Image
Stefan Dahlbo.

Fabege: Negativ nettouthyrning, ökande värden

Bolag Fabege redovisar ökande hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat för Q3. Nettouthyrningen var negativ beroende på bland annat utdragna omförhandlingar i spåren av Covid 19.


Klaus Hansen Vikström.

Fabeges affärsutvecklingschef: "Det börjar bubbla där ute nu"

Bolag Fastighetssverige diskuterar marknadsläget med Klaus Hansen Vikström som är vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege. Så här ser det ut nu jämfört med i mars och april. Han berättar hur företaget tar hjälp av de möjligheter som digitaliseringen skapar och hur de arbetar för att minska vakanserna: "Vi ska inte sitta och vänta på hyresgästen".


Electrolux Professional flyttar till Glädjen vid Hornsbergs strand.

Electrolux Professional väljer Glädjen

Uthyrning Electrolux Professional har tecknat avtal med Fabege om flytt till Franzéngatan 6 och kvarteret Glädjen i Hornsbergs strand. Nu skapas deras nya koncernhuvudkontor, ett stort showroom för ett brett urval av produkter och demonstrationskök för utbildning. Totalt hyr de 1 300 kvadrarmeter och inflyttning beräknas ske i juni 2021.


Sjöstadshöjden.

Fabege får markanvisning i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning vid Hammarby Fabriksväg (Korphoppet 5) som omfattar upp till 33 000 kvadratmeter BTA kontor och andra verksamheter. Det är en del i stadens projekt att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Idag är Fabege tomträttshavare till fastigheten Korphoppet 5.


Sjöstadshöjden.

Tungviktare nära 30 000 kvadratmeter kontor och hotell i heta projektet

Bolag Kontorsbjässen Fabege är nära att få en attraktiv markanvisning i en expansiv Stockholms-pärla. Fastighetssverige berättar mer om bolagets planer som är en del av ett omfattande stadsdelsprojekt med flera tunga aktörer och tusentals bostäder i pipen.


Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege inkluderas i hållbarhetsindex

Bolag Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX.


Stefan Dahlbo.

Dahlbo: "Återköp är ett bra sätt att skapa värde för våra aktieägare"

Bolag Fabege inledde under gårdagen ett återköpsprogram av egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Fabeges vd Stefan Dahlbo berättar för Fastighetssverige varför de gör det här just nu, hur det påverkar förvärvsplanerna och hur han tycker att fastighetsmarknaden känns.


Fabege inleder återköp av egna aktier

Bolag Fabege inleder återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 2 april 2020. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier.


Fabege har tilldelats en markanvisning vid Sveaplan.

Fabege får markanvisning vid Sveaplan

Bolag Exploateringsnämnden har vid sitt möte 27 augusti 2020 beslutat att tilldela Fabege en markanvisning vid Sveaplan. En förutsättning för att byggrätten på cirka 9 000 kvadratmeter ska tillskapas är att Sveaplan byggs om enligt stadens planer för Östra Hagastaden.


Stefan Dahlbo.

Därför fyllde Dahlbo på med fler Fabege-aktier

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo har ökat sitt aktieinnehav i bolaget. Han beskriver för Fastighetssverige skälet till det privata affärsbeslutet. Vi frågar också om han har köpt aktier i andra börsnoterade fastighetsbolag och om han kommer köpa fler aktier i Fabege.


Stefan Dahlbo.

Dahlbos prognos för transaktionshösten

Bolag Fabege jobbar på trots att det är semester för många nu. Företaget har köpt en fastighet i Flemingsberg för 760 miljoner kronor. Fabeges vd Stefan Dahlbo beskriver för Fastighetssverige hur transaktionsläget känns och hur han tror hösten blir.


Regulatorn 2 i Flemingsberg.

Fabege köper för 760 miljoner i Flemingsberg

Transaktioner Fabege har förvärvat fastigheten Regulatorn 2, som ligger centralt i Flemingsberg, och utgör en viktig pusselbit i framväxandet av det framtida Flemingsbergsdalen. I samband med förvärvet har även en överenskommelse träffats med WA Fastigheter om att Fabege blir ensam ägare av konsortiet SBD.


Stefan Dahlbo.

"Flexibilitet" är nyckelordet för Dahlbo

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo slår ett slag för kontorets värde som kulturbyggare och betonar att flexibilitet är nyckelordet för att ta sig an marknadens accelererade omvandling. Han berättar även om utmaningarna under det turbulenta andra kvartalet och förhoppningen om fler affärer i närtid.


Stefan Dahlbo.

Fabege: Nedskrivningar om brutto 800 Mkr under Q2

Bolag Fabege redovisar nettonedskrivningar om -304 Mkr under Q2 – detta efter nedskrivningar om cirka -800Mkr och uppskrivningar om knappt 500 Mkr. Förvaltningsresultatet för Q2 minskar till 359 Mkr (375).


Fabeges planerade kontorsbygge i Ulriksdal.

Fabege trycker på med kontorsbygge

Bygg/Arkitektur Fabege har fått bygglov för ett fyra våningar högt kontorshus på totalt 15 000 kvadratmeter i Ulriksdal. Fastighetssverige berättar mer om fastigheten och bolagets planer.


Solna Business Park ska kompletteras med bland annat bostäder.

Tungviktare i omfattande nysatsning i Solna Business Park

Bygg/Arkitektur Flera fastighetsjättar är inblandade i det stora projektet som ska tillföra 350 nya bostäder och över 100 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fastighetssverige berättar mer om projektet och dess nästa steg.


Stefan Dahlbo.

"Jag har en väldig respekt för den här situationen"

Bolag Fabeges vd Stefan Dahlbo kommenterar för Fastighetssverige hur affärerna går i coronatider. Vi frågar om de har tvingats stoppa några projekt.


Kvarteret Poolen.

NCC bygger kontorshus åt Fabege i Solna

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Fabege AB att bygga ett 35 000 kvadratmeter stort kontorshus intill Arenastaden i Solna. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 750 miljoner kronor.


Gårdsvägen i Arenastaden, visionsbild.

Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor

Bygg/Arkitektur Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 miljoner kronor.


Andreas Malmsäter

Fabege: Här är de senaste signalerna från marknaden

Bolag Företagets uthyrningschef Andreas Malmsäter beskriver marknadsläget för Fastighetssverige.