Image

Unikt samarbete i Värtahamnen mellan fastighetsägare och Stockholms Hamnar

Bolag Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.


Gemensam vision för Värtahamnen undertecknad

Bygg/Arkitektur Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. Fyra fastighetsägare har nu gått samman med Stockholms Stad och Stockholms Hamnar för att arbeta fram en gemensam vision.


Klartecken för Norvikudden

Bygg Högsta Domstolen har meddelat att planeringen av godshamnen på Norvikudden i Nynäshamn kan fortsätta. Detta sedan man valt att inte bevilja prövningstillstånd för överklaganden.


Tullhusets modernisering prisas

Event Stora Tullhuset vann Stockholms Byggmästareförenings Rot-pris.