Image

Stora Kontorsdagen - 24 November 2022

Kontorsmarknaden förändras snabbt – så här hänger du med!

24 november 2022

Stora Kontorsdagen är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter. De slutliga vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor presenteras efter en omröstning på plats.


Program Stora Kontorsdagen 2022

09.00 Välkommen!

Anna Bellman, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige/Nordic Property News
Peter Wiman, analyschef, EY Real Estate, sidekick/expertkommentator
Pär Carlsson, vd/grundare, Norem, sidekick/expertkommentator

09.10 Analys - den internationella fastighetsmarknaden

Hur utvecklas marknaden internationellt i en snabbt föränderlig värld och i spåren av internationella konflikter och pandemi? Hur länge kommer ”The Wall of Money” att ösa pengar över fastighetssektorn?
Peter Wiman, analyschef, EY Real Estate

09.30 Analys: Fokus på kontorsfastigheter

Kontorssektorn har varit ifrågasatt beroende på osäkerheten kring möjligheterna med nya arbetssätt, en trend som pandemin minst sagt har skyndat på. Hur ser kontorsfastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Hur utvecklas yielder, hyror och intresset för kontor som investeringsobjekt.
Arvid Lindqvist, analyschef, Catella

10.00 Panel: Nya arbetssätt – hur påverkas kontorsmarknaden?

Pandemin ställde frågan om kontorets vara eller icke vara på sin spets. Så här i efterhand kan vi se att det inte blev någon undergång. Men många gamla sanningar har blivit ifrågasatta och vi befinner oss i en ny verklighet – vad betyder den för kontorsmarknaden? Hur ser trenderna ut och vad måste framtidens kontorsutvecklare tänka på?
Marie Meyer, uthyrningschef, Colliers
Patrik Åström, vd, Helio
Helena Rex, vd, The Park

10.25 Fika och mingelpaus

10.55 Inspiration: Det du ser är inte det du får!
Vad ser vi egentligen utan ljus och vad ser vi i fel ljus? Och går det att skapa hemtrevliga miljöer i det skarpa lysrörsljus som ofta förknippas med arbetsplatsen? Belysningsexperten Jim Collin utmanar våra sinnen och hjärnor med hjälp av ljus och belysning.
Jim Collin, belysningsexpert, Annell Ljus + Form

11.20 En flexiblare och effektivare kontorsmarknad
Vi är vana vid en modell där hyresgäster lämnar och söker nytt kontor när avtalen löper ut. Ska vi vara oroliga eller är fri flytträtt för hyresgäster under kontrakt en möjlighet när lokalbehov förändras? OfficeSwapp mäter, matchar och överlåter lokaler i befintligt skick till befintliga villkor. Här visar man via case fördelarna med fri flytträtt – hur det tar bort negativa inlåsningseffekter för en mer hållbar ekonomi och miljö. I samarbete med bland andra KTH och RISE har man även undersökt hur cirkulär ekonomi och förbättrad resurseffektivitet kan bidra till Stockholms stadsutveckling.
Ken Strand, vd/grundare, OfficeSwapp   

11.45 Makroanalys - vart är världen på väg?

Krig i Europa. Stora störningar i de globala leveranskedjorna. Galopperande inflation. Kraftigt stigande räntor. Alla tecken tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. De makroekonomiska skeendena är väldigt påtagliga för närvarande. Hur mår världen och vart är den på väg?
En av Sveriges mest välrenommerade ekonomer ger sin bild.
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

12.15 Lunch och mingelpaus

13.15 Panel: Den nya kontorsarkitekturen

Kontorets roll har under lång tid varit föremål för diskussion och hur, var och när vi ska arbeta råder det delade meningar om. Hur ser de dagsfärska trenderna ut gällande utformningen av kontor? Och hur påverkas arkitekturen på sikt av nya beteenden som påskyndats av pandemin? Kort sagt; hur ser framtidens kontor ut?
Peter Ullstad, vd, Codesign
Johanna Munck af Rosenschöld, vd, Strategisk Arkitektur
Niklas Larsén, vd, MER Arkitekter

13.40 Hälsosamma fastigheter
Ett hållbart och attraktivt koncept för att skapa mervärden i fastigheter är att addera hälsa i erbjudandet. För ett hälsosammare arbetsliv är det inte längre tillräckligt med friskvårdsbidrag och inspirationsföreläsningar. Anställda behöver vara mer fysiskt aktiva under fler av arbetsdagens timmar. Här får du handfasta tips på hur det kan gå till.
Linus Åberg, Leg. naprapat/föreläsare och delägare, InMo Medveten Träning 

14.05 Minska lokalsvinnet genom lokaloptimering
Alla verksamheter behöver utrymme, men ingen behöver tomhet. Därför är outnyttjade ytor dåliga på alla sätt. De kostar pengar. De innebär att onödiga kvadratmeter byggs. Dessutom slukar tomma rum energi i stället för att främja möten och skapa en attraktiv miljö. Hur kan vi använda våra kontor på ett mer hållbart sätt? Lyssna på inspel från fastighetsägarens, hyresgästens och arkitektens syn på lokaloptimering.
Linda Mattsson, arkitekt SAR/MSA, partner, White Arkitekter
Ylva Thim, arbetsplatsstrateg, Arbetsförmedlngen
Hanna E Björklund, Key Account Manager, Castellum

14.30 Fika och mingelpaus

15.00 Investeringsmöjligheter i kontorssektorn

Osäkerheten kring kontorsfastigheter som investeringsobjekt är stor och ökar, drivet av bland annat distansarbete och en vikande konjunktur. Hur ser några tunga aktörer i segmentet på investeringsmöjligheterna på kort och lång sikt?
Anneli Jansson, vd, Humlegården
Lena Boberg, vd, Alecta Fastigheter
Erik Gärdén, partner, Nordanö

15.25 Avslutningspanel: Kontorets roll i framtiden – visioner och breda tankar
Vart ska kommande generationer arbeta? Hur blir kontoret klimatneutralt och hälsofrämjande för personalen? Hur utvecklas egentligen kontoret som investeringsslag framöver? Här möts ett antal personer med stor insikt på området i ett framåtlutat samtal om kontorets och kontorsmarknadens framtid.
Bo de Besche, chef Kund och Marknad, Vasakronan
Rahel Belatchew, vd/grundare, Belatchew
Jesper Trotzig, partner/senior manager, Tenant and Partner
Fredrik Ramsfeldt, Project Manager, AFRY
Andreas Hultfeldt, akustikexpert, Götessons Design Group

15.50 Omröstning/prisutdelning Sveriges Snyggaste Kontor
Så har det blivit dags att utse 2022 års vinnare i den prestigefyllda tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor! Nytt för i år är att samtliga deltagare på plats på Stora Kontorsdagen är med och röstar fram den slutliga vinnaren utifrån tio finalbidrag.
Stora Kontorsdagen 2022

Var: Grand Hôtel, Stockholm

När: 24 november, 09.00 - 16.00

Pris:   5995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Stora Kontorsdagen är ett seminarium som fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden. Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Stora Kontorsdagen riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.

Under programmet tittar vi närmare på ett antal nya trender och får en rejäl marknadsuppdatering som hjälper oss att ta rätt beslut i framtiden.


Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com


Arrangörer:

Partners:


https://qicraft.se/


Film från tidigare event: