Image
Joakim Alm, vd Alm Equity.

ALM Equity och Svenska Nyttobostäder kommenterar förslaget om fusion

Bolag Styrelserna för ALM Equity AB och Svenska Nyttobostäder AB har idag föreslagit en sammanslagning av bolagen. Syftet är att maximera värdet på befintliga tillgångar i Svenska Nyttobostäder och frigöra likviditet för fortsatt tillväxt. Nu kommenterar båda bolagens styrelser det liggande förslaget. Joakim Alm förväntas sitta som vd för det sammanslagna bolaget.


Joakim Alm.

Minskad nettoomsättning för Alm Equity

Bolag Alm Equity redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -407 miljoner kronor (-1.422).
– Vi får leta oss tillbaka till finanskrisen på 90-talet för att hitta motsvarande utmanande förutsättningar för bygg- och fastighetsmarknaden, säger Joakim Alm i vd-ordet till rapporten.


Vd Joakim Alm ser möjligheter i denna marknad med 'kom-och-fynda'-skylten på ett antal spännande tillgångar.

ALM Equity ser kraftigt minskad omsättning

Ekonomi/Finansiering Alm Equity minskar omsättning och förlusten - vd bedömer att marknaden har bottnat ur.


Joakim Alm.

Alm Equity: "Fortsatt turbulent på fastighetsmarknaden"

Bolag Alm Equity redovisar första kvartalets resultat.


ALM Equity ser dystert på nedskrivningen av tillgångar

Ekonomi/Finansiering Vd:n ser stenar i växellådan och att man bland annat behöver pausa börsnoteringen av Klövern. "Det kan kännas dystert när räkenskaper stängs för året tyngda av nedjusterade tillgångsvärden" skriver Joakim Alm


Förändringar i Svenska Nyttobostäder.

ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell

Bolag ALM Equity har efter dialog med styrelsen i Svenska Nyttobostäder och ett antal andra ägare i Nyttobostäder tagit fram ett förslag att omvandla kapitalstrukturen och finansieringsmodellen i Nyttobostäder.


Joakim Alm.

Kraftigt negativt resultat för ALM i tredje kvartalet

Bolag ALM Equity redovisar en resultatförlust på -762 miljoner för det tredje kvartalet, jämfört med en vinst på 98 miljoner under motsvarande period förra året. Vd:n Joakim Alm skriver i sitt vd-ord att han aldrig tidigare sett en kraftfullare inbromsning på marknaden.


Alm Equity säljer 20 procent av 2xA Entreprenad till bolagets vd.

Alm Equity säljer 20 procent av 2xA Entreprenad till bolagets vd

Bolag Alm Equity avyttrar 20 procent av innehavet i 2xA Entreprenad till Thomas Carlsson som är vd i det sistnämnda bolaget.


Magnus Andersson och Joakim Alm.

Strukturaffären mellan ALM Equity och Aros Bostad i hamn

Transaktioner ALM Equity har tecknat avtal om att avyttra cirka 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om cirka 35 procent i Aros Bostad.


Joakim Alm.

Alm Equity vänder till positivt rörelseresultat i Q1

Bolag Alm Equity redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.


Magnus Andersson och Joakim Alm.

Alm Equity säljer byggrättsportfölj och blir storägare i Aros Bostad

Transaktioner Alm Equity och Aros Bostad har tecknat en avsiktsförklaring och skapar en av Storstockholms största bostadsutvecklare. Alm Equity säljer en projektportfölj om 1 600 byggrätter till Aros Bostad med betalning i aktier och blir därmed storägare i bolaget.


Eva Landéns Corem och Joakim Alms Alm Equity bildar gemensamt bolag med tio miljarder i fastighetsvärde.

Corem och Alm Equity skapar JV med tio miljarder i fastighetsvärde

Bolag Corem och Alm Equity tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Parterna har nu ingått ett bindande avtal att bilda ett gemensamt bolag.


Eva Landéns Corem och Joakim Alms Alm Equity siktar på att bilda och notera ett bostadsutvecklingsbolag.

Joakim Alm om nya storsatsningen med Corem: "Ett plus ett blir tre"

Bolag ALM Equity och Corem ska gemensamt utveckla hyresbostäder i egen förvaltning och kommer initialt ha en byggrättsportfölj på cirka 24 000 bostäder i ett nytt bolag som ska noteras 2022. De storslagna planerna offentliggjordes tidigare i veckan och nu berättar Joakim Alm mer för Fastighetssverige om ambitionen med samarbetet, hur de ska bli den största bostadsförvaltaren på börsen och varför man kommer kunna växa snabbt genom förvärv redan 2022.


Joakim Alm.

Alm Equity: 948 kronor i substansvärde

Bolag Joakim Alm: "Man kan likna Alm Equity med ett växthus."


Eva Landéns Corem och Joakim Alms Alm Equity siktar på att bilda och notera ett bostadsutvecklingsbolag.

Alm och Corem på väg att bilda bostadsbolag – kan noteras nästa år

Bolag Alm Equity och Corem Property Group utvärderar möjligheten att skapa ett gemensamt förvaltningsbolag med 24 000 framtida hyresbostäder.


Fredrik Arpe.

Järntorgets vd tar plats i Alms ledningsgrupp

Bolag Fredrik Arpe har antagit uppdraget som affärsområdeschef för affärsområde förvaltning och utses samtidigt till vice vd och kommer ingå i Alm Equitys ledningsgrupp. Fredrik Arpe är i dag vd för Järntorget som förvärvades av Alm Equity i juni 2021.


Joakim Alm.

ALM Equity genomför emission för en miljard kronor

Bolag ALM Equity meddelar i dag att bolaget beslutat att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om en miljard kronor inom ett ramverk om totalt 1 250 000 000 kronor.


ALM Equity förvärvar Järntorget Byggintressenter i en affär värd cirka 1,7 miljarder kronor.

ALM Equity slutför förvärvet av Järntorget

Transaktioner ALM Equity ingick den 4 maj 2021 en avsiktsförklaring med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter i syfte att förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget. ALM Equity har nu med positivt resultat genomfört due diligence och slutförhandling har skett med huvudägarna.


Joakim Alm.

Alm Equity tar in 342 miljoner på preffar – kurs 114

Ekonomi/Finansiering Alm Equity har emitterat tre miljoner preferensaktier till en kurs om 114 kronor.


Joakim Alm.

Alm Equity minskade omsättning och resultat under Q1

Bolag Omsättningen sjönk 58,1 procent till 173 miljoner kronor (413) och rörelseresultatet blev -23 miljoner kronor (100).