Image
Hemsös finanschef Jonas Rosengren.

Hemsö emitterar 500 miljoner euro

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 500 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN-program.


Hemsö, med Jonas Rosengren som finanschef, lånar 75 miljoner euro på 20 år.

Hemsö lånar 75 miljoner euro i sin första "Schuldschein-finansiering"

Ekonomi/Finansiering Hemsö fortsätter att diversifiera bolagets finansiering och har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 miljoner euro i "Schuldschein-format", Namensschuldverschreibung, NVS.


Hemsö emitterar 20-årig obligation

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 150 miljoner kronor inom ramen för befintligt EMTN-program. Obligationen löper i 20 år till en kreditmarginal på mid swap plus 1,20 procent vilket ger en fast ränta om 3,05 procent.


Hemsö emitterar 15-årig obligation

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar 35 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN-program.


Ny finanschef på Hemsö

Karriär Hemsö har rekryterat Jonas Rosengren som ny finanschef.