Image
Katrin Wallensjö.

Svefa: Transaktionsvolym 97 miljarder hittills i år

Transaktioner Ny statistik från Svefa visar att 2021 kan komma att bli ytterligare ett rekordår för transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden. Svefa summerar den totala volymen hittills i år till drygt 97 miljarder kronor, vilket kan jämföras med föregående år då volymen för de första sex månaderna uppgick till cirka 80,5 miljarder kronor.


Katrin Wallensjö.

Svefa: Årets transaktionsvolym över snittet

Transaktioner En färsk analys från Svefas experter inom värdering och analys avseende transaktionsvolymerna på den kommersiella fastighetsmarknaden visar att marknaden har stabiliserats. Analysen baseras på transaktioner överstigande tio miljoner kronor och Svefa bedömer att den totala transaktionsvolymen för 2020 kommer att sluta över de senaste tio årens genomsnitt.


Newsec rekryterar två från Savills och Nextport

Karriär Newsec förstärker inom den svenska rådgivningsverksamheten genom att rekryterar två personer. De kommer närmast från Savills och Nextport.


Savills anställer värderare

Karriär Savills anställer Katrin Wallensjö (före detta Nordén), som kommer att förstärka bolagets värderingsavdelning.