Image

Akelius löser in obligationslån i förtid

Ekonomi/Finansiering Akelius Residential Property har skickat en underrättelse till samtliga direktregistrerade innehavare av bolagets obligationslån (2012/2015) om högst 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta om att bolaget har beslutat att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer.
Publicerad den 20 Februari 2015

Förtida inlösen kommer att ske den 27 mars 2015 och avstämningsdag för denna kommer att vara den 20 mars 2015. Obligationerna kommer att inlösas med ett belopp motsvarande nominellt värde för obligationerna samt upplupen ränta för perioden från den föregående räntebetalningsdagen till och med inlösendagen.

Inlösen av obligationerna kommer att finansieras genom en emission av ett nytt obligationslån vilket innehavare av obligationerna kommer att kunna teckna sig för.

Villkoren för det nya obligationslånet kommer att offentliggöras innan inlösendagen.

Avnotering av obligationerna från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm samt sista dag för handel med Obligationerna är den 20 mars 2015.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY