gävle.

Norrlandskartläggning: Gävles tio största fastighetsägare

Lista Norrland står i fokus när Fastighetssverige letat fram de största fastighetsägarna i landets nordliga kommuner. Efter att ha vandrat från Luleå i Norrbotten så har turen tagit Fastighetssverige till den näst största kommunen i Norrland, Gävle, med sina 103 493 invånare.


Eric Bergström.

Regio hyr ut 1 700 kvadratmeter åt Green City Farming

Bolag Fastighets AB Regio har tillsammans med sin lokala förvaltningspartner Grandab tecknat avtal med Green City Farming AB avseende en lokal om cirka 1 700 kvadratmeter för odling av bland annat sallad och microgreens. Lokalen kommer att inrymma ett högteknologiskt vertikalt odlingssystem, vilket beräknas nyttja 95 procent mindre vatten och vara 400 gånger mer effektivt än vanlig odlingsmark.


Pål Jungs Hage.

Regio tecknar tioåriga avtal för drygt 13 000 kvadratmeter i Nyköping

Uthyrning Fastighets AB Regio har tecknat hyresavtal för City Gross och Mio med ytterligare tio år vardera för butikslokaler i Pål Jungs Hage i Nyköping. I samband med avtalsförlängningen expanderar Mio sin lokalyta med en utbyggnad om cirka 1 000 kvadratmeter.


Översikt med gestaltningen av NCC:s byggnad som bland annat kommer inrymma Västlänkens östra stationsuppgång i Region City i Göteborg.

Bygglov klart inom Jernhusens centrala storsatsning

Bygg/Arkitektur NCC och Jernhusen fick igår ett viktigt besked när det gäller satsningen på ett nytt kontor med restauranger, caféer, butiker och en stationsentré för Västlänken Centralen. Fastighetssverige berättar mer.


Nivika tecknar ett hyresavtal på sju plus tre år i fastigheten Kärleken i centrala Värnamo. Hyresgäst är Region Jönköping och Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Nivika tecknar nytt hyresavtal med Region Jönköpings län

Uthyrning Nivika har tecknat ett hyresavtal i Värnamo centrum med Region Jönköpings län avseende Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).


Nyköping.

Regio utvecklar ny butik åt EKO i Nyköping

Uthyrning AP3- och Brunswick-bolaget Regio har tecknat avtal om byggnation och uthyrning av en ny butikslokal för EKO Stormarknad ("EKO") inom Pål Ljungs Hage i Nyköping. Efter flera byggnationer sedan förvärvet 2016, och nu ytterligare en ny byggnad om 8 000 kvm, nyttjas platsens potential till fullo.


Gestaltning av mittuppgången för Västlänkens station Centralen som blir en del av Regioncity.

Nyckel-anvisning i Regioncity måste förlängas

Bygg/Arkitektur Markköpet inom detaljplanen för Västlänkens station Centralen har än så länge inte genomförts då Jernhusen och fastighetskontoret i nuläget inte är överens med Trafikverket om alla delar i avtalet. Fastighetssverige berättar mer.


Nya Centralsjukhuset i Karlstad.

White får uppdraget att gestalta Centralsjukhuset i Karlstad

Bygg/Arkitektur White Arkitekter har fått uppdraget att gestalta om- och tillbyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). På uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland formger White ett högteknologiskt sjukhus, inklusive landskap, med höga hållbarhetsambitioner för dagens och morgondagens patienter. Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin.


Eric Bergström.

Regio hyr ut åt Elgiganten i Skellefteå

Uthyrning Fastighets AB Regio och Herde har tecknat hyresavtal med Elgiganten avseende en nyförhyrning om 2 800 kvadratmeter inom handelsområdet Solbacken i Skellefteå. Planerad inflyttning sker i mars 2023.


Eric Bergström.

Regio bygger ny butik på 2 400 kvadratmeter åt XXL

Uthyrning Fastighets AB Regio och Herde har tecknat avtal med XXL Sport och Vildmark AB avseende förhyrning av en nyproducerad lokal om 2 400 kvadratmeter inom det populära handelsområdet Solbacken i Skellefteå. Byggnaden avses att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.


Fastigheten Luna 1 i centrala Södertälje som Telge Fastigheter nu köper.

Telge Fastigheter köper av Regio mitt i centrum

Transaktioner I Telge Fastigheters uppdrag ligger att förvalta, utveckla, bygga och även att strategiskt arbeta med köp och försäljningar. I affärsplanen framgår också att bolaget ska bidra till ett attraktivt Södertälje. Telge Fastigheter, som är en viktig aktör i utvecklingen av Södertälje centrum, köper nu fastigheten Luna 1 på Gågatan mitt i centrala Södertälje.


Gävle (bilden) och Norrköping är städer där Regio, med Eric Bergström som vd, gärna fortsätter växa. Obs. Bilden är ett montage.

Efter rekordaffären – här vill Regio fortsätta växa

Bolag Regio har slagit nytt transaktionsrekord för enskildaffär med portfölj förvärvet i Gävle. För Fastighetssverige berättar vd:n Eric Bergström om miljardaffären, Gävlemarknadens utveckling, var man vill växa framöver och om Regios viktigaste frågor under 2022.


Rutger Arnhult. Obs. Bilden är ett montage.

Castellum säljer Gävleportfölj för 2,3 miljarder till Regio

Transaktioner Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 miljoner kronor – vilket innebär att affären är Regios enskilt största någonsin. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 miljoner kronor och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 miljoner kronor. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka tio procent.


Skanska bygger ny psykiatrimottagning vid Västerviks sjukhus

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Region Kalmar län om att bygga ett nytt hus för specialistpsykiatri i anslutning till Västerviks sjukhus. Avtalet är värt cirka 915 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2022.


Jerenhusens fastighet Gullbergsvass 703:60 ligger ett stenkast från Göteborgs centralstation med omedelbar närhet till bland annat jätteprojektet Region city där Jernhusen är drivande i utvecklingen.

Jernhusens bostadsplaner vid centralen får vänta

Bygg/Arkitektur Bolaget vill utveckla tre kvarter med bostäder samt parkering i anslutning till den stora centrumsatsningen RegionCity, men staden säger nej för tillfället. Fastighetssverige berättar mer om planerna och dess framtid.