Image
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna: En av tre tycker planprocessen är för komplicerad

Bolag Närmare var tredje tycker att den kommunala processen för att ändra användningen av lokaler är komplicerad. Bygglovsprocessen tar dessutom för lång tid. Det anser en majoritet i en ny kartläggning som Fastighetsägarna och arkitektkontoret White tagit fram.
Publicerad den 23 November 2022

Med ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägare kan processen bli mer förutsägbar. Det är en av slutsatserna som dras i en gemensam delrapport där Fastighetsägarna och White föreslår sex åtgärder för en snabbare och mer effektiv planprocess.

Varje år byter hundratusentals lokaler hyresgäster. Verksamheter förändras snabbt och byggnader och lokaler behöver enkelt kunna ställas om från en verksamhet till en annan. Idag är processen för att ändra användning av lokaler både tidskrävande och komplicerad och det finns flera hinder. Det gör att lokaler inte används så resurseffektivt som det skulle vara möjligt. För att klara omställningen till ett hållbart, tryggt och attraktivt samhälle behöver det befintliga fastighetsbeståndet användas mer effektivt
– Närmare en av tre fastighetsägare tycker att detaljplaneprocessen är komplicerad, tar för lång tid och att regelverket är svårtolkat. Tiden är en viktig faktor för att snabbt kunna ställa om till förändrade behov hos kunderna och behöver kortas. Processen kan också bli mer förutsägbar genom ökad kommunikation mellan kommunen och fastighetsägaren, säger Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, som tagit fram rapporten och fortsätter.
– Utöver förslaget om ökad kommunikation mellan fastighetsägare och kommun föreslår vi en moderniserad stadsplaneringsprocess, att överklagandemöjligheterna i detaljplaneprocessen tidigareläggs och att skattereglerna utvecklas till att stimulera flexibel användning av lokaler.

– För att utveckla både attraktiva och hållbara städer är det avgörande att vi utnyttjar befintliga lokaler bättre än vad vi gör idag. Vi är därför glada att nu kunna presentera flera åtgärder på hur det är möjligt att använda det befintliga beståndet effektivt och hållbart. Genom att bland annat ökad dialog mellan kommuner, fastighetsägare och konsulter i ett tidigt skede men också genom att införa nya arbetssätt i stadsplaneringen kan vi gemensamt arbeta för omställningen till ett hållbart samhälle, säger Gustav Fornwall, planarkitekt, White Arkitekter.

Fastighetsägarnas och Whites förslag för effektivare användning av lokaler:

 • Inför nya arbetssätt i stadsplaneringen som fokuserar på ökad flexibilitet i detaljplanerna för effektiv omställning av fastigheter

 • Skapa en arena för att samordna myndigheters krav och fastighetsägares behov av flexibel lokalanvändning

 • Långsiktiga spelregler och ett regelverk som gör det möjligt att bygga flexibelt från början.

 • Se över skatteregler för direktavdrag och momsregler för att stimulera lokaldelning och momsbefriade verksamheter

 • Ge kommunerna i uppdrag att informera fastighetsägare om detaljplaneprocesser

 • Modernisera överklagandeprocessen så att möjligheterna att påverka förslag kommer tidigare i planprocessen
 • - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Annons Image
  Annons Image

  Senast från Fastighetssverige Plus

  Exklusivt med globala investeraren: Här kommer de satsa krutet framöver

  Bolag Fastighetssverige har fått en exklusiv intervju med två företrädare för Nuveen Real Estate, en av världens största fastighetsförvaltare och investerare. Den europeiska fastighetschefen Randy Giraldo berättar om investerarens strategi på marknaden och det stora fokuset det kommande decenniet, medan den nordiska transaktionschefen Oscar Maltesen kommenterar synen på svenska fastigheter, de mest intressanta segmenten och prisjusteringen de väntar på.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige