Image
Kartan visar föreslagen markreservation för del av fastigheten Hamnen 22:163 inom den röda ytan. Ytan är 140 000 kvadratmeter stor och här kan Eon få bygga en anläggning för energi- och fjärrvärmeproduktion.

Eon kan få bygga på stor yta i Malmös hamn

Bygg/Arkitektur I en föreslagen avsiktsförklaring mellan bolaget och kommunen ingår bland annat en 140 000 kvadratmeter stor anläggning för energi- och fjärrvärmeproduktion. Fastighetssverige berättar mer om planerna och det kommande samarbetet mellan parterna.


Säljer sex fastigheter för över 100 miljoner

Transaktioner Kommunens avtal gäller bland annat för nya bostäder och ett nytt polishus. Fastighetssverige berättar mer.


Malmö.

Kommun på väg att sälja fastigheter för nära en kvarts miljard

Ekonomi/Finansiering Genom åtta separata försäljningar ska Malmö stad sälja fastigheter för över 200 miljoner kronor. Fastighetssverige berättar mer om försäljningarna.


Catena gör bytesaffär med Malmö kommun

Transaktioner Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö kommun där man säljer två fastigheter och förvärvar tre.