Image
Björn Rosengren, styrelseordförande och tf vd i Fastator.

Fastator gör nedskrivning efter misslyckat förvärv

Transaktioner Fastator gör en nedskrivning på 68,8 miljoner kronor. Detta då fastighetsinvesteringsbolaget den 15 mars ingått avtal om att avyttra ett dotterbolag till en köpeskilling om cirka 22 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.


Björn Rosengren, styrelseordförande och tf vd i Fastator.

Fastator avyttrar aktier i Studentbostäder i Norden

Bolag Fastator avyttrar aktier i Studentbostäder i Norden och återupptar räntebetalningar.


Björn Rosengren.

Fastator säljer i Nacka och löser lån på 70 miljoner kronor

Transaktioner Fastator säljer Fastator Sicklaön genom att sälja en handelsfastighet på 2 200 kvadratmeter i Nacka till ett samriskbolag mellan Alhem Fastigheter och R2 Fastigheter.


Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån.

Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastator meddelar att bolaget, på grund försenade transaktioner och den rådande finansiella situationen i bolaget, har beslutat att inte erlägga räntebetalningar som förfaller den 22 och 25 mars. Detta innebär att det nu finns grund för uppsägning av lånen enligt obligationsvillkoren.


Björn Rosengren, styrelseledamot och tf vd i Fastator.

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.


Björn Rosengren, tf vd i Fastator.

Minskande omsättning och ökad rörelseförlust för Fastator

Bolag Efter ett tufft kvartal för Fastator, med stora förändringar i bolagsledningen, en omvärld i gungning och en fastighetsmarknad som tagit stryk av ränteläget, presenterar bolaget idag en rapport som visar ett Q4 som tyngs av nedskrivningar av fastighetsvärden.
– Vi har ett stort arbete framför oss under 2024, med många utmaningar som ska lösas, säger tillförordnade vd:n Björn Rosengren.


Fastator avvecklar innehavet Svenska Kulturskatter

Transaktioner Fastator sålde under hösten Hotell Åregården och har idag överlåtit även fastigheterna Gotland Lummelunda Överstekvarn 1:21 och 1:51 samt Gotland Visby Kompaniet 5. Fastigheterna för ett sammanlagt fastighetsvärde om 56 miljoner kronor.


Svante Bengtsson, slutar som vice vd för Fastator.

Svante Bengtsson slutar som vice vd på Fastator

Bolag Aktiebolaget Fastator meddelar att vice vd Svante Bengtsson sagt upp sin anställning.


Grupp av storägare vill byta ut hela styrelsen i SBS Norden

Bolag Oltre Fund, Fastator och SBB, som tillsammans representerar 40,72 procent av röster och kapital, har lämnat in förslag om att byta ut hela styrelsen i Studentbostäder i Norden.


Lägger fokus på vd-bytet istället.

Fastator pausar sökandet efter ny CFO

Karriär Som tidigare pressmeddelats den 23 augusti har Fastators CFO, Christoffer Strömbäck, sagt upp sin anställning för att bli chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum. Sökandet efter hans ersättare inleddes omgående skriver Fastator i ett pressmeddelande nu. Med anledning av de förestående helgerna har parterna kommit överens om att Christoffer Strömbäcks sista arbetsdag ska vara den 22 december.


Joachim Kuylenstierna.

Kuylenstierna avgår efter turbulensen

Bolag Styrelsen i Fastator meddelar att Joachim Kuylenstierna lämnar sin post som vd i bolaget. I samband med hans avgång har styrelsen fattat beslut om att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad vd tills en mer permanent lösning finns på plats.


Björn Rosengren, styrelseordförande i Fastator.

Fastator tillsätter internutredning efter medieuppgifter

Bolag Med anledningen av uppgifter i en ny bok, som rapporterats av Aftonbladet, angående Fastators vd och störste ägare Joachim Kuylenstierna väljer bolagets styrelse att tillsätta en utredning kring Joachim Kuylenstiernas förehavanden.


Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.

Fastator måste minska skulden – kommer att sälja mer

Bolag Som Fastighetssverige kunnat berätta tidigare presenterade Fastator under torsdagen sitt resultat för tredje kvartalet 2023.
– Fastator är naturligtvis inte opåverkat av det oroliga världsläget. Det är i tider som dessa som affärsmodeller ställs på sin spets, säger bolagets vd Joachim Kuylenstierna.


Joachim Kuylenstierna.

Fastator minskar substansvärde och skuldsättning

Bolag Fastighets- och investmentbolaget Fastator förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet 2023 medan substansvärdet minskade. Bolaget kommer att fortsätta sina avyttringar framåt.


Åregården.

Gillesvik Fastigheter köper Åregården av Fastator-bolag

Transaktioner Fastators dotterbolag Svenska Kulturskatter säljer anrika fjällhotellet Åregården till Gillesvik Fastigheter för 76,5 miljoner kronor. Colliers har varit köprådgivare i affären.


Point Properties säljer dubbelt till Hedern Fastigheter

Transaktioner Fastator/Point Properties avyttrar två fastigheter i Timrå och Örnsköldsvik till Hedern Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet är 165 miljoner kronor. Tillträde sker 20 november 2023. Affären är inte villkorad av finansiering.


Joachim Kuylenstierna.

Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

Bolag I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter affären äga 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen är 38 kronor per aktie, vilket är senaste emissionskurs justerat för utdelning.


Erik Harmin blir ny vd för Företagsparken.

Fastators Företagsparken får ny vd

Karriär Fastighetsinvestmentbolaget Fastators bolag Företagsparken har utsett den nuvarande vice vd:n Erik Hamrin till ny vd. Han efterträder nuvarande tillförordnade vd Andreas Eneskjöld.


Christoffer Strömbäck.

Christoffer Strömbäck utses till chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum

Bolag Christoffer Strömbäck tillträder sin nya roll som chef för investerarrelationer och Corporate Finance på Castellum senast i februari. Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Fastator.


Joachim Kuylenstierna.

Kuylenstierna om återkomsten: "Vi ska vara ett tillväxtbolag som ska göra aktieägarna rika"

Bolag Fastator gör en bekant förändring i toppen när grundaren och störste ägaren Joachim Kuylenstierna kliver in i och tar över som vd. För Fastighetssverige berättar Kuylenstierna om återkomsten till vd-stolen, Fastators status, hur bolaget ska utvecklas, om missuppfattningarna kring konsolidering och varför han inte vill göra generella uttalanden om marknaden.