Image
Partille portstråk. Illustration: Norconsult

Peab bygger nytt simhallskvarter i Partille

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt simhallskvarter i Partille kommun. Beställare är Partillebo och kontraktssumman uppgår till 1,3 miljarder svenska kronor.


Patrik Myrberg, ny gruppchef på Link Arkitektur.

Nye gruppchefen på Link: "Önskar en landsomfattande bostadsstrategi"

Bygg/Arkitektur Här om dagen kunde Fastighetssverige berätta att Patrik Myrberg blir ny gruppchef och ansvarig för bostadsarkitektur i Stockholmsområdet på Link Arkitektur. Detta i en utmanande tid när mycket handlar om att hitta nya vägar. Vi har fått en intervju med den nye gruppchefen, som bland annat tror mycket på användandet av AI i arbetet.


Brunnberg & Forshed och BAS ID utvecklar Marievik med AMF Fastigheter.

Brunnberg & Forshed och BAS ID utvecklar Marievik med AMF Fastigheter

Bygg/Arkitektur Nu står det klart att Brunnberg & Forshed och BAS ID ska vägleda gestaltningen av AMF Fastigheters stadsutvecklingsprojekt Marievik vid Liljeholmskajen i Stockholm.


Volvo Cars storsatsning med Next Step Group och Vectura på Hisingen

Volvo Cars i jättesatsning med Next Step Group och Vectura

Bygg/Arkitektur Vectura Fastigheter och Balders intressebolag Next Step Group fortsätter att investera, nu tillsammans med Volvo Cars och Göteborgs Stad, för att bidra till svensk konkurrenskraft internationellt. På Hisingen ska bolagen skapa ett ledande innovationskluster inom hållbar mobilitet. På sikt är avsikten att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000 till 300 000 kvadratmeter.


Alex Mabäcker.

Samfori Fastigheter får uppdrag av Nordanstigs kommun

Bygg/Arkitektur Samfori Fastigheter erhåller uppdrag av Nordanstigs kommun som specialistkonsult inför uppförande av nytt särskilt boende för äldre. Det avtalade uppdraget är direktupphandlat av Nordanstigs kommun och avser deltagande i projektering för nytt särskilt boende i kommunen.


Helsingborgs nya stadsplan söderut.

Helsingborgs nya översiktsplan ett steg närmare igångsättande

Bygg/Arkitektur Översiktsplanen Stadsplan södra staden gäller den långsiktiga planeringen för södra Helsingborg och dess utveckling fram till 2050. Bland förslagen finns en helt ny stadsdel närmare Öresund, flytt av containerhamnen och järnvägstunnlar mellan Helsingborg och Helsingör. Under samrådsperioden 5 februari–7 april 2024 har allmänheten, verksamheter och myndigheter nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.


Patrik Myrberg utses av Link Arkitektur till gruppchef och ansvarig för bostadsarkitektur i Stockholmsområdet.

Link Arkitektur utser Patrik Myrberg till gruppchef

Bolag Patrik Myrberg blir ny gruppchef för Link Arkitektur och ansvarig för bostadsarkitektur i Stockholmsområdet.
– Det är en utmanande tid, men då handlar det om att hitta nya vägar, säger han i ett pressmeddelande.


Hults höjd översiktsvy.

600 bostäder i Trollhättan till samråd

Bygg/Arkitektur Trollhättan Stad har fattat beslut om samråd för ett bostadsprojekt i Hults Höjd i Trollhättan som innehåller 500–600 bostäder.


Internet, jorden.

Den digitala samhällsbyggnadsprocessen blir verklighet

Bygg/Arkitektur Regeringens mål, att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, har bland annat lett till att fler och fler kommuner i Sverige tar fram digitala detaljplaner och gör dem tillgängliga via den nationella geodataplattformen, NGP. Det här berättade Lantmäteriets uppdragsledare för smartare samhällsbyggnad, Malin Klintborg, tidigare i veckan.


Elva byggherrar har fått markanvisning i Sege Park, bland andra Serneke, vars förslag tagits fram i samarbete med Kjellgren Kaminsky, Hifab och Mareld.

Serneke byter fot i Sege Park – betalar löpande avgifter för förseningar

Bygg/Arkitektur Två av Sernekes projekt i Sege Park i Malmö har försenats och nu tänker bolaget om kring boendeformerna. Förseningarna kommer också att kosta bolaget en avgift för varje månad framöver som den grundläggande byggnationen i projektet inte är fullbordad. Fastighetssverige berättar mer.


SLP tillträder nybyggnationsprojekt på 11 000 kvadratmeter.

SLP tillträder nybyggnationsprojekt på 11 000 kvadratmeter

Bygg/Arkitektur SLP offentliggjorde i november att man tecknat ett avtal avseende ett nybyggnationsprojekt om 11 000 kvadratmeter i Katrineholm, samt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en internationell logistikaktör, Seafrigo, avseende hela ytan. Transaktionen var villkorad av att bygglov erhålls samt att markförvärvet från kommunen godkänns vilket nu är klart.


Illustration av hur Catenas nya logistikbyggnad i Malmös hamn kommer att se ut.

Catena får bygglov för stor logistikbyggnad i Malmös hamn

Bygg/Arkitektur Bolaget ska bygga en drygt 14 000 kvadratmeter stor anläggning för Rugvistas räkning och nu får Catena bygglov för projektet.


En detaljplan i Hyllie där arbetet vilat sedan 2019 ska nu åter väckas till liv, planen innehåller bostäder, kontor, centrumverksamhet, en anläggning för inomhusidrott med plats för publik vid matcher samt en teknisk anläggning för fjärrvärme.

Väcker liv i vilande Hyllie-projekt

Bygg/Arkitektur Arbetet med en detaljplan i Hyllie har vilat sedan 2019 men nu ska det åter väckas till liv. Planen innehåller bland annat bostäder, kontor, centrumverksamhet och en anläggning för inomhusidrott med plats för publik vid matcher. Byggnationen ska även fungera som en del av entrén till Hyllie. Fastighetssverige berättar mer.


Den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga.

NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 miljoner kronor.


Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman och kreditanalytikerna Michael Andersson ger sin prognos för bostads- och fastighetsmarknaden framöver.

Chefsekonomen: "Ingen snabb återhämtning för nyproduktion"

Bygg/Arkitektur Handelsbankens kreditanalytiker Michael Andersson och chefsekonomen Christina Nyman spår en återhämtningens år för fastighetsmarknaden med bättre tillgång till kapital, men prognosen är fortsatt dyster under en längre tid framöver för bostadsmarknaden och bolagen som verkar inom den sektorn. För Fastighetssverige berättar de mer ingående om förutsättningarna och utmaningar under 2024.


Illustration som visar omvandlingen av den gamla industribyggnaden till en modern användning med livsmedelsbutik, kontor och parkeringsgarage.

Får bygglov för rejält ansiktslyft inom gamla Kockumsområdet

Bygg/Arkitektur Svets- och pannverkstaden inom det gamla Kockumsområdet i Malmö ska förvandlas till livsmedelsbutik, kontor och parkeringsgarage. Fastighetssverige berättar mer om omvandlingen i det historiska området.


Grävlingen. Illustration: Tengbom.

Peab bygger lägenheter och kontor i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga 191 hyreslägenheter, kontor och garage i Jönköping. Beställare av hyreslägenheterna är Brandtornet AB och beställare av kontorsbyggnaden är Hamhus AB. Den totala kontraktssumman uppgår till 368 miljoner svenska kronor.


Planområdets läge inom Järvastaden med ett tidigt förslag på hur bebyggelsen kan delas upp.

Planerar minst 800 nya bostäder i Järvastaden

Bygg/Arkitektur Järvastaden AB ska tillskapa minst 800 nya bostäder samt en ny skola med tillhörande idrottshall inom Järvastaden i Solna.


En översikt med en stor ishall närmast Härrydavägen i söder, ett stort parkeringshus i nordost. Ishallens entré vetter mot en mötesplats och en hög hotellbyggnad. Andra byggnader är till för tillverkning och handel. Illustration: PM.

Ny ishall planeras i Härryda kommun

Bygg/Arkitektur En plan är nu framtagen för en ny ishall i tätorten Härryda, inte långt från Landvetters flygplatsmot. Idén är att samtidigt göra en del av området till en mötesplats med hotell och lokaler för olika verksamheter.


Balder är en del av den framtida stadsutvecklingen i stadsdelen Stångebro i Linköping. Kartan till höger visar den preliminära avgränsningen av planområdet i röd inringning. Grönt område i den övre delen avser korridoren för Ostlänken.

Balder satsar på stadsdelsutveckling i Linköping

Bygg/Arkitektur Stångebro i Linköping ska få ett ansiktslyft med bland annat nya bostäder och kontor och Balder är en av de drivande bolagen i utvecklingen. De inblandade bolagen ansökte om planbesked redan 2019 men det är först nu som de första konkreta stegen kan tas, Fastighetssverige berättar mer.