Image
Ännu ett konkurshot mot Oscar Properties.

Ny konkursansökan riktas mot Oscar Properties

Bolag Bostadsrättsföreningen Innovationen har vid Stockholms tingsrätt ansökt om att Oscar Properties Holding ska försättas i konkurs, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det är andra gången som bostadsrättsföreningen ansöker om konkurs för bolaget.


Oscar Properties har kallats till en konkursförhandling som ska hållas den 20 maj.

Oscar Properties övergivna hyresgäster i krisen spår

Juridik Hyresgäster i Helsingborg och Skövde har under mer än ett halvår levt i förfallna bostäder med bristande underhåll och otrygga miljöer, då hyresvärden Oscar Properties varit oanträffbar. Efter ingripande från Helsingborgs kommun har nu fastighetsägaren åter börjat sköta om sina byggnader, men många hyresgäster har redan flytt sina hem.


Ytterligare ett bolag i konkurs.

Ännu ett Oscar Properties-bolag tas till konkurs

Bolag Oscar Properties likvidator försätter ännu ett dotterbolag i konkurs.


Oscar Properties vd kan inte utesluta att fler dotterbolag kan komma att likvideras i deras strävan efter att sälja fastigheter.

Oscar Properties vd kan inte utesluta fler likviderade dotterbolag

Bolag Oscar Properties vd Richard Bagge kan inte utesluta att fler dotterbolag kan komma att likvideras under bolagets process att försöka sälja de kvarvarande fastigheterna. För Fastighetssverige utvecklar han även sin syn på vad som kan komma att hända med bolaget när fastigheterna är borta och det eventuellt ska omstöpas.


Oscar Properties föreslår intressant läge för riskkapitalbolag som önskar ’backa in’ på börsen.

Dotterbolagen i konkurs – "inte mycket kvar" säger Oscar Properties vd

Ekonomi/Finansiering Likvidatorn i tre fastighetsägande dotterbolag till Oscar Properties Holding har försatts i konkurs.


Oscar Properties reviderar ned nettoresultatet.

Oscar Properties reviderar ned nettoresultatet

Bolag Krisande Oscar Properties meddelar att "försäljningar och ny information" om fastighetsvärderingarna gör att bolaget i den nyligen publicerade årsredovisningen för 2023 redovisar ett lägre resultat och eget kapital än vad som angavs i bokslutskommunikén.


Tingsrätten nekade bolaget rekonstruktion och nu har Hovrätten avslagit Oscar Properties överklagan av tingsrättens beslut.

Hovrätten avslår Oscar Properties rekonstruktionsansökan – överklagar till HD

Bolag Den 20 maj överklagade Oscar Properties tingsrättens beslut att neka bolaget rekonstruktion och nu har Svea hovrätt gjort sin bedömning i frågan – beslutet är att de avslår bolagets överklagan, det framgår av en handling från hovrätten som Fastighetssverige tagit del av. Oscar Properties har nu själva bekräftat att de överklagar beslutet till Högsta domstolen.


Några av de 29 fastigheterna i Oscar Properties bestånd. Bolaget har en vakansgrad på hela 34 procent i beståndet.

Väldiga vakanserna i Oscar Properties bestånd

Bolag Oscar Properties utsatta situation blir än mer tydlig efter att den rejält försenade Q1-rapporten släpptes sent under fredagskvällen förra veckan. Förutom att bolaget befinner sig i en mycket kritiskt finansiell situation för dess fortsatta verksamhet så har bolagets redovisningsprinciper sedan utgången av förra räkenskapsåret ändrats till att inte längre anta fortsatt drift utan en avveckling av verksamheten. Och en titt på de omfattande vakanserna i beståndet visar att många miljoner går förlorade i uteblivna hyresintäkter. Vd:n Richard Bagge kommenterar läget för Fastighetssverige.


Oscar Properties ökar förlusten i förvaltningsresultatet.

Oscar Properties ökar förlusten i förvaltningsresultatet

Bolag Hårt pressade Oscar Properties har lämnat sin försenade Q1-rapport och redovisar en större förlust i förvaltningsresultat för det första kvartalet än jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna var lägre.


Oscar Properties försätter vissa dotterbolag i konkurs.

Oscar Properties försätter vissa dotterbolag i konkurs

Bolag Oscar Properties Holding har låtit vissa fastighetsägande dotterbolag försättas i konkurs, det meddelar bolag i ett pressmeddelande.


SBB, Kvalitena och Oscar Properties är några av de fastighetsbolag som befinner sig i pressade lägen, vissa mer än andra.

Status för några av branschens mest pressade bolag

Bolag SBB kurspressas inför dagens miljardutdelning, konkurshotade Oscar Properties gör sig redo att släppa sin försenade årsredovisning och Kvalitena fortsätter med rekonstruktion av bolaget. Fastighetssverige berättar mer om nuläget hos några av branschens mest pressade aktörer.


OP upprättar kontrollbalansräkning – uppvisar negativt eget kapital

Ekonomi/Finansiering Styrelsen i Oscar Properties har upprättat en kontrollbalansräkning inför kontrollstämman den 19 juli.


Oscar Properties nya vd Richard Bagge lämnar sina första kommentarer kring den nya rollen.

Richard Bagge beslutsam: "Bolaget ska räddas!"

Bolag Oscar Properties nya vd Richard Bagge kommentarer för Fastighetssverige kring sin nya roll som vd och styrelseledamot i det pressade fastighetsbolaget. Bland annat finns ny förhoppning kring bolagets försök att få till en rekonstruktion. Läs även ekonomichefen Magnus Thimgrens kommentarer kring bolagets situation.


Här är Oscar Properties nya styrelse och vd

Bolag Idag höll Oscar Properties en extra bolagsstämma där det beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Stämman beslutade att välja Hans von Celsing och Richard Bagge till nya styrelseledamöter varefter styrelsen består av Oscar Engelbert, Hans von Celsing och Richard Bagge. Stämman valde Hans von Celsing till styrelseordförande. Styrelsen beslutade även att utse Richard Bagge till ny vd för Oscar Properties.


Ett dotterbolag till Oscar Properties begärs i konkurs.

Dotterbolag till Oscar Properties begärs i konkurs

Bolag Skatteverket begär Oscar Properties Förvaltning AB i konkurs för obetalda skatter, det rapporterar Expressen på måndagen.


Idag håller Oscar Properties en extra bolagsstämma med syftet att bland annat välja en ny styrelse samt ordförande för bolaget. I nuläget är grundaren Oscar Engelbert den enda kvarvarande styrelsemedlemmen, ett faktum som bland annat hindrar bolaget från att kunna ansöka om rekonstruktion.

Efter konkursturbulensen – idag ska OP välja ny styrelse

Bolag Det har varit två hektiska månader för Oscar Properties som balanserat nära gränsen till konkurs och fått sin rekonstruktionsansökan avslagen två gånger med hänvisning till att styrelsen inte är beslutsför då den numera endast består av bolagets grundare Oscar Engelbert. Han ser i sin tur detta som att bolaget blir "herrelöst" och har kallat till en extra bolagsstämma som hålls idag med syfte att bland annat välja en ny styrelse samt ordförande. Fastighetssverige berättar mer om turerna som präglat det pressade fastighetsbolaget den senaste månaden.


Oscar Properties konkursansökan återkallas.

Oscar Properties konkursansökan återkallas

Bolag Oscar Properties har nått en överenskommelse med koncernens största borgenärer som avsåg att skriva på överenskommelsen i onsdags, det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.


Hem & Hyra rapporterar att Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg.

Här har Oscar Properties övergett sina hyresgäster

Bolag Krisande Oscar Properties har övergett sina hyresgäster i Skövde och Helsingborg rapporterar Hem & Hyra. Det finns inte längre någon förvaltare som sköter om fastigheterna som ägs av det konkurshotade bolaget och ingen städar, hämtar sopor eller åtgärdar felanmälningar. Hyresgästerna får heller inte tag på fastighetsägaren, skriver Hem & Hyra.


Oscar Properties grundare Oscar Engelbert har överklagat tingsrättens beslut att neka bolaget rekonstruktion.

Oscar Properties överklagar rekonstruktionsavslaget

Juridik I början på veckan kunde Fastighetssverige rapportera att Oscar Properties hade fått avslag även på sin andra rekonstruktionsansökan, samtidigt som konkursförhandlingen som skulle hållas i måndags blev inställd i avvaktan på kompletterande handlingar. Nu kan Fastighetssverige berätta att bolaget överklagat beslutet från den första rekonstruktionsansökan, och här kan vi berätta mer om vad Oscar Engelbert och hans ombud skriver i överklagandet.


Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma.

Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma

Bolag Aktieägarna i Oscar Properties kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 juni. Förslag till beslut avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras senast i samband med stämman uppger bolaget.