Image
Katrin Wallensjö.
Katrin Wallensjö. Bild: Svefa

Svefa: Årets transaktionsvolym över snittet

Transaktioner En färsk analys från Svefas experter inom värdering och analys avseende transaktionsvolymerna på den kommersiella fastighetsmarknaden visar att marknaden har stabiliserats. Analysen baseras på transaktioner överstigande tio miljoner kronor och Svefa bedömer att den totala transaktionsvolymen för 2020 kommer att sluta över de senaste tio årens genomsnitt.
Publicerad den 19 Oktober 2020

Enligt Svefas bedömning uppgick transaktionsvolymen under tredje kvartalet till 31,1 miljarder kronor. Det är en minskning med 18 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Den ackumulerade transaktionsvolymen av direkta fastighetsinvesteringar under Q1-Q3 uppgår till 111 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med 135 mijarder kronor under motsvarande period toppåret 2019.

– Bostads-, industri inklusive logistik och samhällsfastigheter utgör de segment som klarat sig bäst under krisen. Under det tredje kvartalet är det industri inklusive logistik som utgör det största segmentet med 27 procent av transaktionsvolymen. Där ingår bland annat Blackstones förvärv av två portföljer om 2,1 respektive 1,4 miljarder kronor, säger Katrin Wallensjö, affärschef Analys, Svefa.

– I dagsläget finns det mycket kapital som, i brist på alternativa investeringar, söker sig till fastighetsmarknaden. För Q4 ser vi att det starka investeringsintresset, tillsammans med den pågående återhämningen i ekonomin, talar för att den totala transaktionsvolymen 2020 sannolikt kommer att sluta över de senaste tio årens genomsnitt. Även om den totala nivån inte kommer att överstiga toppåret 2019, fortsätter Katrin Wallensjö.

– Vi kan konstatera att osäkerhetsparametern finns kvar. Globalt ser vi en ökning av smittspridningen och många länder upplever en andra våg. Detta gäller i viss mån också för Sverige även om många länder drabbats hårdare. Effekterna av en andra våg är svåra att förutspå men att osäkerhet är en faktor som påverkar investeringsbeslut vet vi. Hur mycket, eller om, kommer vi att bli varse under kommande kvartal, säger Katrin Wallensjö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Leklandskedjan i ekonomisk kris – här är fastighetsägarna som kan drabbas

Uthyrning Leos lekland har hamnat i ekonomiska svårigheter och har tvingats ansöka om rekonstruktion. Fastighetssverige har tittat närmare på vilka fastighetsägare som exponering mot kedjan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige