Image

Stora Kompetensdagen - 21 April 2022

Årets mötesplats med fokus på kompetensfrågan i samhällsbyggnadssektorn!

21 april 2022

Stora Kompetensdagen är ett seminarium som fokuserar på utmaningarna i att hitta och behålla rätt kompetens för alla typer av bolag som verkar i samhällsbyggnads­sektorn. Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kompetens­områdets alla aspekter samtidigt som du knyter nya värde­fulla kontakter. Stora Kompetensdagen ger dig i fastighetsbranschen ett försprång i den allt viktigare kompetens­kapplöpningen.


Program Stora Kompetensdagen 2022
09.00 Välkommen!
Anna Bellman, moderator

Experter/sidekicks
Jan Gösbeck, marknads- och försäljningschef, Fasticon 
Susanne Åhlén, vice vd och affärsområdeschef Försäljning, Newton

09.10 Makroanalys – vart är världen på väg?
Skenande energipriser, pandemi, inflation och som ett mörkt täcke över alltsammans; Rysslands invasion av Ukraina – det händer onekligen mycket i den makroekonomiska världen. Hur ser läget för dagen ut – hur påverkas den svenska ekonomin och i förlängningen den svenska fastighetsmarknaden?
Andreas Wallström, prognoschef, Swedbank

09.40 Analys – fastighetsmarknaden i dag
Hur ser trenderna på fastighetsmarknaden ut, nationellt och regionalt?
Hur utvecklas hyror och yielder i spåren av det mest osäkra omvärldsläget på många år?
Karin Witalis, analyschef, Colliers Sverige

10.05 Inspiration: Employer Branding – hur lockar man de bästa?
Vad företaget står för blir en allt viktigare fråga när det kommer till att locka framför allt unga talanger. Så hur bygger man upp ett attraktivt varumärke? Hur berättar man på rätt sätt om företagets värderingar? Anna Dyhre ger här konkreta tips och användbara strategier kring Employer Branding.
Anna Dyhre, författare, föreläsare, senior advisor på Coreworkers

10.40 Fika- och mingelpaus

11.10 Kompetensläget i branschen
Fastighetsbranschen har länge levt med en kompetensutmaning. Hur ser kompetensläget ut i dag? Inom vilka yrkesroller är behoven störst? Hur ser framtiden vad gäller kompetensförsörjning ut för företagen i fastighetsbranschen?
Johan Mann, vd, Fastigo
Carina Lundström, utvecklingsledare, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

11.35 Människorna – bolagets viktigaste kapital
I många bolag är medarbetarna den största kostnaden. Men de är också den bästa investeringen. Så här tillvaratar du kompetensen i din organisation, skapar utveckling för medarbetarna och lönsamhet för företaget.
Susanne Åhlén, vice vd, Newton Kompetensutveckling

12.00 Inspiration: Ökad trygghet när talangerna fångas upp
Arbetslösa får arbete, fastighetsbolagen får arbetskraft och områdena får en ökad trygghet.
Den icke vinstdrivande organisationen Talangakademin beskrivs som en win-win-win-organisation som är till nytta för individen, företagen och samhället. I dag finns organisationen på fem platser i Sverige – förhoppningen är att bli rikstäckande.
Stig-Arne (Stigge) Bäckman, grundare, Talangakademin

12.30 Lunch- och mingelpaus

13.30 Utan digital kompetens stannar branschen
Med ökad digitalisering i alla led förändras kompetensbehovet även inom fastighetssektorn. I en effektivare digital förvaltning finns nya affärsmöjligheter men kompetensen är en flaskhals. Vi behöver genomgå en radikal digital mognad för att ta tillvara på möjligheterna och för att vara en attraktiv arbetsgivare för de digitala talangerna.
Jan Gösbeck, marknads- och försäljningschef, Fasticon

13.55 På HR-chefernas agenda: Ledande bolags HR-strategier
HR-frågorna har flyttats allt högre upp i hierarkin i det svenska näringslivet allt eftersom konkurrensen om kompetensen har hårdnat. Hur arbetar de ledande fastighetsbolagen för att attrahera och behålla kompetensen? Hur ser trenderna inom Employer Branding och Talent Management ut? Hur har pandemin påverkat HR-frågorna och vad står högst upp på agendan för dagen?
Helena Molinero, HR-chef, AMF Fastigheter
Carina Elofsson Mumford, HR-chef, Uppsalahem
Cecilia Söderström, HR-chef, Vasakronan

14.35 Fika- och mingelpaus

15.05 Fördomsfri rekrytering
Att rekrytera fördomsfritt kan te sig som en självklarhet. Ålder, kön, utseende eller etnicitet har inget samband med hur bra en person presterar i arbetet. Men: Vi har alla fördomar – medvetna eller omedvetna – som påverkar oss i vardagen. Hur gör man för att bortse från fördomarna och kunna rekrytera helt kompetens- och datadrivet?
Åsa Edman Källströmer, vd, TNG Group

15.30 Panelsamtal: Topp-vd:arna om kompetensutmaningarna
Hur ser de stora aktörerna i branschen på kompetensproblematiken på längre sikt? Vad behöver göras för att säkerställa att rätt kompetens finns och hur gör vi branschen mer attraktiv för unga talanger?
Anneli Jansson, vd, Humlegården
Max Barclay, vd, Newsec Advisory
Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna
Jeanet Corvinius, ordförande, Byggcheferna

Stora Kompetensdagen 2022

Var: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

När: Torsdag 21 april, 09.00 – 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 5995 kronor exkl. moms (Fysiskt deltagande)

5495 kronor exkl. moms (Digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här. 

Stora Kompetensdagen är ett seminarium som fokuserar på utmaningarna i att hitta och behålla rätt kompetens för alla typer av bolag som verkar i samhällsbyggnads­sektorn.
Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kompetens­områdets alla aspekter samtidigt som du knyter nya värde­fulla kontakter.
Stora Kompetensdagen ger dig i fastighetsbranschen ett försprång i den allt viktigare kompetens­kapplöpningen.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas.tollesson@fastighetssverige.se

Arrangörer:
Partners: