Image

Starkt andra kvartal för Wallenstam

Bolag Wallenstam presenterar en stark rapport över årets andra kvartal.


Lägre siffror från Corem

Bolag Corem redovisar ett försämrat förvaltningsresultat för årets första halvår, 73 jämfört med 92 miljoner kronor.
Framöver oroar Ericssons nedläggning i Hudiksvall.


Stabil rapport från Diös

Bolag Diös förvaltningsresultat för årets första halvår, steg något, från 172,7 till 166,0 miljoner kronor.


Bra uthyrning för Wihlborgs under Q2

Bolag Wihlborgs hyresintäkter för årets första halvår ökade med sju procent och driftsöverskottet med fem procent.


Helaba fiansierar för Pareto

Ekonomi/Finansiering Helaba finansierar två logistikfastigheter i Haninge och Jönköping för norska Pareto.


Färdigställda projekt lyfter Fabege

Bolag Fabeges hyresintäkter ökade till 1 032 miljoner kronor för årets första halvår (920), främst beroende på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.


Credi: Finansieringsmarknaden lättar allt mer

Ekonomi/Finansiering Catellas kreditbarometer Credi steg under andra kvartalet till den högsta noteringen sedan starten 2012. Sentimentindikatorn steg från 55,9 under första kvartalet till 64,9 under andra kvartalet. Resultatet baseras på en enkätundersökning genomförd i juni.


Victoria Parks stamaktieemission övertecknad

Ekonomi/Finansiering Victoria Park tillförs cirka 335 miljoner kronor genom sin emission av stam- och preferensaktier.
Handeln i aktierna inleds i dag.


Misslyckad emission för Hyresfastighetsfonden

Ekonomi/Finansiering Hyresfastighetsfonden genomförde en emission som slutfördes i maj. Knappt 25 000 aktier tecknades och bolaget fick in drygt 200 000 kronor. Förhoppningen var att få in nästan 7,5 miljoner kronor.


Victoria Park nyemitterar – tar in 350 miljoner

Ekonomi/Finansiering Victoria Park genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier. Emissionen omfattar cirka 350 miljoner kronor.


Wihlborgs emitterar obligationslån om 500 miljoner

Ekonomi/Finansiering Wihlborgs emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta om Stibors tremånadersränta +120 baspunkter.


Collector och Navet i samarbete

Ekonomi/Finansiering Collector och Navet har tecknat ett samarbetsavtal kring fastighetsfinansiering.


Sagax emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.


Jernhusen tecknar nya säkerställda kreditfaciliteter

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har ersatt all befintlig säkerställd finansiering med två nya säkerställda kreditfaciliteter om totalt 1 650 miljoner kronor med Handelsbanken. Det innebär att sista steget tagits i den refinansieringsprocess som bolaget har genomfört under våren.


Sju procents konkursökning i maj

Ekonomi/Finansiering Maj månad redovisar en ökning i antalet företagskonkurser med 7 procent. Totalt gick 688 företag i konkurs, att jämföra med 641 stycken samma månad föregående år, enligt UC.


Ytterligare ett bolag noterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Den 18 juni inleds handeln med ytterligare ett fastighetsbolags preferensaktier – den här gången på First North.


Jernhusen emitterar 300 miljoner i MTN-program

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har genomfört en obligationsemission om 300 miljoner kronor inom ramarna för sitt Medium Term Note-program.


Specialfastigheter emitterar obligationer för 250 miljoner

Ekonomi/Finansiering Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden inom ramen för sitt MTN-program.


Jernhusen tecknar kreditavtal om tre miljarder

Ekonomi/Finansiering Jernhusen har tecknat tre icke säkerställda kreditavtal om vardera 1 000 miljoner kronor med Handelsbanken, SEB och Nordea. Kreditavtalen har en genomsnittlig löptid om två år.


JM åker på skattesmäll

Juridik JM har förlorat ett skattemål i kammarrätten och riskerar att få betala tillbaka 167 miljoner kronor.