Image

Sveafastigheter säljer 124 LSS-boenden

Transaktioner Sveafastigheter säljer Sveriges största privatägda portfölj med LSS-fastigheter.


Sveafastigheter köper fyra fastigheter

Transaktioner Sveafastigheter köper, genom Fund III, tillsammans med sin samarbetspartner Residenset fyra LSS-fastigheter.


Sveafastigheter köper av Hemsö

Transaktioner Sveafastigheter köper, tillsammans med samarbetspartnern Residenset, 15 omsorgsfastigheter av Hemsö.


Sveafastigheter satsar på nytt segment

Bolag Sveafastigheter har via ett samarbete inlett en satsning på ett nytt segment. Målsättningen är att bli ledande rikstäckande hyresvärd inom området.