Image

Fastighetsägarna satsar på stadsutveckling

Sverige Styrelsen för Fastighetsägarna GFR har beviljat över 800 000 kronor till fem olika projekt som har till syfte att utveckla områden i Göteborg, Skövde, Tranås, Arvika och Vänersborg. De privata fastighetsföretagen bidrar med lika stort belopp.


Regeringen vill låsa mark till hyresrätter

Juridik Översiktsplaneutredningen föreslår en ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken.
Fastighetsägarna riktar stark kritik mot förslaget.


Ny ordförande för Fastighetsägarna Stockholm

Karriär Inger Olsson Blomberg från Olsson Fastigheter har valts till ny styrelseordförande för Fastighetsägarna Stockholm. Hon ersätter Claes Kjellander som varit ordförande sedan 2012.


Regionen om satsningen: "Ska öka intresset"

Energi/miljö För Fastighetssverige berättar Amar Ðelilovic, projektledare på Hållbar Utveckling Väst mer om varför man väljer att satsa på en solcellsutbildning även för privata fastighetsägare.


Han blir ny vd för Fastighetsägarna Stockholm

Karriär Styrelsen i Fastighetsägarna Stockholm har nu utsett Billy McCormacs efterträdare.


...Men Fastighetsägarna menar att Hyresgästföreningen utnyttjar sin maktposition

Juridik Hyresgästföreningen har ännu en gång använt sitt veto i de årliga förhandlingarna för att tvinga fram en real sänkning av den allmänna hyresnivån. För de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm stad ökar den allmänna hyresnivån med 1,3 procent under 2018, vilket motsvarar en real sänkning med 0,5 procent om inflationen ökar i takt med Riksbankens prognos. Det är en dålig signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en mycket dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden, enligt Fastighetsägarna Stockholm.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm
Christoffer Börjesson.

Digitalisering – även för de mindre fastighetsägarna

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm Proptech- och digitaliseringsfrågorna är inte bara för de stora drakarna. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering berättar Fastighetsägarnas CDO Christoffer Börjesson om hur även mindre fastighetsbolag kan integrera nya lösningar i sina verksamheter.


Christoffer Börjesson

Fastighetsägarna inrättar CDO-tjänst

Karriär Den 1 april tillträder Christoffer Börjesson den nyinrättade tjänsten som Chief Digital Officer (CDO) för Fastighetsägarna Stockholm och dess dotterbolag Fastighetsägarna Service. Utnämningen kommer ytterligare stärka Fastighetsägarnas fokus på digitaliseringsfrågor, såväl för föreningens medlemmar som för servicebolagets kunder. Christoffer Börjesson kommer att ingå i Fastighetsägarna Services ledningsgrupp.


Fler tror på fallande än stigande priser

Sverige Den dämpning på fastighetsmarknaden som inleddes under 2017 förstärks under 2018. När det gäller prisutvecklingen spår landets fastighetsägare nu att toppen har passerats. Med undantag för kontorssektorn är det fler som tror att priserna ska falla än tvärtom. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.


Stenvalvet förstärker inom förvaltning

Karriär Stenvalvet rekryterar Erica Ullberg som förvaltare till region Mälardalen. Hon kommer senast från Fastighetsägarna.


Fastighetsägarna Mitt Nord, med vice vd  Andreas Sjöberg, säger upp ett lokalt avtal i Norrköping.

Fastighetsägarna säger upp Norrköpingsavtal

Juridik Fastighetsägarna Mitt Nord har valt att säga upp det för Norrköping lokala samarbetet med Hyresgästföreningen och Hyresbostäder bland annat gällande hyressättningssystemet Rätt Hyra.


Stora Bostadsdagen
Reinhold Lennebo, Martin Hofverberg, Cattis Carlén, Mats Green och Johan Löfstrand.

Hur skapas en fungerande bostadsmarknad?

Stora Bostadsdagen Amorteringskrav, ränteavdrag, flyttskatter, attefallshus, byggkostnader, nyanlända, urbanisering, kompetensbrist, segregering, white flight, utbudskris, efterfrågekris och bostadskris. Många menar att bostadspolitiken behöver ett rejält omtag. Hur skapas en fungerande bostadsmarknad? En kunnig, erfarenhet och i högsta grad handlingskraftig panel diskuterar på Stora Bostadsdagen den 14 februari.


Ny avtalsmall ska underlätta renoveringar

Juridik Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen presenterar i dag ett gemensamt avtal för lokala samrådsprocesser mellan bostadsföretag och hyresgäster i samband med ombyggnader.


Fastighetsägarna: Hyresgästföreningen strandar återigen förhandlingarna

Stockholm Fastigehetsägarna menar att Hyresgästföreningen strandar ramavtalsförhandlingen om den allmänna hyresutvecklingen i Stockholm under 2018 där slutbudet på 1 procent innebär att Hyresgästföreningen vill sänka hyresnivån realt för tredje året i rad. Något som Fastighetsägarna ser som en mycket negativ signal för långsiktigt ägande av hyresrätter och en dyster nyhet för de som står utanför bostadsmarknaden.


Fastighetsägarna Stockholms vd slutar

Karriär Fastighetsägarna Stockholms vd Billy McCormac har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till den 30 april 2018.


Fastighetsägarna: Första räntehöjningen dröjer

Sverige Världsekonomin växer stabilt de kommande åren och ger bra stöd år Sveriges ekonomi. Det tillskottet uppväger dock inte den negativa effekt som följer av minskade bostadsinvesteringar och svagare privatkonsumtion. Riksbankens första räntehöjning dröjer därmed till slutet av 2018. Det spår Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.


Fastighetsägarna: 25 000–35 000 färre bostäder med nya politiska förslag

Bostäder Det kommer att byggas 25 000–35 000 färre bostäder om regeringsförslag som begränsade ränteavdrag för företag, höjd skatt på fastighetsföretag och ökade kapitaltäckningskrav på banker genomförs. Det visar en ny rapport som analysföretaget Evidens tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.


Fastighetsägarna Stockholm rekryterar ny chef för digital fastighetsutveckling

Stockholm Som en del av Fastighetsägarna Stockholms långsiktiga satsning att driva på och se till att fastighetsbranschen ligger i framkant av den digitala transformationen har Christoffer Börjesson anställts som chef för digital fastighetsutveckling.


Fastighetsägarna: Så mycket behöver den allmänna hyresnivån höjas 2018

Sverige Fastighetsägarna presenterar sin syn på hur mycket hyresnivåerna behöver höjas 2018 för att kunna upprätthåll hyresrätten som ett modernt och attraktiv boende.


Stor skillnad i tillväxt mellan stadskärnorna

Handel Omsättningen fortsätter att öka i Sveriges stadskärnor. Men det är stor skillnad mellan olika städer. Det visar rapporten Cityklimatet som analysföretaget WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna för perioden 2015-2016.