Image
Magnolia Bostad köper mark i Sundbyberg för att utveckla Ursviks Torn.

Magnolia Bostad köper mark i Sundbyberg – ska utveckla Ursviks Torn

Transaktioner Magnolia Bostad har under juni månad förvärvat mark i Ursvik, Sundbyberg för utveckling av Ursviks Torn som kommer att rymma cirka 180 bostäder om cirka 10 500 kvadratmeter BTA samt cirka 370 kvadratmeter BTA för lokaler. Antalet förvärvade byggrätter ingick i redovisat antal byggrätter i Magnolia Bostads halvårsrapport.


Fyra arkitektteam tävlar om att få rita den nya Gasklockan som Obos planerar i Norra Djurgårdsstaden. Den 20 oktober presenteras det vinnande förslaget.

Jämn kamp om att få rita nya Gasklockan: "Fascinerande förslag"

Bygg/Arkitektur November ska Obos presentera vilket arkitektkontor som kommer få det prestigefulla uppdraget att rita bolagets bostadsprojekt Stadsljus, tidigare kallad Gasklockan när Oscar Properties höll i projektet. Här berättar Anna Grinneby, projektutvecklingschef för OBOS Nya Hem, om läget i tävlingen och framtiden för det exklusiva projektet.


Lennart Weiss menar att mer eller mindre alla östeuropeiska bolag som verkar på den svenska byggmarkaden fuskar med löner, skatter och sociala avgifter.

Byggfusket: "Vi har inte hittat någon som inte fuskar"

Bygg/Arkitektur I februari rörde Veidekkes Lennart Weiss upp känslorna när han hävdade att mellan 50 och 90 procent av de utländska bolagen på den svenska byggmarknaden systematiskt fuskar med löner, skatter eller sociala avgifter.
– I dag säger jag att 90 procent är i underkant. Det handlar om 95–100 procent, säger Lennart Weiss, som menar att östeuropeisk företagskultur frontalkrockar med svensk naivitet.


Hemmesta centrum.

K-Fastigheter och Innovation Properties utvecklar fastigheter i Hemmesta centrum

Bygg/Arkitektur K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.


Skanska investerar 1,8 miljarder kronor i USA-kontor.

Skanska investerar 1,8 miljarder kronor i USA-kontor

Bygg/Arkitektur Skanska investerar cirka USD 216M, cirka 1,8 miljarder kronor, i kontorsprojektet 17xM i Washington, DC, USA. Byggkontraktet är värt USD 105M, cirka 890 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det tredje kvartalet 2021. Kontorsytorna i byggnaden är till mer än 50 procent uthyrda.


Till vänster syns en Illustration av samrådsförslaget och till höger en illustration inklusive föreslagna förändringar om cirka tio procents minskning av exploateringsgraden efter samrådet.

Här är planerna som ska lyfta Aspuddens centrum

Bygg/Arkitektur Sveafastigheter är en av aktörerna som ska vara med och tillföra 250 bostäder när Aspuddens centrum utvecklas. Förslaget har dock justerats ned i volym efter samrådet. Fastighetssverige berättar mer.


Byggnads AB Gösta Bengtsson och Kaminsky Arkitektur vinner en markanvisningstävling i Trelleborg.

GB Byggnads och Kaminsky vinner markanvisningstävling i Trelleborg

Bygg/Arkitektur GB Byggnads AB och Kaminsky Arkitektur har vunnit markanvisningstävlingen för Kvarteret Ask i Trelleborg.


Hemsö utvecklar samhällsfastighet i Karlastaden.

Hemsö utvecklar samhällsfastighet i Karlastaden

Bygg/Arkitektur I den framväxande stadsdelen Karlastaden i Göteborg utvecklar Hemsö en samhällsfastighet för utbildning, vård och omsorg. Investeringen uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats med Folkuniversitetet, som är den första hyresgästen.


Kvarter 2G sett från den framtida skyfallsparken. Byggnadskroppen till vänster är en kontorsbyggnad, övriga innehåller bostäder.

Nästan 1 000 bostäder kan få grönt ljus

Bygg/Arkitektur Norra delen av den andra etappen i utbyggnaden av Årstafältet ska godkännas – tillför cirka 975 bostäder.


Serneke bygger logistikanläggning i Helsingborg.

Serneke bygger logistikanläggning i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Serneke har tecknat totalentreprenadavtal i samverkan med Castellum om att uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg. Ordervärdet uppgår till cirka 147 miljoner kronor.


Nordr erhåller markanvisning i Borstahusen

Bygg/Arkitektur Nordr har tilldelats en markanvisning för Svingen 1, i Borstahusen utanför Landskrona. Anvisningen omfattar totalt 6 945 kvadratmeter färdig byggrätt som ska inrymma ett flerbostadshus om 48 bostäder, samt tio radhus.


Stefan Lindqvist, vd för Byggfakta Group.

Byggfakta till börsen – värde 16 miljarder

Bolag Byggfakta Group, som bland annat äger Fastighetssverige, offentliggör sin avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm.


Titania vinner markanvisning för 178 bostäder i Nacka.

Titania vinner markanvisning för 178 bostäder i Nacka

Bygg/Arkitektur Titania har vunnit en markanvisning i Älta i Nacka om drygt 10 000 kvadratmeter ljus BTA. I markanvisningsområdet, Sydvästra Stensö, som ligger 500 meter från Älta centrum planeras för 178 nya bostäder fördelade på två huskroppar.


Planförslaget för Liljeholmens centrum sett från Trekantsparken.

Citycons stora centrumprojekt kan minskas ner

Bygg/Arkitektur Bolaget är drivande i den omfattande utvecklingen av Liljeholmens centrum – en exploatering som nu kan komma att minskas en del efter genomfört samråd. Fastighetssverige berättar mer om satsningens framtid.


Skanska bygger nytt hotell i Finland.

Skanska bygger nytt hotell vid Helsingfors flygplats

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med KOy Apron om att bygga ett hotell utvecklat av LAK Real Estate Oy vid Helsingfors flygplats. Kontraktet är värt E86 miljoner euro, cirka 870 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.


Planförslaget sett mot nordväst med LM-fabriken i bakgrunden. Bilden illustrerar endast de föreslagna byggnadsvolymerna i projektet och inte den slutgiltiga utformningen.

Här är nya planen för centrala Telefonplan

Bygg/Arkitektur Idén om jätteskraporna Tellus Towers skrotades förra hösten – nu har staden arbetat fram ett nytt förslag för den omfattande utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.


Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad.

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Transaktioner Wästbygg har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till totalt 230 miljoner kronor. Rekab, med 175 anställda, är ett av de ledande byggföretagen i norra Sverige med lokalkontor i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå.


På Andra Långgatan i Göteborg vill Balder utveckla sin fastighet Masthugget 11:13 och bland annat omvandla kontorsytor till bostäder samt bygga fler lokaler på höjden.

Börsjätten vill omvandla kontor till bostäder i guldläge

Bygg/Arkitektur Balder siktar på att förtäta och bygga på höjden i ett av Göteborgs hetaste centrala områden. Fastighetssverige berättar mer.


Wästbygg bygger Sportcenter i Lund åt Hemsö.

Wästbygg bygger sportcenter i Lund åt Hemsö

Bygg/Arkitektur Wästbygg har tecknat avtal med Hemsö om att bygga ett sportcenter i Lund, en 6 500 kvadratmeter stor anläggning med gym, idrottshall, gruppträningssalar, padelbanor och garage. Ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.


Illustration över de två förslagen som ska studeras i detaljplanearbetet. Till vänster syns alternativet där befintlig bebyggelse rivs och till höger syns alternativet där befintlig bebyggelse delvis bevaras.

Doldis vill förtäta med 15 000 kvadratmeter i trafiknära läge

Bygg/Arkitektur Bolaget Stius AB vill utveckla ett område intill yttre Ringvägen i Malmö med nya byggnader för industri, kontor och detaljhandel. Fastighetssverige berättar mer.