Image

KLP Fastigheter anställer

Bolag KLP har genomfört två nyrekryteringar. Anna Haara har anställts som chef för projekt och teknik och Hans Elander har anställts som fastighetstekniker.